Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dzięki ponad 4,9 mln zł dotacji dla Warszawy, już w drugiej połowie przyszłego roku sceny teatralne warszawskiego Teatru Dramatycznego zostaną zmodernizowane, a sceny w Teatrze Powszechnym im. Z. Hubnera i Białołęckim Ośrodku Kultury otrzymają nowe wyposażenie. Poza tym miasto Warszawa zainwestuje 4,9 mln zł ze środków unijnych w modernizację dwóch zabytkowych obiektów w dzielnicach Targówek i Włochy. Z kolei gmina Jaktorów przeznaczy ponad 7,7 mln zł z funduszy unijnych na instalacje odnawialnych źródeł energii. Na ten sam cel gmina Iłów przeznaczy ponad 6 mln zł unijnego dofinansowania. Sochaczew zaś zainwestuje ponad 4,1 mln zł dotacji w termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej, a Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” ponad 750 tys. zł w poprawę efektywności energetycznej budynku oczyszczalni ścieków w Żyrardowie.

 

Wsparcie unijne dla warszawskich scen teatralnych i białołęckiej sali widowiskowej

Już w drugiej połowie 2018 r. w Teatrze Dramatycznym zostaną oddane do użytku wyremontowane dwie przestrzenie teatralne – Mała i Duża Scena, które zostaną przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Część zasobów zostanie zdigitalizowana i udostępniona w internecie. Z kolei Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera zakupi nowe wyposażenie, m.in. nowoczesne oświetlenie i sprzęt audiowizualny. Natomiast w Białołęckim Ośrodku Kultury przeprowadzona zostanie modernizacja sali widowiskowej, zakupiony będzie nowy sprzęt nagłaśniający, oświetlenie, elementy mechaniki scenicznej, a na widowni pojawią się nowe fotele.

Tytuł projektu: Nowa jakość kultury – poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Całkowita wartość projektu: 7 927 614,36 zł

Kwota dofinansowania: 4 904 451,98 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

Modernizacja warszawskich obiektów zabytkowych

Dzięki unijnym funduszom już w drugiej połowie przyszłego roku w Warszawie zostaną oddane do użytku dwa zabytkowe budynki, a mianowicie willa znajdująca się na Targówku przy ul. Siarczanej 6 i Pałac Koelichenów mieszczący się w dzielnicy Włochy w obrębie ulic Chrościckiego, Świerszcza, Koziorożca i Cienistej. Ponad  4,9 mln zł unijnych środków zostanie przeznaczonych na ich renowację, modernizację i adaptację na cele społeczno-kulturalne. W willi powstanie Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej i będzie stanowiło nowoczesną przestrzeń edukacyjno-kulturalną, idealną zarówno dla mieszkańców, ale i turystów. Poza tym w ramach projektu zostanie zagospodarowany zabytkowy park przy willi. Natomiast w Pałacu Koelichenów tj. aktualnej siedzibie biblioteki w Dzielnicy Włochy powstanie Multimedialne Archiwum Miasta Ogrodu Włochy, czyli nowoczesne miejsce spotkań z lokalną historią. Archiwum wyposażone zostanie w urządzenia stylizowane na lata 20-te XX w., a także ekspozycję pamiątek o wartości historycznej. W pałacu będą organizowane m.in. spotkania historyczne, gry miejskie oraz warsztaty dla szkół. Ponadto w ramach projektu zostanie wykonana digitalizacja części dóbr kultury.

Tytuł projektu: Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Całkowita wartość projektu: 8 868 890,65 zł

Kwota dofinansowania: 4 935 062,25 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

OZE w gminie Jaktorów

W gminie Jaktorów zostanie wykonana infrastruktura służąca do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych. Inwestycja obejmie zakup i montaż 368 instalacji, tj. 159 mikroinstalacji fotowoltaicznych, 109 kolektorów słonecznych i 100 pomp ciepła. Instalacje wykonane będą w 345 budynkach mieszkalnych i 23 budynkach użyteczności publicznej. Projekt będzie realizowany z trzema partnerami Parafią Przemienienia Pańskiego w Międzyborowie, parafią p.w. Św. Rodziny w Jaktorowie i OSP w Jaktorowie. Inwestycja przyczyni się do zwiększenia udziału OZE w ogólnej produkcji energii oraz do ograniczenia niskiej emisji.

Tytuł projektu: Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów

Beneficjent: Gmina Jaktorów

Całkowita wartość projektu: 10 007 843,80 zł

Kwota dofinansowania: 7 798 375,84 zł

Działanie: 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE)

OZE w gminie Iłów i Słubice

Już w drugiej połowie 2018 r. na terenie gmin Iłów i Słubice zwiększy się udział odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Ponad 6 mln zł wsparcia ze środków unijnych zainwestowane zostanie w zakup i montaż instalacji solarnych, pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych dla 31 budynków użyteczności publicznej i 101 indywidualnych gospodarstwach domowych i rolnych. Partnerami w realizacji projektu będą Gmina Słubice, Fundacja Euro Nation z Michałów-Grabiny oraz Ochotnicze Straże Pożarne z Iłowa i Słubic.

Tytuł projektuOdnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów i Słubice

Beneficjent: Gmina Iłów

Całkowita wartość projektu: 8 670 639,00 zł

Kwota dofinansowania: 6 069 447,30 zł

Działanie: 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE)

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Sochaczewie

Już niebawem dzięki środkom unijnym zostanie wykonana termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej w Sochaczewie, tj. w dwóch budynkach Samorządowej Instytucji Kultury przy ul. 15 Sierpnia 83 i przy ul. Chopina 101 oraz w budynku Hali Sportowej przy ul. Chopina 101. W ramach projektu zostaną ocieplone ściany zewnętrzne, nadziemia oraz stropodachy. Wymienione zostaną okna i drzwi, a także instalacja centralnego ogrzewania. Instalacja elektryczna zostanie zmodernizowana.

Tytuł projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Sochaczewie

Beneficjent: Gmina Miasto Sochaczew

Całkowita wartość projektu: 5 195 568,00 zł

Kwota dofinansowania: 4 137 054,39 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Żyrardowie

Dofinansowanie trafi również do oczyszczani ścieków w Żyrardowie. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” ponad 750 tys. zł z unijnych funduszy przeznaczy na kompleksową termomodernizacje tego budynku. W ramach projektu zostaną zakupione i zamontowane instalacje fotowoltaiczne i system pomp ciepła powietrze-powietrze. Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na środowisko, przyczyni się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszy koszty energii.

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – Oczyszczalni ścieków w Żyrardowie

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,Żyrardów” Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 1 157 922,00 zł

Kwota dofinansowania: 753 120,00 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych.

Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś