Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Udział w zagranicznych wydarzeniach to szansa na wejście na nowe rynki, a docelowo pozyskanie klientów i zwiększenie zysków. Właśnie trwa konkurs z RPO WM 2014-2020 skierowany do grup przedsiębiorstw. Jedna firma może liczyć nawet na 350 tys. zł wsparcia, a projekt trzeba zrealizować do 30 września 2019 r.

Zasięg lokalny, krajowy czy międzynarodowy? To pytanie może pojawić się zarówno na etapie rozpoczynania działalności, jak i jej dalszego rozwoju. Żeby na nie odpowiedzieć konieczna jest oczywiście analiza rynku, a także zasobów przedsiębiorstwa. Bez tego trudno o sukces. A że jest to możliwe pokazują doświadczenia takich firm jak CD Projekt czy Topsil Global, które skorzystały z funduszy unijnych, aby dotrzeć z ofertą do klientów zagranicznych. Zwiększenie ilości kontraktów, a przez to popularności produktów i usług oferowanych przez mazowieckich przedsiębiorców poza granicami kraju to jeden z obszarów wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W te działania zainwestowane zostanie ponad 115 mln zł. Właśnie trwa konkurs skierowany do grup przedsiębiorstw.

Dla kogo, na co i ile?

O dofinansowanie mogą ubiegać się grupy skupiające przynajmniej trzy firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw działających w tym samym lub pokrewnych sektorach. Dodatkowo w jej skład mogą wchodzić m.in.  instytucje naukowe, samorządy, czy organizacje pozarządowe. Na co będą dostępne środki? Na przykład na udział w misjach gospodarczych, wizytach studyjnych, krajowych i zagranicznych wydarzeniach targowo-wystawienniczych. Wszystko po to, aby zdobywać nowe doświadczenia i kontakty biznesowe, a w efekcie nawiązywać zagraniczne kontrakty handlowe i zwiększać przychody z eksportu. Dofinansowanie projektu wyniesie do 50 procent kosztów kwalifikowalnych. Jedno przedsiębiorstwo może liczyć nawet na 350 tys. zł wsparcia, a projekt trzeba zrealizować do 30 września 2019 r.

Jesteśmy już po pierwszym konkursie dotyczącym umiędzynarodowienia biznesu. Mikro, małe i średnie firmy złożyły 265 wniosków o łącznie ponad 73 mln zł. Do 3 marca wnioski o dofinansowanie mogą natomiast składać grupy przedsiębiorstw, co ułatwi budowanie wizerunku mazowieckich marek na rynkach zagranicznych. W puli jest ponad 30 mln zł – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Od czego zacząć?

Współpraca ma sens jedynie wtedy, gdy widzi się wspólny cel i każda ze stron może wnieść wartość w realizację działań, np. wiedzę lub doświadczenie. Jej założenia powinny być określone w strategii biznesowej, której opracowanie jest również możliwe ze środków unijnych. Należy więc zastanowić się, co chcemy osiągnąć i w jaki sposób to zrobimy. W tym celu konieczna będzie diagnoza grupy, uwzględniająca m.in. analizę SWOT, czyli określenie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń.

Co istotne, strategia musi uwzględniać przynajmniej perspektywę trzech lat i zakładać minimum trzy wspólne przedsięwzięcia. Trzeba więc dobrze zastanowić się nad wyborem partnerów, produktów, rynków, a także źródeł finansowania wspólnych działań – dodał Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś