Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już niebawem wsparcie unijne trafi do Płocka na uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców. Projekt obejmie obszar około 110 ha użytków rolnych, zlokalizowanych na osiedlu Trzepowo. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt ten otrzyma ponad 27 mln zł dofinansowania ze środków RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska oraz prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Realizacja projektu obejmuje kompleksowe wyposażenie terenu inwestycyjnego w media wraz z budową układu komunikacyjnego dla strefy inwestycyjnej miasta Płocka, w tym nowego odcinka ul. Przemysłowej od trasy północnozachodniej do połączenia z drogą powiatową nr 5205W.

Docelowo w ramach inwestycji powstanie około 5,6 km dróg. Wybudowane zostaną również skrzyżowania, w tym dwa ronda, wyspy kanalizujące ruch na wlotach skrzyżowań, a także zatoki autobusowe, indywidualne zjazdy do posesji, chodniki oraz ścieżki rowerowe. Wykonane zostaną też oznakowania pionowe i poziome. Sąsiednie tereny zostaną obsadzone zielenią. Poza tym powstanie oświetlenie uliczne oraz sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej i elektroenergetycznej. W ramach zadania przewidziano również zakup gruntów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.

Realizacja projektu pozwoli na rozwój strefy inwestycyjnej miasta Płocka.

 

Tytuł projektu: Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Płocku poprzez budowę infrastruktury technicznej wraz z

wewnętrznym układem komunikacyjnym

Beneficjent: Gmina – Miasto Płock

Całkowita wartość projektu: 51 200 305,23 zł

Kwota dofinansowania: 27 039 999,85 zł

Działanie: 3.1 Poprawa MŚP na Mazowszu

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś