Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Efektywniej i przyjaźniej dla środowiska na co dzień. To właśnie w tym kierunku zmierza Mazowsze.  W jaki sposób? Chociażby inwestując w odnawialne źródła energii ponad 150 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Do 26 września trwa pierwszy konkurs o unijne dofinansowanie projektów w tym zakresie.

Słońce, wiatr lub woda to doskonałe źródła energii elektrycznej lub cieplnej. Dlaczego? Przede wszystkim z powodu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do powietrza. To ważne, ponieważ zanieczyszczając atmosferę przyczyniamy się do zmian klimatu. Stąd anomalie pogodowe takie jak powodzie lub huragany. Co więcej, kupujemy kolejne sprzęty domowe, inwestujemy w usprawnienia biznesowe, wprowadzamy innowacje w przestrzeni miejskiej, więc zapotrzebowanie na energię stale rośnie. Aby uniknąć jej lokalnych niedoborów, konieczne jest więc różnicowanie źródeł. Dlatego ponad 150 mln zł z programu regionalnego zainwestujemy w odnawialne źródła energii, w skrócie OZE. To jednak nie wszystko. Inwestycje tego rodzaju mogą być elementem projektów transportowych, termomodernizacyjnych lub biznesowych.

Właśnie trwa pierwszy konkurs z obszaru OZE na Mazowszu. Ponad 42 mln zł zainwestujemy w najbardziej efektywne kosztowo projekty w kontekście ilości energii możliwej do wyprodukowania, czy zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Szczególnie promowane są działania realizowane w partnerstwie kilku podmiotów, a także podejmowane na terenach wiejskich – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Różnorodne źródła energii

Do 26 września trwa konkurs o unijne dofinansowanie budowy, przebudowy i rozbudowy infrastruktury do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł. Ponad 42 mln zł zainwestujemy w wytwarzanie energii ze słońca, wiatru, wody, biomasy, lub na przykład biogazu. A dokładniej? Panele fotowoltaiczne zamontowane na dachach, instalacja pomp ciepła do ogrzewania budynków – to tylko przykłady inwestycji możliwych do zrealizowania. O fundusze w wysokości od 150 tys. do nawet 10 mln zł mogą ubiegać się samorządy, administracja rządowa, uczelnie, ośrodki medyczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jak i organizacje pozarządowe. A co z indywidualnymi mieszkańcami? Oni również skorzystają z funduszy unijnych, na przykład gdy gmina wystąpi o dofinansowanie instalacji OZE w gospodarstwach domowych na swoim terenie. Z możliwości ubiegania się o środki w tym konkursie wyłączeni są przedsiębiorcy. Dla nich planowane są oddzielne nabory wniosków.

Kompleksowe inwestycje

Fundusze z RPO WM zainwestowane zostaną w zakup i montaż infrastruktury OZE. W przypadku istniejących instalacji możliwa jest ich rozbudowa lub przebudowa, aby były jeszcze efektywniejsze. Wsparcie ma charakter kompleksowy, ponieważ obejmie połączenie infrastruktury z obiektem, który ma zasilać, a nawet inwestycje w magazynowanie energii. Fundusze unijne wesprą realizację prac przygotowawczych, takich jak ekspertyzy i badania geologiczne, opracowanie dokumentacji technicznej, czy raportu oddziaływania na środowisko. Jeśli w planach jest sprzedaż energii dofinansowanie obejmie również przyłącza do najbliższej istniejącej sieci. Co ważne, inwestycję trzeba zrealizować do końca grudnia 2018 r.

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze zagwarantowane ma ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do samorządów, przedsiębiorców i naukowców. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś