Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już niebawem wsparcie unijne trafi do gminy Jabłonna na budowę kolejnych kilometrów ścieżek rowerowych. Natomiast Kobyłka zainwestuje fundusze w budowę parkingu Parkuj i Jedź przy przystanku kolejowym PKP Kobyłka. Z kolei przychodnie: SPZOZ PIASTUN w Piastowie i SPZZLO Warszawa Żoliborz przeznaczą środki unijne na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty te otrzymają łącznie ponad 25,7 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

Samorząd Mazowsza dedykuje środki na ważne dla mieszkańców inwestycje. Dbamy o zrównoważony rozwój, każdy projekt jest istotny, cieszymy się zarówno z nowego sprzętu w placówkach medycznych, jak i kolejnych ścieżek rowerowych w mazowieckich gminach – powiedziała Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego

 

System dróg rowerowych w gminie Jabłonna

Dwa lata temu rozpoczęliśmy budowę ścieżek rowerowych w gminie Jabłonna, ten projekt to dla nas wyzwanie, tym bardziej, że mieszkańcy czekają – powiedział Jarosław Chodorski, wójt gminy Jabłonna.

Już niebawem dzięki ponad 15,6 mln zł.  wsparcia z UE w gminie Jabłonna zostanie wybudowanych ponad 14 km dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzysząca w postaci m.in.: chodników, wiat rowerowych i punktów wypoczynku. W ramach projektu wybudowane zostaną także dwa obiekty „Bike&Ride”, w których powstanie 100 stanowisk postojowych dla rowerów. Poza tym w ciągu planowanych dróg rowerowych wymienionych będzie 256 punktów oświetlenia ulicznego.

Projekt będzie realizowany na obszarze administracyjnym gminy Jabłonna i będzie uzupełnieniem powiązań sieci dróg rowerowych gmin sąsiadujących: Warszawa, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Czosnów oraz Łomianki.

Budowa ścieżek rowerowych zmniejszy natężenie ruchu samochodowego, ograniczy zanieczyszczenie środowiska naturalnego i poziom hałasu.

 

Tytuł projektu: Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Jabłonna – etap II

Beneficjent: Gmina Jabłonna

Całkowita wartość projektu: 17 559 126,37 zł

Kwota dofinansowania: 15 627 622,46 zł (14 047 301,09 EFRR + 1 580 321,37 BP)

Działanie: 4.3.2 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

 

Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” przy PKP Kobyłka

To nasza kolejna umowa w ramach RPO WM, pozyskaliśmy 4,5 mln zł na budowę parkingów przy dworcu PKP w Kobyłce. Kontynuujemy rozwój komunikacji miejskiej, będziemy mieć nowoczesną infrastrukturę z monitoringiem i oświetleniem. Inwestycja zadba również o ochronę środowiska – powiedział Robert Roguski, burmistrz miasta Kobyłka.

Do Kobyłki trafi ponad 4,5 mln zł unijnego wsparcia na budowę parkingu Parkuj i Jedź. Projekt jest skierowany do mieszkańców Miasta Kobyłka i obszaru ZIT WOF. Parking – część A i C usytuowany będzie po południowej stronie linii kolejowej, przy ul. Warszawskiej, w miejscu obecnych „dzikich” parkingów”, natomiast – cześć B powstanie po północnej stronie przy ul. Granicznej. Trzyczęściowy parking obejmie 286 miejsc postojowych dla samochodów, w tym 11 dla osób niepełnosprawnych oraz z 96 miejsc postojowych dla rowerów. Parking będzie stanowił funkcjonalne połączenie z przystankami publicznego transportu: PKP, autobus oraz z planowanymi ścieżkami rowerowymi. W ramach projektu wykonana zostanie także infrastruktura towarzysząca m.in.: miejsca parkingowe dla rowerów, chodniki, przejścia dla pieszych oraz oświetlenie terenu w technologii LED. Projekt.

Realizacji projektu zapewni sprawną przesiadkę między samochodem, rowerem i transportem publicznym – kolej lub autobus. Większa liczba miejsc postojowych wpłynie na ograniczenie podróży samochodami osobowymi, a tym samym na zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska.

 

Tytuł projektu: Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka

Beneficjent: Miasto Kobyłka

Całkowita wartość projektu: 5 880 022,38 zł

Kwota dofinansowania: 4 506 326,40 zł

Działanie: 4.3.2 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

 

Lepsza jakość usług medycznych w Piastowie

Dla nas to długo oczekiwana inwestycja, chcemy w placówce wykonywać zabiegi, planujemy salę operacji jednodniowych. Lepsza opieka i diagnostyka to komfort mieszkańców,  których w Piastowie jest 25 tys. W Polsce bardzo często nie potrzebnie hospitalizuje się pacjentów, co zwiększa wydatki – podkreślał Mateusz Kuczabski, dyrektor SPZOZ PIASTUN

Miasto Piastów pozyskało ponad 3,8 mln zł na rozwój usług medycznych i diagnostycznych w SP ZOZ PIASTUN. W ramach projektu zakupionych zostanie aż 91 sztuk sprzętu medycznego, będzie to np. ultrasonograf wraz z wyposażeniem, cyfrowy aparat RTG, zestaw do Pracowni Kardiologicznej, lampa operacyjna, aparat do znieczuleń ogólnych, stół z wyposażeniem do artroskopii barku, kolana oraz do laparoskopii, zestaw do chirurgii małoinwazyjnej czy sprzęt do rehabilitacji. Dzięki takiemu wyposażeniu, placówka rozszerzy swoją ofertę o nowe badania i zabiegi dla pacjentów.

Dodatkowo postęp leczenia będzie monitorowany: od momentu rejestracji do momentu przeprowadzenia badania i wydania opisu. Do tego celu wnioskodawca kupi system RIS (Radiologiczny System Informatyczny). System pozwoli również na sprawne zarządzanie zleceniami, finansami oraz na integrację z centralnym systemem informatycznym placówki. Kolejny zakupiony system to System PACS, będzie on służył do archiwizacji i dystrybucji obrazów w ramach diagnostyki obrazowej.

 

Tytuł projektu: Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych i diagnostycznych oraz wsparcie opieki koordynowanej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie

Beneficjent: Miasto Piastów

Całkowita wartość projektu: 4 828 166,29 zł

Kwota dofinansowania: 3 862 533,03 zł

Działanie: 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

 

Nowoczesny sprzęt medyczny w SPZZOL Warszawa-Żoliborz

W skład SPZZLO Warszawa Żoliborz wchodzi 12 przychodni, leczymy 115 tys. pacjentów, mamy dużo poradni specjalistycznych. W tej chwili są ogromne możliwości diagnostyczne i farmakologiczne dlatego nie ma potrzeby kłaść pacjenta do szpitala np. na badania tomografii lub rezonansu. W ramach tego projektu chcemy wymienić sprzęt na nowoczesny, a ten obecny przekazać do innych przychodni  – mówiła Małgorzata Zaława-Dąbrowska, dyrektor SPZZLO Warszawa Żoliborz.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz swoją działalnością obejmuje tereny dzielnic Żoliborza i Bielan oraz gminy Łomianki. Siedziba zakładu mieści się przy ul. Szajnochy 8 a w skład zespołu wchodzi 12 przychodni, w których funkcjonują poradnie specjalistyczne i pracownie diagnostyczne. Przychodnia stawia na wysoką jakość świadczonych usług medycznych dlatego pozyskała unijne środki na zakup nowego sprzętu medycznego, takiego jak: kolposkop, aparat do elektrokoagulacji, kardiotokograf, aparaty USG, fotel ginekologiczny, detektor tętna płodu, mammograf cyfrowy wraz z montażem w pracowni RTG, holter EKG, stół rehabilitacyjny do trakcji kręgosłupa.

Realizacja projektu skróci czas oczekiwania na leczenie. Dodatkowo celem przedsięwzięcia jest to, aby pacjenci leczeni w tak doposażonej placówce unikali hospitalizacji.

 

Tytuł projektu: Nowoczesny sprzęt – skuteczne leczenie w SPZZLO Warszawa-Żoliborz

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Żoliborz

Całkowita wartość projektu: 2 639 231,50 zł

Kwota dofinansowania: 1 797 489,20 zł

Działanie: 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

 

O RPO WM 2014-2020

 

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i pozarządowego. Na 2018 r. zaplanowano 24 konkursy o przeszło 495 mln zł dofinansowania. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne na stronie  www.funduszedlamazowsza.eu. Zachęcamy do zapisania się do newslettera oraz powiadomień o aktualnych naborach, aby otrzymywać najważniejsze informacje o konkursach, dofinansowanych projektach, szkoleniach i spotkaniach informacyjnych.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś