Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dzięki unijnemu wsparciu w miejscowości Zawady w gminie Liw wkrótce powstanie elektrociepłownia na biogaz. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Legionowie i w gminie Brwinów wybudowane zostaną drogi rowerowe. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego inwestycje otrzymają łącznie ponad 18,2 mln zł dofinansowania. Umowy o dofinansowanie projektów podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

 

Ponad 7,5 mln zł na elektrociepłownię w Zawadach

Fundusze europejskie pomogą w budowie i wyposażeniu elektrociepłowni na biogaz w miejscowości Zawady w gminie Liw. Będzie ona produkować energię elektryczną i cieplną wytwarzaną ze źródeł odnawialnych, czyli z odpadów z rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Elektrociepłownia będzie mieć m.in. stację uzdatniania biogazu, węzeł ciepła, stację trafo, układ kogeneracyjny, stację pomp, zbiorniki i silosy, sterownię i oprogramowanie. Poprawa stanu środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emisji spalin i większemu wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii to efekt projektu.

Tytuł projektu: Budowa elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Zawady

Beneficjent: PGB Energetyka 9 Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 17 859 600,00 zł

Kwota dofinansowania: 7 538 590,12 zł

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna

 

Więcej dróg rowerowych w Legionowie

Dzięki ponad 6,6 mln zł z UE w Legionowie powstanie blisko 9 km nowych dróg dla rowerów. Będą one uzupełnieniem sieci istniejących tras i utworzą spójny system. Budowa odcinków tras dla rowerów zaplanowana jest w ulicach: Sowińskiego, Bolesława Chrobrego, Kard. S. Wyszyńskiego, Słonecznej, B. Roi, Zakopiańskiej i Olszankowej oraz w alejach Legionów, 1WDZ i Sybiraków, a także w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego i szlaku wzdłuż torów PKP. Zapewnią one rowerzystom bezpośrednie połączenie z węzłami przesiadkowymi na stacji PKP Legionowo i pętli autobusowej przy ul. Sowińskiego. Poza drogami rowerowymi wybudowana zostanie również infrastruktura towarzysząca, czyli miejsca postoju rowerów, punkty oświetlenia ulicznego i inne niezbędne urządzenia. Inwestycja przyczyni się do ograniczenia emisji spalin samochodowych, jak i zmniejszenia hałasu. Nowe drogi dla rowerów poprawią też bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Tytuł projektu: Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez budowę systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Legionowo – etap II

Beneficjent: Gmina Miejska Legionowo

Całkowita wartość projektu:  8 346 157,23 zł

Kwota dofinansowania: 6 676 925,78 zł

Działanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT

 

Gmina Brwinów rozwija sieć ścieżek rowerowych

Gmina Brwinów otrzyma ponad 4 mln zł na budowę 11 odcinków dróg rowerowych w Brwinowie, Grudowie, Mosznie Wsi, Otrębusach, Tereni i Żółwinie. Łącznie w ramach projektu powstanie ponad 6,5 km dróg rowerowych, a także infrastruktura towarzysząca. Rowerzyści będą mogli korzystać z trzech parkingów ze stojakami i wiatami rowerowymi w Brwinowie, Otrębusach i Żółwinie. W tych dwóch ostatnich miejscowościach powstaną też punkty samoobsługi serwisowej. W Żółwinie przewidziane jest wyznaczenie strefy uspokojonego ruchu „tempo 30”. Dzięki powstałej infrastrukturze zwiększy się ruch rowerowy na obszarze Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, a zmniejszy się natężenie ruchu samochodowego. Poprawi się także jakości życia i zdrowia mieszkańców dzięki ograniczeniu zanieczyszczenia powietrza i hałasu.

Tytuł projektu: Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Brwinów – Etap II

Beneficjent: Gmina Brwinów

Całkowita wartość projektu: 5 129 186,05 zł

Kwota dofinansowania: (4 066 831,61 zł EFRR + 457 518,56 zł BP) 4 524 350,17 zł

Działanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Za ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Dotychczas ogłoszono ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, w ramach których beneficjenci z Mazowsza uzyskali ponad 6 mld zł dofinansowania.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś