Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Kolejne 17 projektów otrzyma unijne dofinansowanie na budowę, rozbudowę lub przebudowę infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Zarząd Województwa Mazowieckiego zwiększył pulę środków i dofinansował następne projekty, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną. Wsparcie unijne w wysokości przeszło 14 mln zł trafi do mazowieckich przedsiębiorców.

Zapotrzebowanie na energię stale rośnie, dlatego inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) są potrzebne, opłacalne i co ważne, zgodne z wytycznymi Unii Europejskiej. Nabór z Działania 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”, przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Do tej pory dofinansowanie otrzymało 6 projektów. W tym tygodniu do tego grona dołączyło 17 inwestycji. Na realizację projektów do mazowieckich przedsiębiorców trafi blisko 19,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Założenia konkursu

Na dofinansowanie mogły liczyć projekty polegające na budowie, przebudowie lub instalacji jednostek wytwórczych energii elektrycznej bądź cieplnej przy wykorzystaniu energii wiatru, słońca (np.: fotowoltaika, kolektory słoneczne), wody, biomasy, biogazu, geotermii oraz pomp ciepła.

 

Przykłady inwestycji

Projekty, które będą realizowane dotyczą np. montażu instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji solarnej na dachach budynków należących do przedsiębiorstw. Uzyskane w ten sposób promieniowanie słoneczne, będzie produkowało energię elektryczną i cieplną na potrzeby własne.

W miejscowości Feliksów (gmina Sochaczew), a także w Kobiernikach powstaną elektrownie fotowoltaiczne. Działania beneficjentów pozytywnie wpłyną na ochronę środowiska w regionie. Kolejny projekt zostanie zrealizowany na terenie gminy Glinojeck. Wnioskodawca zainstaluje na dachu hybrydową mikroinstalację wytwórczą OZE, która będzie produkować energię elektryczną na potrzeby własne budynków hotelowych. Wykorzystywana w ten sposób energia odnawialna będzie pochodziła z promieniowania słonecznego oraz z energii wiatru.

– Zapotrzebowanie na ekologiczną energię stale rośnie, dlatego inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) są potrzebne. Kolejne 17 projektów otrzyma szansę na realizację i ponad 14 mln zł trafi do mazowieckich firm.  Mazowsze jest eko – powiedział Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Informacja o wszystkich dofinansowanych projektach i pełna lista rankingowa w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” dostępna jest na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-1-odnawialne-zrodla-energii-typ-projektu-infrastruktura-do-produkcji-i-dystrybucji-energii-ze-zrodel-odnawialnych/

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 603 mln zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych