Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Wsparcie dla osób bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym to ważny obszar finansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego dofinansowanie w wysokości ponad 33 mln zł uzyskały 23 projekty z zakresu integracji i aktywizacji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy. Pozwoli to na skierowanie pomocy do ponad 2,7 tys. mieszkańców. 

Na działania w obszarze wspierania włączenia społecznego i walki z ubóstwem Mazowsze przeznaczy ponad 700 mln zł z programu regionalnego. Będzie to pomoc dla dzieci, młodzieży, osób z niepełnosprawnościami, czy niesamodzielnych. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zakończyła kolejną ocenę wniosków. Jest już decyzja Zarządu Województwa Mazowieckiego kierująca do dofinansowania projekty w zakresie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej mieszkańców w ramach współpracy międzysektorowej. W ramach konkursu przyznano 33,7 mln zł na realizację 23 projektów. Fundusze pomogą w rozwoju kompetencji społecznych, ale też zdobyciu kwalifikacji wymaganych na rynku pracy.

Szczególny nacisk kładziemy na współpracę między różnymi podmiotami, ale też różnymi sektorami. Wszystko po to, aby zwiększać skalę oddziaływania dofinansowanych projektów. Tym razem działania będą skierowane do 2,7 tys. mieszkańców Mazowsza, z których ponad 60% uzyska niezbędne kwalifikacje  – powiedział Wiesław Raboszuk Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.

O wsparcie mogły ubiegać się m.in. samorządy i ich jednostki organizacyjne, instytucje rynku pracy, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, czy Lokalne Grupy Działania. Fundusze unijne pozwolą na przykład na wsparcie bezrobotnych mieszkańców z powiatu mławskiego. Uczestnicy projektu skorzystają z poradnictwa w zakresie umiejętności społecznych, szkoleń umożliwiających nabycie lub podniesienie kwalifikacji, czy też staży zawodowych. Mieszkańcy Radomia otrzymają natomiast specjalistyczne wsparcie psychologiczne, prawne, a także wezmą udział w treningach umiejętności społecznych, warsztatach rozwoju osobistego, szkoleniach i kursach zawodowych.

Zapraszamy do zapoznania się z listą dofinansowanych projektów w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – typ projektu: Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy w ramach współpracy międzysektorowej.

Jak jeszcze RPO WM wspiera włączenie społeczne?

Do 18 września trwa konkurs o dofinansowanie projektów skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. O fundusze mogą starać się m.in. samorządy i ich jednostki organizacyjne, instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe. Od początku października będzie możliwość pozyskania środków na rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi. Dostępne będą także fundusze na integrację społeczną i aktywizację zawodową mieszkańców w ramach współpracy międzysektorowej.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  organizację konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś