Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Innowacje produktowe, usługowe, czy procesowe? Wszystkie możliwe do opracowania ze wsparciem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Już teraz trwają konkursy o wartości ponad 150  mln zł. Przedsiębiorcy mogą wnioskować o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych, realizowanych samodzielnie lub we współpracy z instytucjami naukowymi. Na co dokładnie dostępne są unijne fundusze?

Bon na start współpracy z naukowcami

Opracowanie innowacyjnych rozwiązań nie jest sprawą łatwą. Aby zwiększyć szansę na sukces, warto zaangażować przedstawicieli sektora naukowego w realizację  prac badawczo-rozwojowych. W jaki sposób? Na przykład dzięki zdobyciu bonu na innowacje. Firmy działające do dwóch lat mogą ubiegać się o bon o wartości do 50 tys. zł. Przedsiębiorcy z większym doświadczeniem rynkowym – do 100 tys. zł. Fundusze UE można przeznaczyć na zakup usługi opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu czy usługi. Co więcej, dofinansowanie uwzględni opracowanie projektu wzorniczego, czyli elementu istotnego dla wyróżnienia oferty na tle konkurencji. Z RPO WM możliwe jest także sfinansowanie zaprojektowania zmian procesowych, na przykład w procesie produkcji.

Nową unijną perspektywę dla przedsiębiorców rozpoczęliśmy z ponad 21 mln zł w bonach na innowacje. Do tej pory złożono 147 wniosków o dofinansowanie, na kwotę ponad 13 mln zł. Konkurs dedykowany nawiązywaniu współpracy między przedsiębiorcami a naukowcami w zakresie prac badawczo-rozwojowych jest nowością w programie regionalnym. To tylko jedna z możliwości, jakie zaplanowaliśmy na wzmocnienie innowacyjności biznesu. W ramach kolejnych konkursów z RPO WM mogą pojawić się preferencje dla wprowadzania na rynek nowości będących efektem właśnie tego typu działań – powiedział Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Konkurs ma formułę otwartą, dlatego mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa cały czas mogą aplikować o dofinansowanie. Wykonanie prac B+R można zlecić uczelni, jednostce naukowej lub na przykład instytutowi badawczemu. Dofinansowanie projektu wyniesie do 80 procent, co oznacza że przedsiębiorca musi liczyć się z koniecznością zainwestowania wkładu własnego w wysokości minimum 20 procent wartości kosztów kwalifikowalnych. Prace trzeba zrealizować maksymalnie w ciągu 12 miesięcy.

 

Samodzielnie czy razem z jednostką naukową?

W ramach firmowych działów R&D także powstają przełomowe rozwiązania. Dlatego w konkursie trwającym do 6 czerwca dofinansowanie znajdą zarówno projekty realizowane samodzielnie przez przedsiębiorcę, jak i przy wsparciu naukowców. Pula konkursu wynosi prawie 130 mln zł. W co można zainwestować środki? Fazę badań przemysłowych oraz prac rozwojowych aż do uruchomienia linii pilotażowej, w tym etapu testowania innowacji. Unijne fundusze obejmą też rozwój technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej). W ramach projektu można dodatkowo starać się o uzyskanie prawa własności przemysłowej.

Ten konkurs ma inny charakter i dotyczy zdecydowanie większych projektów niż w przypadku bonów na innowacje. Dofinansowanie uzyskają inwestycje o kosztach kwalifikowalnych wynoszących od 500 tys. do nawet 5 mln zł. Co ważne, na etapie oceny wniosków promowane będzie zwiększanie zaangażowania finansowego przedsiębiorcy w realizację prac – powiedziała Kamila Kuleska, Zastępca Kierownika Wydziału Wdrażania Projektów z zakresu innowacyjności i przedsiębiorczości.

W konkursie startować mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także duże firmy i powiązania kooperacyjne (np. klastry). Już podczas planowania projektu muszą założyć, że jego realizacja zakończy się co najmniej na etapie zademonstrowania nowego rozwiązania w otoczeniu zbliżonym do rzeczywistego.

Dofinansowanie obejmie wyłącznie prace badawczo-rozwojowe zgodne z priorytetowymi kierunkami badań. Są to na przykład inteligentne systemy zarządzania w logistyce, rozwiązania do oceny bezpieczeństwa żywności, technologie do zarządzania wiedzą i kompetencjami pracowników, przepływ informacji w przestrzeni publicznej. Kierunki określono dla poszczególnych obszarów inteligentnej specjalizacji Mazowsza, a należą do nich nowoczesne usługi biznesowe, wysoka jakość życia, inteligentne systemy zarządzania i bezpieczna żywność.

Maksymalny poziom wsparcia wynosi od 25 procent na realizację prac rozwojowych przez dużego przedsiębiorcę, do aż 80 procent w przypadku prac przemysłowych realizowanych przez mikro przedsiębiorcę. Różnica wynika więc z rodzaju prac oraz wielkości firmy. Dla porównania, średnie przedsiębiorstwo może uzyskać do 75 procent dofinansowania badań przemysłowych i do 50 procent wartości prac rozwojowych.

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze zagwarantowane ma ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości inwestycji. Na 2016 rok zaplanowano ponad 50 konkursów, a ich wartość wyniesie przeszło 2,5 mld zł.  Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach skierowanych do przedsiębiorców dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś