Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Jak unijne fundusze wspierają rozwój Mazowsza? Na jakie projekty będą środki do 2020 roku? Czy podział województwa może wpłynąć na dostęp do funduszy w kolejnej unijnej perspektywie? Między innymi o tym w sobotniej audycji „Wieczór RDC” Polskiego Radia opowiedział Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Na lata 2014-2020 Polska otrzymała 82,5 mld euro z Unii Europejskiej. Wsparciem objęte zostaną praktycznie wszystkie dziedziny gospodarki. Mazowsze otrzyma ponad 15 mld zł (ponad 3,7 mld euro) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) oraz czterech programów realizowanych na poziomie krajowym. Osoby planujące inwestycje na Mazowszu mogą więc ubiegać się o środki nie tylko z programu regionalnego, ale też programów operacyjnych Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój i Polska Cyfrowa. Tylko budżet RPO WM to ponad 2 mld euro.

Kluczowe dla nas będzie wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości, działania sprzyjające przejściu na gospodarkę niskoemisyjną, czyli na przykład termomodernizacje budynków użyteczności publicznej, inwestycje w odnawialne źródła energii. Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego duże wsparcie przekazane zostanie na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i walkę ubóstwem – powiedział Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Współpraca biznesu z nauką

W unijnej perspektywie 2007-2013 Mazowsze zainwestowało ponad 1,8 mld zł unijnego dofinansowania w rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości. Wsparciem objęte zostały zarówno projekty uczelni i instytutów naukowych, jak i przedsiębiorców czy instytucji otoczenia biznesu.

Modnym tematem są obecnie prace nad wykorzystaniem grafenu. Ze środków RPO WM dosyć mocno zainwestowaliśmy w budowę Centrum Grafenu i Innowacyjnych Nanotechnologii działający przy Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME), a teraz czekamy na pierwsze wdrożenia grafenu na rynku – powiedział Frankowski – W ostatnich latach znaczne fundusze zainwestowane zostały w infrastrukturę. Ze środków RPO WM powstały m.in. Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, Park Naukowo-Technologiczny w Świerku działający przy Narodowym Centrum Badań Jądrowych, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny czy Park Innowacyjny w Celestynowie. W tej perspektywie natomiast będziemy się koncentrować na wykorzystaniu istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Nowa unijna perspektywa na Mazowszu to 278,2 mln euro z przeznaczeniem na dalszy rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego uczelni i instytutów naukowych, ale przede wszystkim na ułatwianie nawiązywania współpracy między przedsiębiorcami a naukowcami. Obecnie trwa konkurs o bony na innowacje skierowany do mikro, małych i średnich firm (Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw). W ramach bonu dofinansowany zostanie zakup od instytucji naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi, technologii lub sposobu produkcji. Firmy działające na rynku do dwóch lat mogą ubiegać się o bony o wartości maksymalnie 50 tys. zł. Przedsiębiorstwa ze stażem rynkowym powyżej dwóch lat mogą wnioskować o środki w wysokości do 100 tys. zł.

Inwestycje w ludzi

Fundusze UE dla Mazowsza to również duże środki na inwestycje w przeciwdziałanie wykluczeniu społeczno-zawodowemu, walkę z ubóstwem i projekty edukacyjne. Ponad 470 mln euro przeznaczone zostanie właśnie na działania z tego zakresu.

Unijne fundusze zasilą działania ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie czy podmiotów ekonomii społecznej. Osoby bezrobotne mogą liczyć na wsparcie na przykład na założenie działalności gospodarczej, które przekazywane będzie za pośrednictwem urzędów pracy. Znaczne nakłady przeznaczone zostaną na edukację. Dofinansowanie obejmie wyposażenie pracowni szkolnych, nowatorskie programy edukacyjne czy kształcenie nauczycieli. Będą też środki na kształcenie zawodowe, od którego w Polsce odeszliśmy kilkanaście lat temu – dodał Frankowski.

Fundusze unijne po 2020 roku

Mazowsze należy do jednych z najdynamiczniej rozwijających się województw. Prawie 22 procent PKB kraju, a także 40 procent nakładów na prace badawczo-rozwojowe pochodzi właśnie stąd. Mazowsze jest bardzo zróżnicowane pod względem dochodów mieszkańców, dlatego w ramach obecnej unijnej perspektywy wygospodarowano specjalne środki na wspólne inwestycje samorządów z Warszawy i 39 okolicznych gmin (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) i pozostałej części regionu (Regionalne Inwestycje Terytorialne). Dodatkowo, dla przedsiębiorców zaplanowano wsparcie w ramach pomocy regionalnej, które uzależnione jest od miejsca prowadzonej działalności i wielkości firmy.

W województwie mieszka ponad 5 mln mieszkańców, czyli więcej niż w niejednym państwie europejskim. Mazowsze jest bogatym regionem, ale musimy pamiętać, że wynika to z siły Warszawy. Dyskusja o podziale województwa toczy się od dawna. Nie trzeba wprowadzać administracyjnego podziału, aby region mógł otrzymać środki w kolejnym okresie programowania. Wystarczy to zrobić w sposób statystyczny. Poprzedni rząd opracował propozycję podziału regionu na dwie jednostki statystyczne, natomiast obecny złożył wniosek w tej sprawie do Brukseli. Warszawa i okoliczne dziewięć powiatów tworzyć będą jedną jednostkę statystyczną, a reszta województwa drugą. Dzięki takiemu rozwiązaniu fundusze UE będzie można przeznaczać na trochę inne cele w przypadku biedniejszej części regionu, a inne w przypadku Warszawy i okolic – dodał Mariusz Frankowski.

Na zdjęciu, od lewej: Artur Głowacki (Dziennikarz, Radio dla Ciebie), Mariusz Frankowski (Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych)

Zapraszamy do wysłuchania audycji na stronie Radia dla Ciebie.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś