Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już niebawem do Otwocka i Wieliszewa trafi wsparcie unijne na wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża zainwestuje fundusze w poprawę efektywności energetycznej budynku zakonnego znajdującego się w Warszawie przy ul. Piwnej. Z kolei Nowy Dwór Mazowiecki przeznaczy środki unijne na rewitalizację dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty te otrzymają łącznie ponad 16,4 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowy w tej sprawie podpisali dzisiaj wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

Otwock zainwestuje fundusze unijne w termomodernizację budynków użyteczności publicznej

Już niebawem blisko 7,8 mln zł wsparcia z UE trafi do Otwocka. Dzięki tym środkom termomodernizację przejdą budynki A i C Urzędu Miasta Otwock, Muzeum Ziemi Otwocka oraz 13 budynków oświatowych – żłobek miejski, przedszkola nr 4,6,10,15,17,18,20, szkoły podstawowe nr 1 i 9 oraz gimnazja nr 1,3 i 4.

Projekt zakłada ocieplenia ścian zewnętrznych, stropów, dachów i stropodachów, wymiany okien i drzwi w budynkach. A także modernizacje instalacji centralnego ogrzewania, m.in. wymianę grzejników, zaworów i głowic termostatycznych. Dodatkowo w budynkach zostanie wymienione oświetlenie na energooszczędne i zamontowane panele fotowoltaiczne (OZE).

Działania te poprawią efektywność energetyczną w budynkach, ograniczą zużycie energii cieplnej i elektrycznej oraz redukcję emisji zanieczyszczeń.

Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miasta Otwock

Beneficjent: Miasto Otwock

Całkowita wartość projektu: 9 774 059,66 zł

Kwota dofinansowania: 7 819 247,72 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Termomodernizacja 9 budynków użyteczności publicznej w Gminie Wieliszew

Do Gminy Wieliszew trafi ponad 3,2 mln zł unijnego wsparcia na wykonanie termomodernizacji w budynkach Zespołu Szkół w Wieliszewie, czyli w Budynku Głównym, Internacie II, IV i V, Pralni i Warsztatach, a także w budynkach Szkoły Podstawowej w Janówku i Wieliszewie oraz w Świetlicy Szkoły Podstawowej w Janówku. W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace remontowo-budowlane: ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja systemu grzewczego. Poza tym oświetlenie będzie wymienione na energooszczędne. Zainstalowane zostaną też panele fotowoltaiczne.

Dzięki realizacji projektu poprawi się stan techniczny budynków, zmniejszą straty ciepła i koszty eksploatacji budynków. Poprawi się też estetyka budynków.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wieliszew

Beneficjent: Gmina Wieliszew

Całkowita wartość projektu: 4 423 443,03 zł

Kwota dofinansowania: 3 267 242,50 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Wsparcie unijne na poprawę efektywności energetycznej budynku zakonnego

Dzięki ponad 1,1 mln zł ze środków unijnych budynek zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża znajdujący się w Warszawie przy ul. Piwnej 9/11 przejdzie kompleksową termomodernizację. Zakres pras budowlano-remontowych obejmie: modernizację systemu ogrzewania i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, ocieplenie stropodachów, dachów i skosów nad poddaszem i strychami. W budynku zostaną wymienione okna. Zainstalowanych będzie 10 kolektorów słonecznych.

Realizacja projektu poprawi efektywność energetyczną budynku oraz zmniejszy koszty zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku zakonnego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża

Beneficjent: Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża

Całkowita wartość projektu: 2 425 103,90 zł

Kwota dofinansowania: 1 165 747,44 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Rewitalizacja Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin

Wkrótce Nowy Dwór Mazowiecki otrzyma ponad 4,2 mln zł wsparcia unijnego na remont, modernizację oraz wyposażenie części pomieszczeń w budynku dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin. Nowa przestrzeń zostanie udostępniona na potrzeby lokalnej społeczności. Obiekt będzie pełnił funkcje o charakterze społecznym, kulturalnym oraz gospodarczym. Prowadzone będą tu działania mające na celu pobudzenie aktywizacji społecznej i przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu i edukacyjnemu.

Będą one realizowane we współpracy z partnerem projektu stowarzyszeniem „Sztangielek”, które udziela dzieciom i młodzieży wsparcia edukacyjnego i opiekuńczego poprzez m.in.: pomoc w odrabianiu lekcji, prowadzenie zajęć doszkalających oraz dokształcających, wsparcie oraz ochrona pedagogiczna i psychologiczna. Obiekt kasyna będzie też siedzibą Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej zrzeszającego i aktywizującego środowiska byłych oficerów wojskowych.

Tytuł projektu: Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru rewitalizowanego poprzez rozwój infrastruktury dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin

Beneficjent: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

Całkowita wartość projektu: 7 096 822,53 zł

Kwota dofinansowania: 4 208 830,80 zł

Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i pozarządowego. Na 2018 r. zaplanowano 24 konkursy o przeszło 495 mln zł dofinansowania. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne na stronie  www.funduszedlamazowsza.eu. Zachęcamy do zapisania się do newslettera oraz powiadomień o aktualnych naborach, aby otrzymywać najważniejsze informacje o konkursach, dofinansowanych projektach, szkoleniach i spotkaniach informacyjnych.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś