Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Wdrożenie informatycznego systemu przechowywania i dystrybucji leków (HLS) oraz jego integracja z systemem informatycznym (HIS) to główne założenia projektu, który decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzyma ponad 2,2 mln zł dofinansowania z RPO WM 2014-2020. Dziś umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz dyrektor SPZZOZ w Kozienicach Roman Antoni Wysocki.

Szpital w Kozienicach pozyskał fundusze europejskie na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Lekami i Artykułami Medycznymi (HLS). System będzie wspierać pracę Działu Farmacji Szpitalnej, do którego należą m.in. apteka wraz z magazynami oraz punkty apteczek oddziałowych mieszczące się na oddziałach i w poradniach specjalistycznych.

Realizacja projektu to same korzyści, w tym np. zapewnienie płynności dostaw potrzebnych leków i materiałów medycznych, księgowanie przychodów i rozchodów materiałów medycznych, możliwość elektronicznego przesyłania zamówień oraz informacji bezpośrednio do pracowników apteki szpitalnej, automatyzacja procesu magazynowania i wydawania leków, zmniejszenie ryzyka wystąpienia błędu podczas podawania leku oraz zwiększenie bezpieczeństwa i jakości stosowanej farmakoterapii.

W ramach projektu wnioskodawca kupi sprzęt, a także dostosuje pomieszczenia pod względem informatycznym (prace instalacyjne, konfiguracyjne itp.). Realizacja projektu wpłynie na bezpieczeństwo i wysoki poziom obsługi pacjenta.

Tytuł projektu: Wsparcie aptek szpitalnych poprzez informatyzację procesu przechowywania i dystrybucji leków w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach

Całkowita wartość projektu: 2 807 475,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 245 980,00 zł

Działanie 2.1 E-usługi

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych