Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Kolejne 17 projektów otrzyma unijne dofinansowanie na budowę, rozbudowę lub przebudowę infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Zarząd Województwa Mazowieckiego zwiększył pulę środków i dofinansował następne projekty, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną. Wsparcie unijne w wysokości przeszło 14 mln zł trafi do mazowieckich przedsiębiorców.

Zapotrzebowanie na energię stale rośnie, dlatego inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) są potrzebne, opłacalne i co ważne, zgodne z wytycznymi Unii Europejskiej. Nabór z Działania 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”, przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Do tej pory dofinansowanie otrzymało 6 projektów. W tym tygodniu do tego grona dołączyło 17 inwestycji. Na realizację projektów do mazowieckich przedsiębiorców trafi blisko 19,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Założenia konkursu

Na dofinansowanie mogły liczyć projekty polegające na budowie, przebudowie lub instalacji jednostek wytwórczych energii elektrycznej bądź cieplnej przy wykorzystaniu energii wiatru, słońca (np.: fotowoltaika, kolektory słoneczne), wody, biomasy, biogazu, geotermii oraz pomp ciepła.

 

Przykłady inwestycji

Projekty, które będą realizowane dotyczą np. montażu instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji solarnej na dachach budynków należących do przedsiębiorstw. Uzyskane w ten sposób promieniowanie słoneczne, będzie produkowało energię elektryczną i cieplną na potrzeby własne.

W miejscowości Feliksów (gmina Sochaczew), a także w Kobiernikach powstaną elektrownie fotowoltaiczne. Działania beneficjentów pozytywnie wpłyną na ochronę środowiska w regionie. Kolejny projekt zostanie zrealizowany na terenie gminy Glinojeck. Wnioskodawca zainstaluje na dachu hybrydową mikroinstalację wytwórczą OZE, która będzie produkować energię elektryczną na potrzeby własne budynków hotelowych. Wykorzystywana w ten sposób energia odnawialna będzie pochodziła z promieniowania słonecznego oraz z energii wiatru.

– Zapotrzebowanie na ekologiczną energię stale rośnie, dlatego inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) są potrzebne. Kolejne 17 projektów otrzyma szansę na realizację i ponad 14 mln zł trafi do mazowieckich firm.  Mazowsze jest eko – powiedział Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Informacja o wszystkich dofinansowanych projektach i pełna lista rankingowa w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” dostępna jest na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-1-odnawialne-zrodla-energii-typ-projektu-infrastruktura-do-produkcji-i-dystrybucji-energii-ze-zrodel-odnawialnych/

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 603 mln zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś