Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Fundusze unijne wspierają realizację kompleksowych inwestycji z zakresu transportu miejskiego. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego do grona projektów skierowanych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dołączyły kolejne inwestycje. W sumie ponad 188 mln zł przeznaczone zostanie na rozwiązania sprzyjające mieszkańcom Ciechanowa, Powiatu Sokołowskiego, Płocka, Siedlec, Ostrołęki i Gminy Wyszków. 

Fundusze z programu regionalnego pomagają rozwijać transport w miastach w sposób przyjazny dla mieszkańców i środowiska. Jest to możliwe dzięki kompleksowym inwestycjom obejmującym zakup autobusów niskoemisyjnych, tworzenie parkingów i ścieżek rowerowych, czy też wprowadzaniu systemów zarządzania ruchem. Dofinansowanie  tego zakresu uzyskają kolejne projekty w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, czyli instrumentu mającego na celu wspólne planowanie przez samorządy najważniejszych inwestycji odpowiadających potrzebom mieszkańców.

Początkowa alokacja na konkurs pozwoliła na objęcie wsparciem tylko projektów Ciechanowa i Powiatu Sokołowskiego. Dobra komunikacja i ułatwienia dla pieszych, rowerzystów i kierowców są obszarem na który mieszkańcy zwracają szczególną uwagę. Dlatego Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o zwiększeniu alokacji, aby dofinansować kolejne projekty, które spełniły wymagania konkursu. Z ich efektów skorzystają mieszkańcy Płocka, Ostrołęki, Siedlec i Wyszkowa – powiedział Wiesław Raboszuk Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.

Ciechanów zainwestuje ponad 33 mln zł unijnego dofinansowania w budowę centrum przesiadkowego „Parkuj i Jedź” przy dworcu kolejowym. Powstaną kolejne kilometry ścieżek rowerowych oraz obwodowa droga gminna przeznaczona do rozwoju transportu publicznego. Fundusze pozwolą także na zakup autobusów niskoemisyjnych. W Powiecie Sokołowskim przeszło 42 mln zł z UE zainwestowane zostanie w utworzenie centrum przesiadkowego przy bazie PKS oraz rozbudowę powiązanego z nim układu komunikacyjnego, w tym utworzenie ścieżek rowerowych. Zaplanowano również zmianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne. W Płocku natomiast unijne dofinansowanie w wysokości ponad 66 mln zł pomoże zarówno w zakupie taboru niskoemisyjnego, budowie parkingu „Parkuj i Jedź”, ścieżek rowerowych, a także modernizacji infrastruktury transportu publicznego wraz z elementami systemów zarządzania ruchem. Fundusze pozwolą na wprowadzenie usprawnień komunikacyjnych dla mieszkańców Siedlec i okolic. Ponad 11 mln zł zasili projekt budowy centrum przesiadkowego oraz wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Dofinansowanie z programu regionalnego wesprze również rozwiązania transportowe w Ostrołęce i Wyszkowie.

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową projektów dofinansowanych w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie, 4.3.1, Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej.

Jakie są jeszcze możliwości uzyskania dofinansowania?

Do 3 października trwa kolejny konkurs o unijne dofinansowanie kompleksowych inwestycji obejmujących centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, autobusy niskoemisyjne, a także inteligentne systemy zarządzania ruchem. Możliwy jest zakup autobusów spełniających normę EURO VI, zwłaszcza z napędem alternatywnym, czyli na przykład elektrycznym, gazowym, czy hybrydowym. Pula konkursu wynosi ponad 64 mln zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy, ich jednostki organizacyjne, a także przedsiębiorstwa świadczące usługi publiczne w zakresie transportu. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu z Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Podziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  organizację konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych