Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już w drugiej połowie 2018 r. w powiecie węgrowskim zakończona zostanie przebudowa drogi powiatowej biegnącej z Kałuszyna przez Wierzbno, Roguszyn, Korytnicę do Paplina. Łącznie planowane jest wykonanie prawie 30 km nowej nawierzchni. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzyma ponad 12 mln zł wsparcia ze środków RPO WM 2014-2020. Umowę o dofinansowanie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, starosta powiatu węgrowskiego Krzysztof Fedorczyk, członek zarządu powiatu węgrowskiego – Andrzej Kruszewski i skarbnik powiatu węgrowskiego Anna Pawełas.

To dobra informacja dla użytkowników dróg w powiecie węgrowskim, już w drugiej połowie przyszłego roku będą mogli bezpiecznie podróżować na przebudowanym odcinku drogi Kałuszyn – Paplin. Realizacja projektu poprawi spójność regionalną sieci drogowej z drogami krajowymi, w tym z siecią transportową TEN-T. W ramach projektu wykonana zostanie nowa nawierzchnia drogi na odcinku ponad 28 km przechodzącym przez teren gm. Korytnica i Wierzbno. Szerokość jezdni zostanie poszerzona, powstaną nowe skrzyżowania, pobocza, chodniki, perony autobusowe, zatoki autobusowe, zjazdy i przepusty pod zjazdami. Pojawią się też nowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu m.in. bariery ochronne stalowe i oznakowania poziome i pionowe. Zastosowane zostaną urządzenia odwadniające tj. wykonanie ścieku na poboczu, skarpie, przy krawężnikach i pod chodnikami.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z gminami Korytnica i Wierzbno.

 

Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno – Roguszyn – Korytnica –Paplin” w ramach Regionalnej Inwestycji Terytorialnej pn. „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego

Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego

Beneficjent: Powiat Węgrowski

Całkowita wartość projektu: 20 374 224,00 zł

Kwota dofinansowania: 12 224 534,40 zł

Działanie: 7.1 Infrastruktura drogowa

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych