Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już niebawem do Żyrardowa trafi blisko 6 mln zł wsparcia unijnego na rewitalizację centrum osady fabrycznej oraz ponad 2,5 mln zł na budowę dwóch parkingów „Parkuj i Jedź” przy pl. Piłsudskiego i przy ul. Kolejowej. Natomiast Nowy Dwór Mazowiecki przeznaczy ponad 6 mln zł z funduszy unijnych na wybudowanie dwóch parkingów przy ulicach Kolejowej i Morawicza. Z kolei Józefów za ponad 3,4 mln zł wsparcia przeprowadzi modernizację i renowację budynku przy ul. kard. Wyszyńskiego i dostosuje obiekt do nowych funkcji – Domu Nauki i Sztuki. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty otrzymają łącznie ponad 18 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 i budżetu państwa. Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum Żyrardowa

Dobre wiadomości dla mieszkańców Żyrardowa. Już niebawem miasto otrzyma blisko 6 mln zł wsparcia unijnego na przebudowane i zagospodarowane centrum Żyrardowa. Ulica Nowy Świat będzie miała m.in.: nową nawierzchnię, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe. Pojawią się też nowe latarnie typu LED, stojaki na rowery, ławki oraz kosze na śmieci. Poza tym na obszarze sięgającym od rzeki Pisia do rewitalizowanej ulicy Nowy Świat powstanie teren zieleni. Będzie to ogólnodostępna przestrzeń publiczna ze ścieżką pieszo-rowerową, spacerowymi alejkami, siłownią plenerową oraz ławkami. Wykonane zostaną nasadzenia zieleni, m.in.: drzew, krzewów, traw oraz bylin. Miejsce będzie pełniło funkcję widokowo-wypoczynkową. Będą się tu odbywały, m.in.: kameralne imprezy kulturalne, wystawy plenerowe oraz wydarzenia sportowe. Wykonany zostanie również monitoring terenu i oświetlenie. W ramach projektu przeprowadzony zostanie również remont zabytkowej biblioteki fabrycznej. Budynek zostanie zaadaptowany na potrzeby kulturalno-edukacyjne. Wokół budynku powstaną ciągi piesze i pieszo-jezdne, miejsca parkingowe i oświetlenie.

Tytuł projektu: Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej

Beneficjent: Miasto Żyrardów

Całkowita wartość projektu: 6 666 666,66 zł

Kwota dofinansowania: 5 999 999,99 zł (4 999 999,00 zł EFRR + 1 000 000 zł BP)

Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

 

169 nowych miejsc parkingowych i 40 miejsc rowerowych w Żyrardowie

Do Żyrardowa trafi również ponad 2,5 mln zł z funduszy unijnych na budowę dwóch parkingów „Parkuj i Jedź”. Powstaną one w pobliżu stacji kolejowej i dworca autobusowego. Na parkingu przy pl. Piłsudskiego powstanie 47 miejsc dla samochodów, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz 20 miejsc dla rowerów. Natomiast na parkingu przy ul. Kolejowej powstanie 122 miejsc dla samochodów, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz 20 miejsc dla rowerów. Na parkingach zostanie zainstalowany system monitoringu oraz będzie wykonane oświetlenie uliczne wraz z przyłączeniami.

Realizacja projektu przyczyni się do redukcji niskiej emisji i natężenia hałasu, ograniczy ruch samochodów prywatnych i zachęci do korzystania z transportu publicznego.

Tytuł projektu: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” – etap II

Beneficjent: Miasto Żyrardów

Całkowita wartość projektu: 2 860 980,01 zł

Kwota dofinansowania: 2 546 272,20 zł (2 288 784,00 zł EFRR + 257 488,20 zł BP)

Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

 

Budowa dwóch parkingów „Parkuj i Jedź” w Nowym Dworze Mazowieckim

W przyszłym roku dzięki ponad 6 mln zł wsparcia unijnego w Nowym Dworze Mazowieckim powstaną dwa parkingi „Parkuj i Jedź”. Zlokalizowane będą przy największych punktach przesiadkowych tj. przy stacjach kolejowych „Modlin” oraz „Nowy Dwór Mazowiecki”. Powstaną one w bezpośrednim sąsiedztwie peronów, w miejscach aktualnie funkcjonujących „dzikich” parkingów. Będzie to w sumie 393 miejsca postojowe, w tym 22 miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz około 80 zadaszonych stanowisk „Bike&Ride.

Realizowany projekt będzie miał pozytywny wpływ na mobilność miejską w Nowym Dworze Mazowieckim i w okolicznych gminach. Przyczyni się do redukcji emisji zanieczyszczeń, a tym samym to poprawy środowiska.

Tytuł projektu: Budowa systemu parkingów „Parkuj i Jedź” w Nowym Dworze Mazowieckim w ramach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Beneficjent: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

Całkowita wartość projektu: 7 623 271,42 zł

Kwota dofinansowania: 6 098 617,13 zł

Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

 

Dom Nauki i Sztuki w Józefowie

Wkrótce do Józefowa trafi ponad 3,4 mln zł wsparcia z UE na modernizację i renowację budynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 2. W ramach projektu w obiekcie zostaną wykonane prace budowlano-remontowe, a także zakupione zostanie wyposażenie. Teren wokół zostanie zagospodarowany. W przebudowywanym budynku siedzibę będzie mieć Dom Nauki i Sztuki, czyli placówka Miejskiego Domu Kultury. Odbywać się będą tu m.in. wydarzenia kulturalno-edukacyjne skierowane do mieszkańców w różnym wieku.

Inwestycja przyczyni się do zwiększenia dostępności do zasobów kulturowych Józefowa i ich rozwoju.

Tytuł projektu: Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki

Beneficjent: Miasto Józefów

Całkowita wartość projektu: 6 318 428,81 zł

Kwota dofinansowania: 3 415 021,25 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

 

 

O RPO WM 2014-2020

 

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i pozarządowego. Na 2018 r. zaplanowano 24 konkursy o przeszło 495 mln zł dofinansowania. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne na stronie  www.funduszedlamazowsza.eu. Zachęcamy do zapisania się do newslettera oraz powiadomień o aktualnych naborach, aby otrzymywać najważniejsze informacje o konkursach, dofinansowanych projektach, szkoleniach i spotkaniach informacyjnych.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś