Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dobra wiadomość dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli. Środki unijne dofinansują tworzenie nowych miejsc w istniejących już ośrodkach wychowania przedszkolnego oraz pozwolą dostosować placówki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego, 47 projektów otrzyma unijne granty. Kwota dofinansowania wyniesie przeszło 21,6 mln zł i pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Dzięki zwiększeniu alokacji w ramach konkursu, możliwe było dofinansowanie tak wielu projektów. Ich realizacja wpłynie na większy dostęp do edukacji przedszkolnej, a w efekcie na możliwość wyrównania szans edukacyjnych wśród najmłodszych mieszkańców Mazowsza. W ramach realizowanych projektów, ponad 4,7 tys. dzieci będzie mogło uczęszczać na dodatkowe zajęcia, np.: gimnastyka korekcyjna, logopedia, terapia biofeedback, gimnastyka korekcyjna, logorytmika, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne czy lekcje j. angielskiego.

Kompleksowa pomoc

Wsparcie obejmie również przeszło 300 nauczycieli, którzy będą mogli uzupełnić swoje kompetencje. Będą to np. kursy doszkalające do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami oraz kursy z zakresu pedagogiki.

Projekty wspierające edukację przedszkolną są bardzo potrzebne. Wnioskodawcy, dzięki funduszom unijnym rozwijają ofertę edukacyjną, obejmują wsparciem dzieci z niepełnosprawnościami, usuwają bariery w dostępie maluchów do wysokorozwiniętej edukacji przedszkolnej. Korzysta też kadra pedagogiczna – mówi Wiesław Raboszuk, Wicemarszałek Mazowsza.

Przyznane dofinansowanie będzie można również przeznaczyć na doposażenie przedszkoli w sprzęt, w tym sprzęt specjalistyczny np. dla dzieci niepełnosprawnych, na zakup mebli, zabawek i materiałów dydaktycznych. Wnioskodawcy będą mogli utworzyć oddzielne sale terapeutyczne, urządzić place zabaw, przeprowadzić remonty, urządzić kuchnie.

To kolejny nabór, który będzie wspierał edukację przedszkolną. Dzięki już realizowanym projektom, powstało przeszło 570 nowych miejsc w przedszkolach, blisko 4 tys. dzieci otrzymało szansę na dodatkowe zajęcia, a siedem placówek dostosowano do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Te zmiany dają zielone światło dla mam, które chciałyby wrócić na rynek pracy ale mają problem ze znalezieniem miejsca w przedszkolu – podkreśla Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Lista rankingowa konkursu 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna dostępna jest na: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/10-1-ksztalcenie-i-rozwoj-dzieci-i-mlodziezy-poddzialanie-10-1-4-edukacja-przedszkolna.html

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego.
Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło
1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych