Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Kolejne unijne środki trafią do beneficjentów. Tym razem dzięki dotacji w wysokości 9,3 mln zł w powiecie mławskim zostanie przebudowanych prawie 10 km dróg powiatowych, powstaną ścieżki rowerowe, chodniki, a most na rzece Dunajczyk w Konopkach zostanie wyremontowany. Z kolei powiat sierpecki zainwestuje ponad 1,3 mln zł na przebudowę 2,2 km drogi powiatowej na odcinku Szumanie-Bielsk. Fundusze unijne trafią też do trzech urzędów gmin na rozwój i wdrożenie elektronicznych usług. Gmina Pokrzywnica otrzyma na ten cel ponad 1,4 mln zł dofinansowania, gmina Glinojeck ponad 1,2 mln zł, a gmina Raciąż ponad 800 tys. zł.

Przebudowa drogi w powiecie mławskim na odcinku Dąbek – Konopki

Dzięki ponad 9,3 mln zł wsparcia ze środków unijnych w powiecie mławskim przebudowane zostanie prawie 10 km drogi na odcinku Dąbek – Konopki. Inwestycja będzie oddana do użytku już w drugiej połowie 2018 r. Prace drogowe obejmą m.in. budowę nawierzchni jezdni, poszerzenie konstrukcji, a także budowę zjazdów do posesji, na pola i drogi gminne. Wykonane zostaną też odwodnienia w postaci rowów otwartych i kolektora deszczowego, studni rewizyjnych, wpustów i sączków poprzecznych. Poza tym w ciągu ulicy powstanie ponad 3 km ścieżek rowerowych, chodniki, pobocza, zatoki autobusowe i oznakowania. Przebudowany zostanie również most na rzece Dunajczyk w Konopkach. Projekt będzie realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie. 

Tytuł projektu: Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 – Dąbek – Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+ 813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki

Beneficjent: Powiat Mławski

Całkowita wartość projektu: 15 701 519,16 zł

Kwota dofinansowania: 9 339 311,49 zł

Działanie: 7.1 Infrastruktura drogowa

Remont drogi na odcinku Szumanie – Bielsk w powiecie sierpeckim

Powiat sierpecki zainwestuje ponad 1,3 mln zł ze środków unijnych w remont drogi powiatowej na odcinku Szumanie – Bielsk. W ramach projektu zostanie przebudowana nawierzchnia jezdni oraz powstaną nowe zjazdy do posesji i dróg gminnych. Poza tym w projekcie przewidziano wykonanie ścieku przy krawężniku i oczyszczanie rowów przydrożnych. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia nośności i przepustowości drogi, a tym samym do usprawnienia komunikacji w powiecie sierpeckim i ułatwienia mobilności jego mieszkańców. Poza tym pozytywnie wpłynie na płynność ruchu drogowego i bezpieczeństwo. Projekt będzie realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sierpcu.

Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie-Bielsk na długości 2,278 km

Beneficjent: Powiat Sierpecki

Całkowita wartość projektu: 2 239 974,27 zł

Kwota dofinansowania: 1 343 984,56 zł

Działanie: 7.1 Infrastruktura drogowa

Nowe usługi elektroniczne w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy

Już na początku 2018 r. w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy zostaną wdrożone nowe e-usługi, a te aktualnie wykorzystywane zostaną udoskonalone i zintegrowane ze stworzoną platformą. Inwestycja otrzyma ponad 1,4 mln zł wsparcia z funduszy unijnych. W ramach projektu zakupiony zostanie m.in. sprzęt komputerowy, oprogramowanie, serwery oraz aparaty fotograficzne. Wdrożona zostanie też platforma EBOI dla urzędu oraz jednostek organizacyjnych, tj. pięciu szkół, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej. Poza tym w module obsługi interesantów dostępny będzie zaufany profil ePUAP do podpisywania wniosków i formularzy. W ramach platformy udostępnionych zostanie około 70 formularzy elektronicznych. Elektroniczny Obieg Dokumentów zostanie rozbudowany o e-rejestry. Będzie on także zintegrowany z pozostałymi e-usługami. Platforma e-usług publicznych zostanie wyposażona w funkcję powiadamiania sms. Poza tym zostanie wdrożony moduł e-rada, e-portal turystyczno-informacyjny oraz archiwum aktów prawnych w połączeniu z legislatorem. A wszystko to po to, aby poprawić jakość i dostępność do usług świadczonych przez urząd.

Tytuł projektu: Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Pokrzywnica

Beneficjent: Gmina Pokrzywnica

Całkowita wartość projektu: 1 838 046,81 zł

Kwota dofinansowania: 1 470 437,44 zł

Działanie: 2.1 E-usługi

Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck

Gmina Glinojeck otrzyma ponad 1,2 mln zł dofinansowania ze środków unijnych na wdrożenie e-usług, które umożliwią mieszkańcom oraz przedsiębiorcom załatwienie spraw przez Internet. W połowie 2018 r. będą dostępne: zmodernizowane zaplecze informatyczne, system Elektronicznego Zarządzania Dokumentami oraz nowe systemy informatyczne. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy oraz oprogramowania niezbędne do prawidłowego działania e-usług. Powstanie portal na którym mieszkańcy będą mogli logować się i zarządzać zobowiązaniami finansowymi wobec urzędu np. dokonywać opłat podatku od nieruchomości. W projekcie przewidziano również wdrożenie e-rejestrów, konsultacji społecznych umożliwiających publikowanie i komentowanie uchwał oraz uruchomienie innych e-usług ułatwiających załatwienie spraw urzędowych przez klientów.

Tytuł projektu: Wdrożenie e-usług cyfrowych w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck oraz w jednostkach podległych

Beneficjent: Gmina Glinojeck

Całkowita wartość projektu: 1 508 595,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 206 876,00 zł

Działanie: 2.1 E-usługi

Nowa platforma e-urząd w Raciążu

Dzięki środkom unijnym w drugiej połowie przyszłego roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Raciążu wdrożone zostaną nowoczesne usługi teleinformatyczne. W ramach projektu zostanie zakupiona nowa infrastruktura komputerowa wraz z oprogramowaniem, programy antywirusowe oraz pakiet biurowy. Stworzona zostanie nowa infrastruktura sieciowa i platforma e-Urząd zintegrowana z Systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Umożliwi to klientom szeroki dostęp do usług, poprawi szybkość obsługi i łatwość załatwiania sprawy. Pozwoli też na lepszy przepływ informacji z innymi instytucjami administracyjnymi, kontrolę nad obiegiem dokumentów i terminami realizacji poszczególnych spraw. Elektroniczna archiwizacja ułatwi dostęp do dokumentów i zapewni pełną historię kontaktów z interesantami.

Tytuł projektu: Platforma e-Urząd w Raciążu

Beneficjent: Gmina Miasto Raciąż

Całkowita wartość projektu: 1 020 285,00 zł

Kwota dofinansowania: 816 228,00 zł

Działanie: 2.1 E-usługi

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy . Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś