Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Wymiana starych, nie ekologicznych pieców, nowy układ energetyczny w ciechanowskim szpitalu oraz nowoczesna edukacja w szkołach to główne założenia projektów, które decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzymają przeszło 14,3 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Dzisiaj umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik oraz beneficjenci. W wydarzeniu udział wzięła Elżbieta Szymanik zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Oszczędzanie energii

Dzięki środkom unijnym, w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie powstanie nowy system trigeneracyjny. Instalacja będzie wytwarzać w skojarzeniu energię cieplną, elektryczną oraz chłód. Układ będzie zasilany w paliwo gazowe i zsynchronizowany z siecią zakładu energetycznego. Realizacja projektu pozwoli placówce zmniejszyć koszty zaopatrzenia w ciepło i energię. Dodatkowo jest to projekt ekologiczny, redukujący emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

 

Tytuł projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

Beneficjent: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

Całkowita wartość projektu: 6 901 780,74 zł

Kwota dofinansowania: 4 734 567,40 zł

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna

 

Licealiści z Ciechanowa idą po sukces

W nowym roku szkolnym, uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Krasińskiego oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie będą wzmacniać swoje kompetencje kluczowe takie jak kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, umiejętność pracy w zespole czy umiejętność rozumienia. W dwóch projektach, które otrzymały dofinansowanie udział weźmie po 240 uczniów. Szkoły zorganizują kółka zainteresowań z przedmiotów: matematyka, j. angielski, biologia, chemia, fizyka i geografia. Dla lepszego przyswajania wiedzy, uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach praktycznych, doświadczalnych i laboratoryjnych. Dla uczniów słabszych w nauce przewidziane są zajęcia wyrównawcze. Szkolne pracownie przedmiotowe zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne, głównie będą to pomoce do nauki matematyki, chemii, geografii, biologii i informatyki. Projekt skierowany jest również do kadry pedagogicznej w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych. Oferta dla nauczycieli to m.in. możliwość nauki na studiach podyplomowych, warsztaty z kompetencji cyfrowych.

 

Tytuł projektu: Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu

Beneficjent: Powiat Ciechanowski

Całkowita wartość projektu: 996 575,00 zł

Kwota dofinansowania: 946 535,00 zł

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

 

Tytuł projektu: Kompetencje kluczowe gwarancją sukcesu

Beneficjent: Powiat Ciechanowski

Całkowita wartość projektu: 992 075,00 zł

Kwota dofinansowania: 942 035,00 zł

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

 

Gmina Załuski dba o czyste powietrze

Realizowany projekt składa się z dwóch zadań. Pierwszy to termomodernizacja budynku Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej w Kroczewie. Prace będą polegały m.in. na wykonaniu nowej kotłowni gazowej, dociepleniu stropodachu i wymianie źródeł ciepła w obu placówkach. Drugie zadanie dotyczy wymiany starych kotłów i pieców w 85 gospodarstwach domowych z terenu gminy Załuski. Mieszkańcy będą montować ekologiczne kotły na gaz płynny, piece na pellet, pompy ciepła czy piece na zgazowanie drewna.

 

Tytuł projektu: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych

Beneficjent: Gmina Załuski

Całkowita wartość projektu: 1 874 959,78 zł

Kwota dofinansowania: 1 668 714,20 zł

Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

 

Fundusze na nowoczesną edukację i wymianę pieców w Nowym Mieście

128 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście już po wakacjach rozpocznie naukę kompetencji kluczowych, czyli porozumiewania się językami obcymi, korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych oraz rozwijania umiejętności matematyczno-przyrodniczych. Dodatkowo młodzież będzie rozwijała swoje umiejętności uniwersalne, np. kreatywność, innowacyjność, rozwiązywanie problemów, umiejętność pracy w zespole, krytyczne myślenie czy umiejętność uczenia się. Nauka będzie odbywała się na zajęciach dodatkowych. Uczniowie słabsi oraz z niepełnosprawnościami również skorzystają ze wsparcia. Przewidziane są zajęcia wyrównawcze z przedmiotów sprawiających problemy w nauce, wsparcie np. logopedyczne, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, a także ogólnorozwojowe. Do szkoły zostaną kupione pomoce dydaktyczne i sprzęt do rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów. Dzięki temu nauczyciele będą mieli narzędzia do nauczania metodą eksperymentu. Dla uczniów udział w projekcie to same plusy – odważniej wejdą na rynek pracy. Pomoc przewidziana jest również dla 18 nauczycieli w zakresie podnoszenia swoich kwalifikacji  zawodowych, np. poprzez udział w szkoleniach.

 

Tytuł projektu: Aktywny w szkole – kreatywny w życiu

Beneficjent: Gmina Nowe Miasto

Całkowita wartość projektu: 384 080,00 zł

Kwota dofinansowania: 364 748,00 zł

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

 

Projekt polega na wymianie urządzeń grzewczych w 75 budynków mieszkalnych. Stare piece i kotły zastąpią ekologiczne urządzenia spalające biomasę, zgazowujące drewno lub wykorzystujące paliwa gazowe. Dodatkowo w 15 domach nastąpi montaż odnawialnych źródeł energii. Będą to m.in. instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne oraz powietrzne pompy ciepła przeznaczone do podgrzewania wody użytkowej. Po zrealizowaniu projektu w gminie Nowe Miasto będzie lepsza jakość powietrza, gdyż nastąpi redukcja emisji CO2. Mieszkańcy korzystając z nowoczesnych ekologicznych rozwiązań będą ponosić mniejsze koszty związane z ogrzewaniem i zużywaniem energii.

 

Tytuł projektu: Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Nowe Miasto

Beneficjent: Gmina Nowe Miasto

Całkowita wartość projektu: 1 894 627,05 zł

Kwota dofinansowania: 1 348 268,00 zł

Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

 

Lepsza jakość powietrza i edukacji w Opinogórze Górnej

Dzięki funduszom unijnym, również mieszkańcy Opinogóry Górnej wymienią swoje stare piece, np. węglowe na piece nowoczesne i ekologiczne. W 45 budynkach pojawią się piece wykorzystujące paliwa gazowe, spalające biomasę lub zgazowujące drewno. W ramach projektu, w 22 budynkach wnioskodawca zamontuje instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne oraz powietrzne pompy ciepła przeznaczone do podgrzewania wody użytkowej. Realizacja inwestycji  to same korzyści: większy udział energii pochodzącej z OZE, więcej pieniędzy w portfelach mieszkańców, ochrona środowiska czy zmiana sposobu ogrzewania.

 

Tytuł projektu: Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy Opinogóra Górna – etap II

Beneficjent: Gmina Opinogóra Górna

Całkowita wartość projektu: 1 415 217,93 zł

Kwota dofinansowania: 1 015 008,80 zł

Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

 

Nowy rok szkolny dla uczniów z trzech Szkół Podstawowych z Opinogóry Górnej, Kołaczkowa i Woli  Wierzbowskiej będzie pełen wyzwań. Młodzież na dodatkowych zajęciach będzie rozwijać swoje kompetencje kluczowe, które są niezbędne na rynku pracy. Dla uczniów zdolnych przewidziane są zajęcia rozwijające np.  z matematyki, kreatywności, języka obcego, przyrody i robotyki. Uczniowie słabsi będą uczęszczać na zajęcia wyrównawcze, dzięki temu nadrobią zaległości i poprawią oceny, a dzieci z niepełnosprawnością skorzystają z zajęć logopedycznych, terapii pedagogicznej, zajęć rewalidacyjnych i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Łącznie w projekcie udział weźmie 253 uczniów. Wnioskodawca zaplanował także zajęcia rozwijające u młodzieży innowacyjność, przedsiębiorczość i pracę w grupie. Aby lekcje nie były nudne, nauczyciele wprowadzą naukę metodą eksperymentu, będą również wykorzystywać interaktywne materiały elektroniczne m.in. platformę e-learningową. Do wszystkich szkół zostaną kupione pomoce dydaktyczne i sprzęt do rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów.

 

Tytuł projektu: Młodzi kompetentni – zajęcia dla młodzieży szkolnej

Beneficjent: Gmina Opinogóra Górna

Całkowita wartość projektu: 1 029 687,72 zł

Kwota dofinansowania: 977 666,52 zł

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

 

Walka z niską emisją w Płońsku

Celem realizowanego projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie Płońska. Będzie to możliwe  poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych. Zaplanowane działania dotyczą wymiany starych urządzeń grzewczych w 46 gospodarstwach domowych. Mieszkańcy będą montować m.in. nowe piece gazowe i piece spalające biomasę. Wymiana urządzeń grzewczych wpłynie na zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków oraz na poprawę istniejącej infrastruktury technicznej.

Dodatkowo w ramach inwestycji, pięć domów poddanych zostanie termomodernizacji. Będzie to mi.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, ocieplenie ścian wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi, klatkami schodowymi lub korytarzami, ocieplenie stropów, podłóg, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Efektem projektu będzie również czystsze powietrze, które poprawi zdrowie mieszkańców w zakresie chorób układu oddechowego i sercowo naczyniowego.

 

Tytuł projektu: Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku

Beneficjent: Gmina Miasto Płońsk

Całkowita wartość projektu: 1 122 686,45 zł

Kwota dofinansowania: 824 049,58 zł

Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

 

Wiedza kluczem do sukcesu

304 uczniów uczących się w szkołach podstawowych  w miejscowości Niedzbórz, Dąbrowa i Strzegowo zostanie objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych tj. umiejętności matematyczno-przyrodniczych, znajomości języków obcych i nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Na dodatkowych zajęciach uczestnicy projektu będą pogłębiać wiedzę z przedmiotów np. przyroda, biologia, chemia, matematyka, informatyka, język obcy. Aby korygować zdiagnozowane problemy uczniów, zajęcia będą prowadzone w małych grupach.

Dodatkowo, wśród uczniów będą rozwijane umiejętności i właściwe postawy niezbędne na rynku pracy – kreatywność, innowacyjność, rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie oraz umiejętność uczenia się. Na zajęciach uczniowie będą uczyć się np. postaw otwartości, zaangażowania, racjonalnego uczenia się.

Dla szkół biorących udział w projekcie, zostaną kupione pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci. Dodatkowo pojawią się pracownie matematyczno–przyrodnicze, mobilne pracownie komputerowe oraz pracownie terapeutyczne. Pomoc przewidziana jest również dla 32 nauczycieli w zakresie przygotowania do prowadzenia nowatorskich zajęć, np. opartych na metodzie eksperymentu naukowego czy komunikacji w języku obcym. Nauczyciele skorzystają ze specjalistycznych szkoleń.

 

Tytuł projektu: W POGONI ZA WIEDZĄ

Beneficjent: Gmina Strzegowo

Całkowita wartość projektu: 1 606 044,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 521 996,00 zł

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś