Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dzięki środkom unijnym, w drugiej połowie 2018 r. w gminie Nadarzyn oddanych do użytku zostanie ponad 20,7 km ścieżek rowerowych oraz 7 punktów Bike&Ride. Z kolei w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie w połowie 2019 r. uruchomionych zostanie 9 e-usług publicznych wspierających działalność uczelni. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego na realizację dwóch projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 do beneficjentów trafi łącznie ponad 5,9 mln zł. 

ŚCIEŻKI ROWEROWE I PUNKTY „BIKE&RIDE” W NADARZYNIE

Ponad 4,5 mln zł wsparcia ze środków unijnych otrzyma gmina Nadarzyn na budowę dróg rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie drogowym dróg publicznych. W ramach projektu powstanie ponad 20,7 km tras rowerowych oraz 7 punktów „Bike&Ride” z 70. miejscami postojowymi. Dodatkowym udogodnieniem mają być wiaty i punkty serwisowe. Inwestycja ma na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projekt będzie realizowany w obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF).

E-USŁUGI W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE

Warszawska Akademia Wychowania Fizycznego otrzyma z funduszy unijnych ponad 1,4 mln zł dofinansowania na wdrożenie systemu e-usług. W ramach projektu na uczelni powstanie zintegrowane środowisko informatyczne i wdrożonych zostanie 9 e-usług m.in.: e-praktyki, staże, wolontariat, e-indeks, e-publikacja, e-płatności, e-konsultacje i zapisy na szkolenia. Świadczenie usług edukacyjnych on-line ułatwi dostęp do informacji, a także poprawi komunikację pomiędzy studentami, pracownikami, władzami i partnerami zewnętrznymi. Natomiast wykorzystanie technologii komunikacyjno-informacyjnych (TIK) do obsługi procesów edukacyjnych przyczyni się do podniesienia jakości i efektywności kształcenia wyższego.

 

Tytuł projektu: Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT dla WOF 2014-2020+ polegającego na budowie dróg rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie drogowym dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenie gminy Nadarzyn

Beneficjent: Gmina Nadarzyn

Całkowita wartość projektu: 10 657 084,90 zł

Kwota dofinansowania: 4 505 434,26 zł

Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu e-usług w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Beneficjent: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Całkowita wartość projektu: 1 796 587,20 zł

Kwota dofinansowania: 1 437 269,76 zł

Działanie: 2.1 E-usługi

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś