Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Fundusze unijne wspierają realizację kompleksowych inwestycji z zakresu transportu miejskiego. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego do grona projektów skierowanych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dołączyły kolejne inwestycje. W sumie ponad 188 mln zł przeznaczone zostanie na rozwiązania sprzyjające mieszkańcom Ciechanowa, Powiatu Sokołowskiego, Płocka, Siedlec, Ostrołęki i Gminy Wyszków. 

Fundusze z programu regionalnego pomagają rozwijać transport w miastach w sposób przyjazny dla mieszkańców i środowiska. Jest to możliwe dzięki kompleksowym inwestycjom obejmującym zakup autobusów niskoemisyjnych, tworzenie parkingów i ścieżek rowerowych, czy też wprowadzaniu systemów zarządzania ruchem. Dofinansowanie  tego zakresu uzyskają kolejne projekty w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, czyli instrumentu mającego na celu wspólne planowanie przez samorządy najważniejszych inwestycji odpowiadających potrzebom mieszkańców.

Początkowa alokacja na konkurs pozwoliła na objęcie wsparciem tylko projektów Ciechanowa i Powiatu Sokołowskiego. Dobra komunikacja i ułatwienia dla pieszych, rowerzystów i kierowców są obszarem na który mieszkańcy zwracają szczególną uwagę. Dlatego Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o zwiększeniu alokacji, aby dofinansować kolejne projekty, które spełniły wymagania konkursu. Z ich efektów skorzystają mieszkańcy Płocka, Ostrołęki, Siedlec i Wyszkowa – powiedział Wiesław Raboszuk Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.

Ciechanów zainwestuje ponad 33 mln zł unijnego dofinansowania w budowę centrum przesiadkowego „Parkuj i Jedź” przy dworcu kolejowym. Powstaną kolejne kilometry ścieżek rowerowych oraz obwodowa droga gminna przeznaczona do rozwoju transportu publicznego. Fundusze pozwolą także na zakup autobusów niskoemisyjnych. W Powiecie Sokołowskim przeszło 42 mln zł z UE zainwestowane zostanie w utworzenie centrum przesiadkowego przy bazie PKS oraz rozbudowę powiązanego z nim układu komunikacyjnego, w tym utworzenie ścieżek rowerowych. Zaplanowano również zmianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne. W Płocku natomiast unijne dofinansowanie w wysokości ponad 66 mln zł pomoże zarówno w zakupie taboru niskoemisyjnego, budowie parkingu „Parkuj i Jedź”, ścieżek rowerowych, a także modernizacji infrastruktury transportu publicznego wraz z elementami systemów zarządzania ruchem. Fundusze pozwolą na wprowadzenie usprawnień komunikacyjnych dla mieszkańców Siedlec i okolic. Ponad 11 mln zł zasili projekt budowy centrum przesiadkowego oraz wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Dofinansowanie z programu regionalnego wesprze również rozwiązania transportowe w Ostrołęce i Wyszkowie.

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową projektów dofinansowanych w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie, 4.3.1, Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej.

Jakie są jeszcze możliwości uzyskania dofinansowania?

Do 3 października trwa kolejny konkurs o unijne dofinansowanie kompleksowych inwestycji obejmujących centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, autobusy niskoemisyjne, a także inteligentne systemy zarządzania ruchem. Możliwy jest zakup autobusów spełniających normę EURO VI, zwłaszcza z napędem alternatywnym, czyli na przykład elektrycznym, gazowym, czy hybrydowym. Pula konkursu wynosi ponad 64 mln zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy, ich jednostki organizacyjne, a także przedsiębiorstwa świadczące usługi publiczne w zakresie transportu. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu z Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Podziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  organizację konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś