Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Do kolejnych mazowieckich gmin trafi wsparcie unijne na budowę punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Gmina Milanówek zainwestuje w budowę punktu blisko 430 tys. zł z funduszy unijnych. Na ten sam cel gmina Stara Kornica otrzyma ponad 415 tys. zł z UE, a gmina Zatory – ponad 380 tys. zł wsparcia. Umowy o dofinansowanie projektów podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

Gmina Milanówek stawia na ekologiczne gospodarowanie odpadami

Dzięki wsparciu unijnemu w Milanówku powstanie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Przedsięwzięcie obejmie m.in.: zakup kontenera socjalno-biurowego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla pracownika obsługującego PSZOK oraz magazynu kontenerowego, w którym gromadzone będą odpady niebezpieczne i elektroodpady. Powstanie też wiata z kontenerami na odpady takie jak: szkło budowlane, papier i tektura, tworzywa sztuczne, odpady metalowe, biodegradowalne i wielkogabarytowe np. meble. Wydzielone zostanie również pomieszczenie na „drugie życie odpadu”. Trafią tu zużyte, ale nadal sprawne przedmioty użytkowe, które mogą zostać ponownie wykorzystane. Oprócz tego na terenie PSZOK zostaną ustawione pojemniki na: odzież i tekstylia, gruz betonowy, gruz ceglany, odpady ceramiczne, popioły oraz szkło białe i kolorowe. Wykonane będą przyłącza – wodne, kanalizacyjne i elektryczne. Powstaną też drogi wewnętrzne i chodniki oraz plac manewrowy z miejscami parkingowymi. Zamontowana będzie również samochodowa waga najazdowa.

Tytuł projektu: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Milanówek

Beneficjent: Gmina Milanówek

Całkowita wartość projektu: 780 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 429 438,80 zł

Działanie: 5.2 Gospodarka odpadami

 

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów w gminie Stara Kornica

W selektywną zbiórkę odpadów inwestuje również gmina Stara Kornica. Dzięki unijnemu wsparciu gminny PSZOK powstanie w Nowej Kornicy. Na utwardzonym placu zostaną umieszczone kontenery i pojemniki oraz wiaty, w której mieścić się będzie magazyn podzielony na pięć boksów. Dwa z nich będą wyposażone w drzwi z zamkiem. Jeden z nich będzie służył jako punkt napraw, a w drugim będą składowane odpady niebezpieczne np. akumulatory i baterie, leki i chemikalia. Pozostałe trzy boksy (bez drzwi) przeznaczone będą do przechowywania zużytego sprzętu AGD i RTV, mebli i odpadów wielkogabarytowych w tym przeznaczonych do ponownego użycia, odzieży i tekstyliów. W ramach inwestycji zamontowana zostanie również waga samochodowa do 50 ton. Powstaną też miejsca parkingowe oraz zaplecze socjalnobiurowe. Ponadto PSZOK zostanie wyposażony w instalacje: kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągową oraz oświetleniową oraz system monitoringu.

 

Tytuł projektu: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Stara Kornica w miejscowości Nowa Kornica

Beneficjent: Gmina Stara Kornica

Całkowita wartość projektu: 574 969,09 zł

Kwota dofinansowania: 415 496,95 zł

Działanie: 5.2 Gospodarka odpadami

 

Nowy PSZOK W Zatorach

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Zatory jest uzupełnieniem funkcjonującego na terenie gminy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Inwestycja obejmie następujące elementy: utwardzenie powierzchni, zakup i montaż wiaty magazynowej na odpady, otwarte kontenery oraz waga samochodowa. Pojawią się też magazyny do przechowywania odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz do magazynowania odpadów i przedmiotów przeznaczonych do ponownego użycia.  Ponadto z myślą o pracowniku obsługującym punkt na terenie PSZOK będzie znajdował się kontener socjalny. Wykonane zostaną niezbędne instalacje: kanalizacyjna, elektryczna, oświetleniowa, monitoringowa oraz alarmowa. Powstanie tam również ścieżka edukacyjna z nasadzeniem zieleni, ławkami, tablicami edukacyjnymi i informacyjnymi.

 

Tytuł projektu: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zatorach

Beneficjent: Gmina Zatory

Całkowita wartość projektu: 497 412,00 zł

Kwota dofinansowania: 384 153,60 zł

Działanie: 5.2 Gospodarka odpadami

 

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowanych głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 603 mln zł.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś