Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już niebawem unijne wsparcie trafi do Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. To środki na utworzenie zaplecza laboratoryjnego i zakup aparatury niezbędnej do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 15,5 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik i dyrektor ITWL Ryszard Szczepanik.

 

 

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych przeznaczy pozyskane środki na zbudowanie wysoce specjalizowanego zaplecza laboratoryjnego, niezbędnego do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych. W ramach struktur ITWL powstanie Krajowy Ośrodek Badawczy Inteligentnych Materiałów Kompozytowych, którego zadaniem będzie opracowywanie i badanie nowych innowacyjnych materiałów dla przemysłu lotniczego oraz sektorów wysokich technologii. Głównym celem badawczym, który będzie  zrealizowany, jest opracowanie inteligentnego poszycia dla statku powietrznego ze zintegrowaną w powłoce kompozytowej warstwą komunikacyjną oraz niezbędnymi czujnikami wielkości fizycznych. Laboratoria Krajowego Ośrodka Badawczego Inteligentnych Materiałów Kompozytowych umożliwią integrację w materiałach kompozytowych światłowodowego i elektrycznego medium transmisji danych, linii zasilania, różnego rodzaju czujników, sterowników mikroprocesorowych i układów transmisji danych.

Utworzony zespół laboratoriów dostarczy narzędzi do skoordynowanych prac nad nowymi technologiami materiałów inteligentnych zawierających w sobie medium sensoryczno-transmisyjne, czyli tzw. „poszycie sensoryczno – transmisyjne”. Urządzenia do badań wytrzymałościowych będą wykorzystywane w zakresie naukowym oraz do współpracy z przemysłem w zakresie badawczym podczas seryjnej produkcji. W zakresie naukowym, będą prowadzone badania w konsorcjach naukowych z jednostkami badawczymi zajmującymi się chemiczną oraz fizyczną modyfikacją włókien mającą na celu osiągnięcie określonych właściwości. Urządzenia pozwolą także na weryfikację wytrzymałości zmodyfikowanych materiałów na potrzeby prowadzonej działalności ITWL w zakresie produkcji specjalnych kompozytowych elementów lotniczych oraz napraw struktur kompozytowych i metalowych z wykorzystaniem kompozytów.

Utworzenie Krajowego Ośrodka Badawczego Inteligentnych Materiałów Kompozytowych jako ogólnopolskiego Centrum kompetencyjnego przyczyni się do ukierunkowania realizowanych w kraju prac badawczych dotyczących nowych technologii materiałowych, w tym także materiałów inteligentnych stosowanych w branży lotniczej, na dziedziny, które mają lub będą miały decydujący wpływ na poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki.

 

Tytuł projektu: Krajowy ośrodek badawczy inteligentnych materiałów kompozytowych

Beneficjent: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Całkowita wartość projektu: 24 222 477,86 zł

Kwota dofinansowania: 15 588 737,07 zł

Działanie: 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowanych głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 603 mln zł.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś