Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już niebawem wsparcie unijne trafi do gminy Jabłonna na budowę kolejnych kilometrów ścieżek rowerowych. Natomiast Kobyłka zainwestuje fundusze w budowę parkingu Parkuj i Jedź przy przystanku kolejowym PKP Kobyłka. Z kolei przychodnie: SPZOZ PIASTUN w Piastowie i SPZZLO Warszawa Żoliborz przeznaczą środki unijne na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty te otrzymają łącznie ponad 25,7 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

Samorząd Mazowsza dedykuje środki na ważne dla mieszkańców inwestycje. Dbamy o zrównoważony rozwój, każdy projekt jest istotny, cieszymy się zarówno z nowego sprzętu w placówkach medycznych, jak i kolejnych ścieżek rowerowych w mazowieckich gminach – powiedziała Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego

 

System dróg rowerowych w gminie Jabłonna

Dwa lata temu rozpoczęliśmy budowę ścieżek rowerowych w gminie Jabłonna, ten projekt to dla nas wyzwanie, tym bardziej, że mieszkańcy czekają – powiedział Jarosław Chodorski, wójt gminy Jabłonna.

Już niebawem dzięki ponad 15,6 mln zł.  wsparcia z UE w gminie Jabłonna zostanie wybudowanych ponad 14 km dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzysząca w postaci m.in.: chodników, wiat rowerowych i punktów wypoczynku. W ramach projektu wybudowane zostaną także dwa obiekty „Bike&Ride”, w których powstanie 100 stanowisk postojowych dla rowerów. Poza tym w ciągu planowanych dróg rowerowych wymienionych będzie 256 punktów oświetlenia ulicznego.

Projekt będzie realizowany na obszarze administracyjnym gminy Jabłonna i będzie uzupełnieniem powiązań sieci dróg rowerowych gmin sąsiadujących: Warszawa, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Czosnów oraz Łomianki.

Budowa ścieżek rowerowych zmniejszy natężenie ruchu samochodowego, ograniczy zanieczyszczenie środowiska naturalnego i poziom hałasu.

 

Tytuł projektu: Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Jabłonna – etap II

Beneficjent: Gmina Jabłonna

Całkowita wartość projektu: 17 559 126,37 zł

Kwota dofinansowania: 15 627 622,46 zł (14 047 301,09 EFRR + 1 580 321,37 BP)

Działanie: 4.3.2 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

 

Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” przy PKP Kobyłka

To nasza kolejna umowa w ramach RPO WM, pozyskaliśmy 4,5 mln zł na budowę parkingów przy dworcu PKP w Kobyłce. Kontynuujemy rozwój komunikacji miejskiej, będziemy mieć nowoczesną infrastrukturę z monitoringiem i oświetleniem. Inwestycja zadba również o ochronę środowiska – powiedział Robert Roguski, burmistrz miasta Kobyłka.

Do Kobyłki trafi ponad 4,5 mln zł unijnego wsparcia na budowę parkingu Parkuj i Jedź. Projekt jest skierowany do mieszkańców Miasta Kobyłka i obszaru ZIT WOF. Parking – część A i C usytuowany będzie po południowej stronie linii kolejowej, przy ul. Warszawskiej, w miejscu obecnych „dzikich” parkingów”, natomiast – cześć B powstanie po północnej stronie przy ul. Granicznej. Trzyczęściowy parking obejmie 286 miejsc postojowych dla samochodów, w tym 11 dla osób niepełnosprawnych oraz z 96 miejsc postojowych dla rowerów. Parking będzie stanowił funkcjonalne połączenie z przystankami publicznego transportu: PKP, autobus oraz z planowanymi ścieżkami rowerowymi. W ramach projektu wykonana zostanie także infrastruktura towarzysząca m.in.: miejsca parkingowe dla rowerów, chodniki, przejścia dla pieszych oraz oświetlenie terenu w technologii LED. Projekt.

Realizacji projektu zapewni sprawną przesiadkę między samochodem, rowerem i transportem publicznym – kolej lub autobus. Większa liczba miejsc postojowych wpłynie na ograniczenie podróży samochodami osobowymi, a tym samym na zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska.

 

Tytuł projektu: Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka

Beneficjent: Miasto Kobyłka

Całkowita wartość projektu: 5 880 022,38 zł

Kwota dofinansowania: 4 506 326,40 zł

Działanie: 4.3.2 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

 

Lepsza jakość usług medycznych w Piastowie

Dla nas to długo oczekiwana inwestycja, chcemy w placówce wykonywać zabiegi, planujemy salę operacji jednodniowych. Lepsza opieka i diagnostyka to komfort mieszkańców,  których w Piastowie jest 25 tys. W Polsce bardzo często nie potrzebnie hospitalizuje się pacjentów, co zwiększa wydatki – podkreślał Mateusz Kuczabski, dyrektor SPZOZ PIASTUN

Miasto Piastów pozyskało ponad 3,8 mln zł na rozwój usług medycznych i diagnostycznych w SP ZOZ PIASTUN. W ramach projektu zakupionych zostanie aż 91 sztuk sprzętu medycznego, będzie to np. ultrasonograf wraz z wyposażeniem, cyfrowy aparat RTG, zestaw do Pracowni Kardiologicznej, lampa operacyjna, aparat do znieczuleń ogólnych, stół z wyposażeniem do artroskopii barku, kolana oraz do laparoskopii, zestaw do chirurgii małoinwazyjnej czy sprzęt do rehabilitacji. Dzięki takiemu wyposażeniu, placówka rozszerzy swoją ofertę o nowe badania i zabiegi dla pacjentów.

Dodatkowo postęp leczenia będzie monitorowany: od momentu rejestracji do momentu przeprowadzenia badania i wydania opisu. Do tego celu wnioskodawca kupi system RIS (Radiologiczny System Informatyczny). System pozwoli również na sprawne zarządzanie zleceniami, finansami oraz na integrację z centralnym systemem informatycznym placówki. Kolejny zakupiony system to System PACS, będzie on służył do archiwizacji i dystrybucji obrazów w ramach diagnostyki obrazowej.

 

Tytuł projektu: Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych i diagnostycznych oraz wsparcie opieki koordynowanej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie

Beneficjent: Miasto Piastów

Całkowita wartość projektu: 4 828 166,29 zł

Kwota dofinansowania: 3 862 533,03 zł

Działanie: 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

 

Nowoczesny sprzęt medyczny w SPZZOL Warszawa-Żoliborz

W skład SPZZLO Warszawa Żoliborz wchodzi 12 przychodni, leczymy 115 tys. pacjentów, mamy dużo poradni specjalistycznych. W tej chwili są ogromne możliwości diagnostyczne i farmakologiczne dlatego nie ma potrzeby kłaść pacjenta do szpitala np. na badania tomografii lub rezonansu. W ramach tego projektu chcemy wymienić sprzęt na nowoczesny, a ten obecny przekazać do innych przychodni  – mówiła Małgorzata Zaława-Dąbrowska, dyrektor SPZZLO Warszawa Żoliborz.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz swoją działalnością obejmuje tereny dzielnic Żoliborza i Bielan oraz gminy Łomianki. Siedziba zakładu mieści się przy ul. Szajnochy 8 a w skład zespołu wchodzi 12 przychodni, w których funkcjonują poradnie specjalistyczne i pracownie diagnostyczne. Przychodnia stawia na wysoką jakość świadczonych usług medycznych dlatego pozyskała unijne środki na zakup nowego sprzętu medycznego, takiego jak: kolposkop, aparat do elektrokoagulacji, kardiotokograf, aparaty USG, fotel ginekologiczny, detektor tętna płodu, mammograf cyfrowy wraz z montażem w pracowni RTG, holter EKG, stół rehabilitacyjny do trakcji kręgosłupa.

Realizacja projektu skróci czas oczekiwania na leczenie. Dodatkowo celem przedsięwzięcia jest to, aby pacjenci leczeni w tak doposażonej placówce unikali hospitalizacji.

 

Tytuł projektu: Nowoczesny sprzęt – skuteczne leczenie w SPZZLO Warszawa-Żoliborz

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Żoliborz

Całkowita wartość projektu: 2 639 231,50 zł

Kwota dofinansowania: 1 797 489,20 zł

Działanie: 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

 

O RPO WM 2014-2020

 

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i pozarządowego. Na 2018 r. zaplanowano 24 konkursy o przeszło 495 mln zł dofinansowania. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne na stronie  www.funduszedlamazowsza.eu. Zachęcamy do zapisania się do newslettera oraz powiadomień o aktualnych naborach, aby otrzymywać najważniejsze informacje o konkursach, dofinansowanych projektach, szkoleniach i spotkaniach informacyjnych.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych