Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już wkrótce, dzięki wsparciu z UE, w Warszawie i podwarszawskich miejscowościach powstanie sieć ścieżek rowerowych oraz parkingi „Parkuj i Jedź”. Nowa infrastruktura rowerowa zostanie wybudowana w Warszawie, Grodzisku Mazowieckim, Markach, Błoniu, Izabelinie i Piastowie. Natomiast w Warszawie na Młocinach, w  Kobyłce, Ząbkach, Markach, Wieliszewie, Wołominie i w Podkowie Leśnej powstanie w sumie ponad 2 tys. miejsc parkingowych oraz prawie 800 miejsc dla rowerów. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego na realizację 15 projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 do beneficjentów trafi ponad 189 mln zł. 

ŚCIEŻKI I INFRASTRUKTURA ROWEROWA

Dzięki dofinansowaniu unijnemu na terenie Warszawy i pięciu podwarszawskich gmin powstanie ponad 140 km ścieżek rowerowych. Utworzą one korytarze transportowe zintegrowane z różnymi rodzajami transportu publicznego. Będą one zlokalizowane w miejscach, gdzie przebiegają istotne węzły przesiadkowe komunikacji zbiorowej oraz wzdłuż ważnych arterii miast. Projekty mają na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Największa pula środków unijnych bo aż 71 mln zł trafi do Miasta Stołecznego Warszawy na realizację projektu „Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF-etap I”. Na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego wybudowane lub przebudowane zostaną w sumie ponad 73 km odcinków dróg rowerowych. Powstanie 19 tras rowerowych, w tym droga rowerowa wzdłuż ul. Radzymińskiej. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Miastem Ząbki i Gminą Miastem Marki.

Kolejne dofinansowane projekty realizowane będą na terenie gmin: Grodzisk Mazowiecki (36 km ścieżek), Marki (23,8 km ścieżek), Błonie (13,7 km ścieżek), Izabelin (5,6 km ścieżek) oraz Piastów (5,6 km ścieżek).

PARKUJ I JEDŹ

W Warszawie i podwarszawskich gminach powstanie sieć parkingów „Parkuj i Jedź”. Wsparcie unijne na łączną kwotę ponad 52 mln zł otrzyma kolejnych 9 projektów. Powstanie ponad 2 tys. nowych miejsc parkingowych dla samochodów i prawie 800 dla rowerów. Inwestycje realizowane będą w Warszawie-Młociny, Żyrardowie, Pruszkowie, Kobyłce, Ząbkach, Markach, Wieliszewie, Wołominie i w Podkowie Leśnej. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców, którzy na co dzień dojeżdżają do pracy pociągami czy korzystają z komunikacji miejskiej.

ŻYRARDÓW I PRUSZKÓW

Samorządy, które otrzymają najwyższe dofinansowanie to: Miasto Żyrardów i Miasto Pruszków. Pierwsze otrzyma ponad 19 mln zł na realizację projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź””. W sumie powstanie 491 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 186 miejsc parkingowych dla rowerów. Partnerem w projekcie jest Gmina Grodzisk Mazowiecki. Parkingi powstaną w Żyrardowie przy ul. Towarowej i pl. Piłsudskiego oraz w Grodzisku Mazowieckim przy dworcu WKD przy ul. Piaskowej.

Z kolei projekt Miasta Pruszkowa „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz w gminie Michałowice” otrzyma ponad 15 mln zł wsparcia unijnego. Dzięki jego realizacji powstanie 630 miejsc parkingowych dla samochodów oraz 212 miejsc postojowych dla rowerów. Gmina Miasto Pruszków będzie realizowała projekt w partnerstwie z Miastem Piastów i Gminą Michałowice. W Pruszkowie przy ul. Sienkiewicza powstanie parking wielopoziomowy z 392 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i 72 miejscami dla rowerów, a przy ul. Waryńskiego parking naziemny ze 110 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i 100 miejscami dla rowerów. Parking naziemny powstanie także w Piastowie przy ul. Hallera. Znajdzie się w nim 50 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 20 miejsc dla rowerów. Kolejna inwestycja realizowana będzie w Gminie Michałowice przy ul. Kuchy w Regułach. Powstanie tam parking przeznaczony dla 78 samochodów osobowych i 20 rowerów.

POWIAT WOŁOMIŃSKI

Dzięki otrzymanemu wsparciu unijnemu na terenie powiatu wołomińskiego wybudowane zostaną nowoczesne parkingi. Powstaną one w Kobyłce, Ząbkach oraz Markach. Natomiast w Wołominie przebudowany zostanie istniejący już przy ul. Gdyńskiej obiekt.

Największa inwestycja będzie realizowana na terenie gminy Kobyłka. Projekt obejmuje budowę parkingu po obu stronach stacji PKP Kobyłka Ossów (część A i B). W sumie do dyspozycji mieszkańców oddanych zostanie 216 miejsc postojowych dla samochodów (w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz dwa do ładowania pojazdów elektrycznych) oraz 168 dla rowerów.  Część A usytuowana zostanie pomiędzy ulicami Turowską i Nadarzyn, natomiast część B wzdłuż ul. Napoleona – na całej długości stadionu. Wartość inwestycji to blisko 7,5 mln zł, z czego ok. 6 mln zł stanowić będzie wsparcie unijne.

Kolejna inwestycja będzie realizowana na terenie gminy Ząbki. Przy ul. Orlej planowana jest budowa parkingu, w którym znajdą się 162 miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, 24 dla rowerów i 8 dla motocykli. Koszt inwestycji to 5,5 mln zł. Wsparcie unijne w tym przypadku wyniesie ponad 4,4 mln zł.

Z kolei w Markach planowana jest budowa parkingu przy ulicach Dużej i Sportowej. Będzie on przeznaczony dla 150 samochodów i 74 rowerów. Wartość inwestycji to ponad 2,5 mln zł, z czego ponad 2 mln zł stanowić będzie dofinansowanie unijne.

Ostatnia inwestycja realizowana na terenie powiatu dotyczyć będzie przebudowy istniejącego już przy ul. Gdyńskiej w Wołominie parkingu. Docelowo nowy obiekt ma pomieścić jednorazowo 99 samochodów i 12 rowerów. Koszt przebudowy to 1 mln zł, z czego 800 tys. zł pokryją środki unijne.

WARSZAWA

Miasto Warszawa otrzymało dofinansowanie na realizacje III etapu projektu „Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź””. Tym razem wsparcie otrzymała inwestycja realizowana na Młocinach, gdzie powstanie parking przeznaczony dla 155 samochodów i 24 rowerów. Koszt przedsięwzięcia to blisko 4,5 mln zł. Ponad 2,7 mln zł stanowić będzie dofinansowanie unijne.

WIELISZEW I PODKOWA LEŚNA

Kolejne inwestycje realizowane będą na terenie Wieliszewa i Podkowy Leśnej. W Wieliszewie planowana jest budowa parkingu przeznaczonego dla 120 samochodów i 48 rowerów. Wartość inwestycji to ponad 1 mln zł, natomiast wartość dofinansowania ponad 830 tys. zł. Z kolei na terenie Podkowy Leśnej powstanie obiekt, w którym znajdzie się 61 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz 21 dla rowerów. W tym przypadku koszt inwestycji to 760 tys. zł, z czego dofinansowanie stanowić będzie ponad 601 tys. zł.

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś