Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już niebawem do Otwocka i Wieliszewa trafi wsparcie unijne na wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża zainwestuje fundusze w poprawę efektywności energetycznej budynku zakonnego znajdującego się w Warszawie przy ul. Piwnej. Z kolei Nowy Dwór Mazowiecki przeznaczy środki unijne na rewitalizację dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty te otrzymają łącznie ponad 16,4 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowy w tej sprawie podpisali dzisiaj wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

Otwock zainwestuje fundusze unijne w termomodernizację budynków użyteczności publicznej

Już niebawem blisko 7,8 mln zł wsparcia z UE trafi do Otwocka. Dzięki tym środkom termomodernizację przejdą budynki A i C Urzędu Miasta Otwock, Muzeum Ziemi Otwocka oraz 13 budynków oświatowych – żłobek miejski, przedszkola nr 4,6,10,15,17,18,20, szkoły podstawowe nr 1 i 9 oraz gimnazja nr 1,3 i 4.

Projekt zakłada ocieplenia ścian zewnętrznych, stropów, dachów i stropodachów, wymiany okien i drzwi w budynkach. A także modernizacje instalacji centralnego ogrzewania, m.in. wymianę grzejników, zaworów i głowic termostatycznych. Dodatkowo w budynkach zostanie wymienione oświetlenie na energooszczędne i zamontowane panele fotowoltaiczne (OZE).

Działania te poprawią efektywność energetyczną w budynkach, ograniczą zużycie energii cieplnej i elektrycznej oraz redukcję emisji zanieczyszczeń.

Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miasta Otwock

Beneficjent: Miasto Otwock

Całkowita wartość projektu: 9 774 059,66 zł

Kwota dofinansowania: 7 819 247,72 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Termomodernizacja 9 budynków użyteczności publicznej w Gminie Wieliszew

Do Gminy Wieliszew trafi ponad 3,2 mln zł unijnego wsparcia na wykonanie termomodernizacji w budynkach Zespołu Szkół w Wieliszewie, czyli w Budynku Głównym, Internacie II, IV i V, Pralni i Warsztatach, a także w budynkach Szkoły Podstawowej w Janówku i Wieliszewie oraz w Świetlicy Szkoły Podstawowej w Janówku. W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace remontowo-budowlane: ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja systemu grzewczego. Poza tym oświetlenie będzie wymienione na energooszczędne. Zainstalowane zostaną też panele fotowoltaiczne.

Dzięki realizacji projektu poprawi się stan techniczny budynków, zmniejszą straty ciepła i koszty eksploatacji budynków. Poprawi się też estetyka budynków.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wieliszew

Beneficjent: Gmina Wieliszew

Całkowita wartość projektu: 4 423 443,03 zł

Kwota dofinansowania: 3 267 242,50 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Wsparcie unijne na poprawę efektywności energetycznej budynku zakonnego

Dzięki ponad 1,1 mln zł ze środków unijnych budynek zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża znajdujący się w Warszawie przy ul. Piwnej 9/11 przejdzie kompleksową termomodernizację. Zakres pras budowlano-remontowych obejmie: modernizację systemu ogrzewania i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, ocieplenie stropodachów, dachów i skosów nad poddaszem i strychami. W budynku zostaną wymienione okna. Zainstalowanych będzie 10 kolektorów słonecznych.

Realizacja projektu poprawi efektywność energetyczną budynku oraz zmniejszy koszty zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku zakonnego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża

Beneficjent: Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża

Całkowita wartość projektu: 2 425 103,90 zł

Kwota dofinansowania: 1 165 747,44 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Rewitalizacja Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin

Wkrótce Nowy Dwór Mazowiecki otrzyma ponad 4,2 mln zł wsparcia unijnego na remont, modernizację oraz wyposażenie części pomieszczeń w budynku dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin. Nowa przestrzeń zostanie udostępniona na potrzeby lokalnej społeczności. Obiekt będzie pełnił funkcje o charakterze społecznym, kulturalnym oraz gospodarczym. Prowadzone będą tu działania mające na celu pobudzenie aktywizacji społecznej i przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu i edukacyjnemu.

Będą one realizowane we współpracy z partnerem projektu stowarzyszeniem „Sztangielek”, które udziela dzieciom i młodzieży wsparcia edukacyjnego i opiekuńczego poprzez m.in.: pomoc w odrabianiu lekcji, prowadzenie zajęć doszkalających oraz dokształcających, wsparcie oraz ochrona pedagogiczna i psychologiczna. Obiekt kasyna będzie też siedzibą Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej zrzeszającego i aktywizującego środowiska byłych oficerów wojskowych.

Tytuł projektu: Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru rewitalizowanego poprzez rozwój infrastruktury dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin

Beneficjent: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

Całkowita wartość projektu: 7 096 822,53 zł

Kwota dofinansowania: 4 208 830,80 zł

Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i pozarządowego. Na 2018 r. zaplanowano 24 konkursy o przeszło 495 mln zł dofinansowania. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne na stronie  www.funduszedlamazowsza.eu. Zachęcamy do zapisania się do newslettera oraz powiadomień o aktualnych naborach, aby otrzymywać najważniejsze informacje o konkursach, dofinansowanych projektach, szkoleniach i spotkaniach informacyjnych.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych