Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Inkubacja i rozwój podmiotów ekonomii społecznej, a także tworzenie miejsc pracy dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym to obszary, które już niebawem zasili 14,7 mln zł unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W tym tygodniu poznaliśmy wyniki konkursu skierowanego do Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Prowadzenie działalności nie zawsze idzie w parze z chęcią maksymalizacji zysków. Czasem liczy się coś zupełnie innego – świadomość sensu tego, co się robi, chęć bycia potrzebnym i poczucie zakorzenienia w społeczności lokalnej. To tylko niektóre powody angażowania się w działalność podmiotów ekonomii społecznej, takich jak przedsiębiorstwa społeczne (na przykład spółdzielnie socjalne), centra i kluby integracji społecznej, organizacje pozarządowe czy też spółki non-profit. Przedmiot działalności może być różny, tak jak różne są potrzeby osób do których kierujemy wsparcie. Mogą to być działania edukacyjne, kulturalne, usługi społeczne czy zdrowotne. Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zaplanowane jest ponad 35 mln zł na ten obszar. Właśnie rozstrzygnięto konkurs dedykowany Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES).

Dofinansowanie w konkursie uzyskało 6 projektów. Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zrealizuje projekt Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej Południowego Mazowsza. Za projekt dla Warszawy i obszaru warszawsko-wschodniego będzie odpowiadać Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Fundacja Fundusz Współpracy zrealizuje działania w subregionach ciechanowskim i ostrołęckim. Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS poprowadzi projekt Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie warszawsko-zachodnim. Za działania sprzyjające rozwojowi ekonomii społecznej w obszarze płockim odpowiadać będzie natomiast Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego.

Dzięki 14,7  mln zł przyznanym ośrodkom wsparcia ekonomii społecznej pomocą objętych zostanie 300 podmiotów z sektora pozarządowego na Mazowszu. Środki te pozwolą na wsparcie ponad 1200 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. To również fundusze na aktywizację zawodową, ponieważ w przedsiębiorstwach społecznych utworzonych zostanie aż 480 miejsc pracy – powiedziała Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Na co unijne dofinansowanie?

Fundusze unijne przeznaczone zostaną na dwa rodzaje działań. Z jednej strony będzie to tworzenie miejsc pracy dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a z drugiej – świadczenie usług rozwijających ekonomię społeczną na Mazowszu. Miejsca pracy dla osób w trudnej sytuacji życiowej powstaną w istniejących przedsiębiorstwach społecznych, a także będą efektem tworzenia zupełnie nowych podmiotów. Ważnym aspektem jest nabycie kompetencji umożliwiających rozpoczęcie działalności. Dlatego dofinansowanie obejmie początkowy etap tworzenia przedsiębiorstw społecznych, na przykład przez szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, a także wizyty studyjne. Wszystko po to, aby jak najlepiej poznać specyfikę funkcjonowania organizacji działających w sektorze pozarządowym. Zaplanowane jest także wsparcie pomostowe w zakresie prowadzenia działalności. Może to być pomoc finansowa lub usługi indywidualnie dobrane do potrzeb przedsiębiorstwa. Bardzo ważna  będzie również animacja środowisk lokalnych. Czyli co dokładnie? Na przykład wspieranie liderów i animatorów lokalnych, a także tworzenie warunków do nawiązywania partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze zagwarantowane ma ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Na 2016 rok zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 2,5 mld zł. Pod koniec września rozpocznie się kolejny konkurs dotyczący tworzenia miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej i świadczenie usług wspierających rozwój tego obszaru. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach skierowanych do przedsiębiorców dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś