Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Modernizacja energetyczna płockich obiektów użyteczności publicznej, zakup specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, a także termomodernizacja kompleksu budynków szpitala w Przasnyszu to projekty, które decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzymają łącznie ponad 17 mln zł wsparcia z UE. Unijne dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Dzisiaj umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik oraz beneficjenci.

– Bardzo się cieszę, że podpisujemy kolejne umowy w ramach RPO WM, bo to bardzo ważne projekty. Inwestycje te, zgodnie z polityką UE będą miały swój udział we wprowadzaniu w naszym kraju polityki efektywności energooszczędnej, pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych. Należy zauważyć, iż w Polsce budynki, zwłaszcza te użyteczności publicznej są wciąż energochłonne. W związku z tym projekty te są bardzo wartościowe, bowiem służą ekologii, ale i wprowadzają znaczące oszczędności w budżetach publicznych. Trzeci projekt dotyczy poprawy jakości świadczeń zdrowotnych w szpitalu w Płocku, co oczywiście jest niezmiernie ważne dla wszystkich mieszkańców, ale i dla jakości pracy lekarzy – podkreślał marszałek Adam Struzik.

 

Dzisiejsza umowa dotyczy tak naprawdę refundacji inwestycji, która w dużej mierze została już zrealizowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, z czego jesteśmy bardzo dumni. Realizacja projektu jest niezwykle znaczącym elementem polityki miasta w zakresie zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków użyteczności publicznej. Należy zaznaczyć, iż Miasto Płock swoje zobowiązania w ramach projektu spłaca ze środków, które stanowią oszczędności powstałe w wyniku realizacji inwestycji. Jako miasto jesteśmy jednym z liderów w kwestii zmniejszania kosztów eksploatacji budynków, jak i dbałości o środowisko – mówił  prezydent miasta Płocka Andrzej Nowakowski.

 

– Pozyskanie dofinansowania w ramach RPO WM tak naprawdę umożliwia nam, jako podmiotowi leczniczemu realizację inwestycji, która posłuży wszystkim mieszkańcom powiatu przasnyskiego – dodał dyrektor SP ZZOZ w Przasnyszu Jerzy Marian Sadowski.

 

– Ten projekt pozwala na zakup bardzo dużej części sprzętu medycznego dla szpitala. Jak wiadomo, szpital jest podmiotem działającym non stop, sprzęt jest w użyciu całodobowo, więc logicznym jest, że się zużywa. A należy zwrócić uwagę, że szpital nie posiada własnych środków w wysokości wystarczającej na wymianę sprzętu szpitalnego na taką skalę. Stąd dofinansowanie ze środków unijnych, jak również ze środków samorządu województwa mazowieckiego jest dla nas tak naprawdę jedyną szansą na zachowanie standardów i ciągłą poprawę warunków leczenia naszych pacjentów. Dotychczas szpital w Płocku pozyskał z UE ok. 144 mln zł, dzięki czemu nasza placówka w ogóle może się rozwijać, ponieważ środki z Narodowego Funduszu Zdrowia są absolutnie niewystarczające – powiedział dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku Stanisław Kwiatkowski.

 

Nowa Jakość energetyczna w Płocku

Ponad 4,8 mln zł z funduszy europejskich pozyskało miasto Płock na przeprowadzenie prac związanych z modernizacją energetyczną sześciu budynków, w których mieszczą się placówki oświatowe. Będą to Miejskie Przedszkole nr 2, nr 9, nr 19, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, Zespół Szkół nr 1 oraz Zespół Szkół nr 2. Obecnie z tych obiektów korzysta ponad 2 tys. osób. Są to uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. W projekcie wykorzystane zostaną odnawialne źródła energii.

W ramach inwestycji przeprowadzona zostanie modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i źródeł ciepła, wentylacji oraz instalacji ciepłej wody użytkowej. Ponadto zamontowany będzie zdalny system zarządzania energią. Budynki zostaną ocieplone, a dodatkowo w dwóch z nich wymienione zostały kotły  gazowe na wysokosprawny gazowy kocioł kondensacyjny. Pojawi się też nowe oświetlenie.

Po zakończeniu inwestycji, w budynkach obniży się nie tylko zużycie energii, ale zmniejszą się również koszty eksploatacyjne.

 

Tytuł projektu: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku

Beneficjent: Gmina Miasto Płock

Całkowita wartość projektu: 8 778 801,03 zł

Kwota dofinansowania: 4 883 710,84 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

 

Wsparcie szpitala w Płocku

Z kolei Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku wzbogaci się specjalistyczną aparaturę i sprzęt medyczny. Sprzęt będzie wykorzystywany do diagnostyki i leczenia schorzeń kardiologicznych oraz leczenia pacjentów znajdujących się w stanie bezpośredniego zagrożeniu życia.

Zakupiony dzięki unijnemu wsparciu sprzęt trafi do oddziałów: Kardiologicznego, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Nefrologicznego, Ginekologiczno – Położniczego, Neonatologicznego, Dziecięcego, Ratunkowego, Neurologicznego, Wewnętrznego, Onkologicznego, I i II Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, ma Blok Operacyjny oraz do poradni specjalistycznych.

Dzięki nowej aparaturze medycznej lekarze będą mogli wykonywać więcej zabiegów, co w efekcie skróci  czas oczekiwania pacjentów na specjalistyczne badania.

 

Tytuł projektu: Poprawa jakości udzielanych świadczeń dla osób z chorobami układu krążenia i w stanach krytycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku

Beneficjent: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

Całkowita wartość projektu: 10 860 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 8 688 000,00 zł

Działanie: 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

 

Zmian w szpitalu w Przasnyszu

Zmiany czekają też szpital w Przasnyszu. Placówka stawia na wykorzystanie OZE. Dzięki dofinansowaniu z UE budynki szpitala przejdą termomodernizację. Prace remontowe będą polegały na  dociepleniu przegród zewnętrznych – ścian, przyziemia, stropodachu w dwóch budynkach, wymianie 694 okien i 10 drzwi zewnętrznych oraz modernizacji węzła cieplnego.

W ramach inwestycji zainstalowanych zostanie 120 kolektorów słonecznych oraz 160 paneli fotowoltaicznych. Pojawią się również pompy ciepła na potrzeby c.w.u. Oprócz tego w budynkach szpitala wymieniowe zostanie oświetlenie na energooszczędne.

 

Tytuł projektu: Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

Całkowita wartość projektu:6 785 628, 00 zł

Kwota dofinansowania:3 499 999,45 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowanych głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 603 mln zł.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś