Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Wymiana starych, nie ekologicznych pieców, nowy układ energetyczny w ciechanowskim szpitalu oraz nowoczesna edukacja w szkołach to główne założenia projektów, które decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzymają przeszło 14,3 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Dzisiaj umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik oraz beneficjenci. W wydarzeniu udział wzięła Elżbieta Szymanik zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Oszczędzanie energii

Dzięki środkom unijnym, w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie powstanie nowy system trigeneracyjny. Instalacja będzie wytwarzać w skojarzeniu energię cieplną, elektryczną oraz chłód. Układ będzie zasilany w paliwo gazowe i zsynchronizowany z siecią zakładu energetycznego. Realizacja projektu pozwoli placówce zmniejszyć koszty zaopatrzenia w ciepło i energię. Dodatkowo jest to projekt ekologiczny, redukujący emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

 

Tytuł projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

Beneficjent: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

Całkowita wartość projektu: 6 901 780,74 zł

Kwota dofinansowania: 4 734 567,40 zł

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna

 

Licealiści z Ciechanowa idą po sukces

W nowym roku szkolnym, uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Krasińskiego oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie będą wzmacniać swoje kompetencje kluczowe takie jak kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, umiejętność pracy w zespole czy umiejętność rozumienia. W dwóch projektach, które otrzymały dofinansowanie udział weźmie po 240 uczniów. Szkoły zorganizują kółka zainteresowań z przedmiotów: matematyka, j. angielski, biologia, chemia, fizyka i geografia. Dla lepszego przyswajania wiedzy, uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach praktycznych, doświadczalnych i laboratoryjnych. Dla uczniów słabszych w nauce przewidziane są zajęcia wyrównawcze. Szkolne pracownie przedmiotowe zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne, głównie będą to pomoce do nauki matematyki, chemii, geografii, biologii i informatyki. Projekt skierowany jest również do kadry pedagogicznej w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych. Oferta dla nauczycieli to m.in. możliwość nauki na studiach podyplomowych, warsztaty z kompetencji cyfrowych.

 

Tytuł projektu: Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu

Beneficjent: Powiat Ciechanowski

Całkowita wartość projektu: 996 575,00 zł

Kwota dofinansowania: 946 535,00 zł

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

 

Tytuł projektu: Kompetencje kluczowe gwarancją sukcesu

Beneficjent: Powiat Ciechanowski

Całkowita wartość projektu: 992 075,00 zł

Kwota dofinansowania: 942 035,00 zł

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

 

Gmina Załuski dba o czyste powietrze

Realizowany projekt składa się z dwóch zadań. Pierwszy to termomodernizacja budynku Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej w Kroczewie. Prace będą polegały m.in. na wykonaniu nowej kotłowni gazowej, dociepleniu stropodachu i wymianie źródeł ciepła w obu placówkach. Drugie zadanie dotyczy wymiany starych kotłów i pieców w 85 gospodarstwach domowych z terenu gminy Załuski. Mieszkańcy będą montować ekologiczne kotły na gaz płynny, piece na pellet, pompy ciepła czy piece na zgazowanie drewna.

 

Tytuł projektu: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych

Beneficjent: Gmina Załuski

Całkowita wartość projektu: 1 874 959,78 zł

Kwota dofinansowania: 1 668 714,20 zł

Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

 

Fundusze na nowoczesną edukację i wymianę pieców w Nowym Mieście

128 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście już po wakacjach rozpocznie naukę kompetencji kluczowych, czyli porozumiewania się językami obcymi, korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych oraz rozwijania umiejętności matematyczno-przyrodniczych. Dodatkowo młodzież będzie rozwijała swoje umiejętności uniwersalne, np. kreatywność, innowacyjność, rozwiązywanie problemów, umiejętność pracy w zespole, krytyczne myślenie czy umiejętność uczenia się. Nauka będzie odbywała się na zajęciach dodatkowych. Uczniowie słabsi oraz z niepełnosprawnościami również skorzystają ze wsparcia. Przewidziane są zajęcia wyrównawcze z przedmiotów sprawiających problemy w nauce, wsparcie np. logopedyczne, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, a także ogólnorozwojowe. Do szkoły zostaną kupione pomoce dydaktyczne i sprzęt do rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów. Dzięki temu nauczyciele będą mieli narzędzia do nauczania metodą eksperymentu. Dla uczniów udział w projekcie to same plusy – odważniej wejdą na rynek pracy. Pomoc przewidziana jest również dla 18 nauczycieli w zakresie podnoszenia swoich kwalifikacji  zawodowych, np. poprzez udział w szkoleniach.

 

Tytuł projektu: Aktywny w szkole – kreatywny w życiu

Beneficjent: Gmina Nowe Miasto

Całkowita wartość projektu: 384 080,00 zł

Kwota dofinansowania: 364 748,00 zł

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

 

Projekt polega na wymianie urządzeń grzewczych w 75 budynków mieszkalnych. Stare piece i kotły zastąpią ekologiczne urządzenia spalające biomasę, zgazowujące drewno lub wykorzystujące paliwa gazowe. Dodatkowo w 15 domach nastąpi montaż odnawialnych źródeł energii. Będą to m.in. instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne oraz powietrzne pompy ciepła przeznaczone do podgrzewania wody użytkowej. Po zrealizowaniu projektu w gminie Nowe Miasto będzie lepsza jakość powietrza, gdyż nastąpi redukcja emisji CO2. Mieszkańcy korzystając z nowoczesnych ekologicznych rozwiązań będą ponosić mniejsze koszty związane z ogrzewaniem i zużywaniem energii.

 

Tytuł projektu: Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Nowe Miasto

Beneficjent: Gmina Nowe Miasto

Całkowita wartość projektu: 1 894 627,05 zł

Kwota dofinansowania: 1 348 268,00 zł

Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

 

Lepsza jakość powietrza i edukacji w Opinogórze Górnej

Dzięki funduszom unijnym, również mieszkańcy Opinogóry Górnej wymienią swoje stare piece, np. węglowe na piece nowoczesne i ekologiczne. W 45 budynkach pojawią się piece wykorzystujące paliwa gazowe, spalające biomasę lub zgazowujące drewno. W ramach projektu, w 22 budynkach wnioskodawca zamontuje instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne oraz powietrzne pompy ciepła przeznaczone do podgrzewania wody użytkowej. Realizacja inwestycji  to same korzyści: większy udział energii pochodzącej z OZE, więcej pieniędzy w portfelach mieszkańców, ochrona środowiska czy zmiana sposobu ogrzewania.

 

Tytuł projektu: Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy Opinogóra Górna – etap II

Beneficjent: Gmina Opinogóra Górna

Całkowita wartość projektu: 1 415 217,93 zł

Kwota dofinansowania: 1 015 008,80 zł

Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

 

Nowy rok szkolny dla uczniów z trzech Szkół Podstawowych z Opinogóry Górnej, Kołaczkowa i Woli  Wierzbowskiej będzie pełen wyzwań. Młodzież na dodatkowych zajęciach będzie rozwijać swoje kompetencje kluczowe, które są niezbędne na rynku pracy. Dla uczniów zdolnych przewidziane są zajęcia rozwijające np.  z matematyki, kreatywności, języka obcego, przyrody i robotyki. Uczniowie słabsi będą uczęszczać na zajęcia wyrównawcze, dzięki temu nadrobią zaległości i poprawią oceny, a dzieci z niepełnosprawnością skorzystają z zajęć logopedycznych, terapii pedagogicznej, zajęć rewalidacyjnych i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Łącznie w projekcie udział weźmie 253 uczniów. Wnioskodawca zaplanował także zajęcia rozwijające u młodzieży innowacyjność, przedsiębiorczość i pracę w grupie. Aby lekcje nie były nudne, nauczyciele wprowadzą naukę metodą eksperymentu, będą również wykorzystywać interaktywne materiały elektroniczne m.in. platformę e-learningową. Do wszystkich szkół zostaną kupione pomoce dydaktyczne i sprzęt do rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów.

 

Tytuł projektu: Młodzi kompetentni – zajęcia dla młodzieży szkolnej

Beneficjent: Gmina Opinogóra Górna

Całkowita wartość projektu: 1 029 687,72 zł

Kwota dofinansowania: 977 666,52 zł

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

 

Walka z niską emisją w Płońsku

Celem realizowanego projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie Płońska. Będzie to możliwe  poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych. Zaplanowane działania dotyczą wymiany starych urządzeń grzewczych w 46 gospodarstwach domowych. Mieszkańcy będą montować m.in. nowe piece gazowe i piece spalające biomasę. Wymiana urządzeń grzewczych wpłynie na zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków oraz na poprawę istniejącej infrastruktury technicznej.

Dodatkowo w ramach inwestycji, pięć domów poddanych zostanie termomodernizacji. Będzie to mi.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, ocieplenie ścian wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi, klatkami schodowymi lub korytarzami, ocieplenie stropów, podłóg, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Efektem projektu będzie również czystsze powietrze, które poprawi zdrowie mieszkańców w zakresie chorób układu oddechowego i sercowo naczyniowego.

 

Tytuł projektu: Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku

Beneficjent: Gmina Miasto Płońsk

Całkowita wartość projektu: 1 122 686,45 zł

Kwota dofinansowania: 824 049,58 zł

Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

 

Wiedza kluczem do sukcesu

304 uczniów uczących się w szkołach podstawowych  w miejscowości Niedzbórz, Dąbrowa i Strzegowo zostanie objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych tj. umiejętności matematyczno-przyrodniczych, znajomości języków obcych i nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Na dodatkowych zajęciach uczestnicy projektu będą pogłębiać wiedzę z przedmiotów np. przyroda, biologia, chemia, matematyka, informatyka, język obcy. Aby korygować zdiagnozowane problemy uczniów, zajęcia będą prowadzone w małych grupach.

Dodatkowo, wśród uczniów będą rozwijane umiejętności i właściwe postawy niezbędne na rynku pracy – kreatywność, innowacyjność, rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie oraz umiejętność uczenia się. Na zajęciach uczniowie będą uczyć się np. postaw otwartości, zaangażowania, racjonalnego uczenia się.

Dla szkół biorących udział w projekcie, zostaną kupione pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci. Dodatkowo pojawią się pracownie matematyczno–przyrodnicze, mobilne pracownie komputerowe oraz pracownie terapeutyczne. Pomoc przewidziana jest również dla 32 nauczycieli w zakresie przygotowania do prowadzenia nowatorskich zajęć, np. opartych na metodzie eksperymentu naukowego czy komunikacji w języku obcym. Nauczyciele skorzystają ze specjalistycznych szkoleń.

 

Tytuł projektu: W POGONI ZA WIEDZĄ

Beneficjent: Gmina Strzegowo

Całkowita wartość projektu: 1 606 044,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 521 996,00 zł

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych