Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Gmina Nasielsk stawia na ekologię. Już niedługo do gminy trafi  ponad 2 mln zł unijnego wsparcia na odnawialne źródła energii. Natomiast gmina Wołomin zainwestuje ponad 890 tys. zł z funduszy unijnych w uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych, zaś Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie przeznaczy ponad 850 tys. zł na modernizację Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty te otrzymają wsparcie w wysokości ponad 3,7 mln zł w ramach RPO WM 2017-2020. Dzisiaj umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i beneficjenci.

OZE w gminach Nasielsk, Leoncin i Winnica.

W ramach projektu na czterech budynkach użyteczności publicznej, czyli Urzędzie Miejskim w Nasielsku, Przedszkolu Miejskim i Żłobku w Nasielsku, Urzędzie Gminy w Leoncinie oraz budynku dawnej policji w Leoncinie przy Placu Kobendzy 4 zostaną zamontowane instalacje do uzyskiwania energii z OZE. Poza tym projekt przewiduje zakup i montaż 150 instalacji u mieszkańców gmin Nasielsk, Leoncin i Winnica, w tym 120 kolektorów słonecznych, 16 pomp ciepła oraz 14 kotłów na biomasę.

Realizacja projektu przyczyni się przede wszystkim do obniżenia wydatków związanych ze zużyciem energii elektrycznej i cieplnej. Wpłynie też na obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Tytuł projektu: OZE na obszarze gmin Nasielsk, Leoncin oraz Winnica

Beneficjent: Gmina Nasielsk

Całkowita wartość projektu: 3 027 034,74 zł

Kwota dofinansowania: 2 064 154,78 zł

Działanie: 4.1 Odnawialne źródła energii

Wołomin przyciąga inwestorów

Dzięki wsparciu unijnemu w drugiej połowie 2019 r. w Wołominie zostaną oddane do użytku uporządkowane tereny inwestycyjne po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego oraz po „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej. Będą one pełniły nowe funkcje gospodarcze. W ramach projektu zostaną wykonane prace projektowo-przygotowawcze i rozbiórkowe wszystkich obiektów znajdujących się na tych działkach. Wykonane zostaną nowe lub zmodernizowane obecne przyłącza mediów: woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gaz, ciepło miejskie, energia elektryczna czy teleinformatyka.

Realizacja projektu pozwoli na uporządkowanie i uzbrojenie zaniedbanych miejsc składowania odpadów. Przygotowanie terenów to pierwszy etap kolejnych inwestycji, m.in. budowy obiektów usługowo-gospodarczych. Celem inwestycji jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości i przyciąganiu nowych inwestorów.

Tytuł projektu: Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego oraz „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych”

Beneficjent: Gmina Wołomin

Całkowita wartość projektu: 2 339 313,15 zł

Kwota dofinansowania: 890 941,52 zł (778 164,11 zł EFRR + 112 777,41 zł BP)

Działanie: 3.1 Poprawa MŚP na Mazowszu

Modernizacja PSZOKów w gminie Wołomin

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie zainwestuje fundusze unijne w modernizacje Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Obecnie funkcjonujące PSZOKi zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. poprzez utwardzenie nawierzchni terenu. Poza tym zainstalowany zostanie nowy system informacji wizualnej dostępny dla osób niedowidzących i niewidomych. Około 60 m2 pomieszczeń będzie także zmodernizowanych. Powstaną nowe punkty: naprawczy oraz przyjmowania i otwartej ekspozycji rzeczy używanych, niebędących odpadami i nadających się do ponownego użycia.  PSZOKi zostaną doposażone w niezbędny sprzęt: 2 zestawy pojemników do selektywnej zbiórki 15 frakcji odpadów, wagę najazdową oraz rozdrabniacz mobilny.

Tytuł projektu: Modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Wołomin

Beneficjent: Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Całkowita wartość projektu: 1 525 200,00 zł

Kwota dofinansowania: 855 600,00 zł

Działanie: 5.2 Gospodarka odpadami

 O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy .

Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś