Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Kolejne miliony unijne dla subregionu radomskiego. Powiat szydłowiecki zainwestuje ponad 1,9 mln zł w termomodernizację budynków użyteczności publicznej i instalację odnawialnych źródeł energii, a gmina Policzna przeznaczy ponad 300 tys. zł wsparcia na wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy gminnej. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty te otrzymają łącznie ponad 2,2 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowy w tej sprawie podpisali Rafał Rajkowski członek zarządu województwa mazowieckiego oraz beneficjenci.

Powiat szydłowiecki stawia na niskoemisyjność

Inwestycja obejmie kompleksową termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej oraz instalację odnawialnych źródeł energii. Termomodernizacja dotyczy dwóch budynków w Szydłowcu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza. W CKZiU zamontowany zostanie także system fotowoltaiczny. W ramach projektu zostaną wykonane prace rozbiórkowe i budowlane, m.in.: docieplenie ścian, stropu, posadzki, wykonanie izolacji fundamentów, instalacja zaworów podpionowych i termostatów, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wentylacji wraz z rekuperacją, wymiana okien oraz wykonanie stropu na kotłowni i więźby dachowej (wiązary), a także wykonanie izolacji fundamentów poziomo i pionowo. Dodatkowo w budynku CKZIU wymieniony zostanie system ogrzewania z węglowego na gazowy.

Realizacja projektu pozwoli na redukcję kosztów eksploatacyjnych budynków oraz ograniczy niską emisję zanieczyszczeń ciepłowniczych. Wpłynie to pozytywnie na jakość powietrza, a także przyczyni się do poprawy zdrowia mieszkańców.

 

Tytuł projektu: Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim

Beneficjent: Powiat Szydłowiecki

Całkowita wartość projektu: 2 909 907,88 zł

Kwota dofinansowania: 1 935 075,58 zł

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna

 

Termomodernizacja budynku świetlicy gminnej w Policzna

W budynku obecnie mieszczą się świetlica, gminna biblioteka, ochotnicza straż pożarna oraz organizacje społeczne. Zakres robót budowlanych obejmie: docieplenie stropodachu, dachu oraz wymianę jego pokrycia, wykonanie termoizolacyjnych posadzek, przebudowę systemów wentylacji, wymianę okien i drzwi, ocieplenie ścian fundamentów i piwnic, wymianę starej instalacji grzewczej oraz remont zewnętrznej elewacji. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę jakości infrastruktury technicznej, obniży zapotrzebowania na energię cieplną, a także poprawi jakość powietrza naturalnego.

 

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku świetlicy gminnej w Policznie

Beneficjent: Gmina Policzna

Całkowita wartość projektu: 452 735,03 zł

Kwota dofinansowania: 313 268,01 zł

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 600 mln zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś