Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już niebawem dzięki funduszom unijnym szpital powiatowy w Otwocku zyska aparaturę i sprzęt medyczny do poradni specjalistycznych. Wsparcie na doposażenie trafi także do dwóch otwockich przychodni rejonowych – przy ul. Armii Krajowej 3 i Mickiewicza 8 oraz do Przychodni Medycyny Rodzinnej Centrum Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Otwocku. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego trzy projekty Powiatowego Centrum Zdrowia (PCZ) dotyczące „Infrastruktury ochrony zdrowia” otrzymają łącznie ponad 11,6 mln zł dofinansowania ze środków RPO WM 2014-2020 i budżetu państwa. Umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik i prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Ewa Wojciechowska.

Zakup sprzętu i aparatury medycznej do poradni onkologicznej i kardiologicznej PCZ przy ul. Batorego 44 oraz POZ przy ul. Armii Krajowej 3 w Otwocku.

 

W ramach projektu Powiatowe Centrum Zdrowia przeznaczy ponad 4,9 mln zł z funduszy na doposażenie: – poradni onkologicznej: aparat do drenażu limfatycznego, tomograf komputerowy wraz z instalacjami oraz 2 kozetki; – poradni kardiologicznej: aparat EKG, aparat EKG Holter, aparat EKG RR aparat oscylometryczny, spirometr, USG kardiologiczne, bieżnia, cykloergometr i kozetka – POZ przy ul. Armii Krajowej, gdzie  do gabinetów lekarskich trafi: 16 kozetek, 2 wagi medyczne dla dzieci i 2 dla dorosłych oraz tablicę do badania ostrości wzroku, a do gabinetów zabiegowych: 5 kozetek, 4 lodówki medyczne, 2 defibrylatory przenośny, 3 fotele do pobierania krwi, 4 próżniowe systemy do pobierania krwi, 4 skanery żył, 2 otoskopy cyfrowy, 2 USG podstawowe, 2 wagi medyczne dla dorosłych i 2 dla dzieci, 2 aparaty EKG oraz 2 spirometry.

 

Tytuł projektu: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku poprzez modernizację i doposażenie poradni onkologicznej, poradni kardiologicznej oraz przychodni rejonowej przy ul. Armii Krajowej 3 w Otwocku w zakresie POZ

Beneficjent: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Całkowita wartość projektu: 5 831 464,99 zł

Kwota dofinansowania: 4 938 222,84 zł (4 438 851,99 zł EFRR + 499 370,85 zł BP)

Działanie: 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

 

Wyposażenie wybranych poradni specjalistycznych PCZ i Przychodni Medycyny Rodzinnej Centrum NZOZ w Otwocku

Projekt realizowany będzie w partnerstwie Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku oraz Przychodni Medycyny Rodzinnej „Centrum” NZOZ w Otwocku. Inwestycja dotyczy doposażenia poradni neurologicznej, urologicznej, ginekologiczno–położniczej z mammografią, laryngologicznej dla dorosłych i dla dzieci, okulistycznej, poradni leczenia zeza oraz doposażenia gabinetów POZ.

Za ponad 4,3 mln zł wsparcia do powyższych poradni zakupiona zostanie następująca aparatura i sprzęt medyczny: 2 aparaty USG, 3 aparaty EEG, aparat EMG i EKG Holter, 2 dopplery, urządzenie do mechanoterapii, stół rehabilitacyjny, krzesło do masażu, 2 tablice Ishihary, 2 trójlustra Goldmanna, 2 zestawy do iniekcji podspójnikowych i okołogałkowych, 2 zestawy do zgłębnikowania dróg łzowych, keratometr, tonometr impresyjny lub aplanacyjny, perymetr, autorefraktometr, USG z głowicą okulistyczną, OCT, urządzenie Pascala, USG urologiczne, uroflometr, zestaw do badań urodynamicznych, sterylizator parowy, ureterorenoskop, wizuskop, synoptofor, autorefraktometr, pleoptofor, krtań elektroniczna, sterylizator parowy, ssak medyczny, laryngoskop, medyczna, laryngoskop, audiometr, 2 fotele do badań laryngologicznych i 2 fotele ginekologiczne, USG ginekologiczne, 3 aparaty KTG, kolposkop, 2 lampy zabiegowe, mammograf cyfrowy wraz z montażem i instalacjami, próżniowy system do pobierania krwi, skaner żył, otoskop cyfrowy, fotel do pobierania krwi, defibrylator przenośny, doppler z czterema głowicami, aparat EKG RR aparat oscylometryczny, sprzęt do rehabilitacji, defibrylator przenośny, lampa terapeutyczna, USG przenośne oraz audiometr tonalny. Poza tym na potrzeby placówek zakupione zostaną kozetki z obciążeniem do 200 kg, lampy szczelinowe i lodówki medyczne.

 

Tytuł projektu: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku poprzez modernizację i doposażenie poradni neurologicznej, poradni urologicznej, poradni ginekologiczno – położniczej z mammografią, poradni laryngologicznej dla dorosłych, poradni laryngologicznej dla dzieci, poradni okulistycznej oraz poradni leczenia zeza realizowane w partnerstwie z Przychodnią Medycyny Rodzinnej Centrum Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Otwocku”

Beneficjent: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Całkowita wartość projektu: 4 947 506,00 zł

Kwota dofinansowania: 4 376 580,34 zł (3 934 004,80 zł EFRR + 442 575,54 zł BP)

Działanie: 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

 

Modernizacja i doposażenie poradni chirurgicznej, dermatologicznej, endokrynologicznej w Powiatowym Centrum Zdrowia (PCZ) oraz przychodni rejonowej przy ul. Mickiewicza 8 w Otwocku.

Wsparcie blisko 2,3 mln zł otrzyma także PCZ na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną trzech poradni: – chirurgicznej: rektoskop, mały stół zabiegowy, diatermia chirurgiczna, fotel zabiegowy chirurgiczny, sterylizator parowy,  3 kozetki z obciążeniem do 200 kg oraz 2 lodówki medyczne; – dermatologicznej: mikroskop optyczny, dermatoskop cyfrowy, aparat do elektrokoagulacji, lampa terapeutyczna, zestaw do badań histopatologicznych oraz kozetka z obciążeniem do 200 kg; – endokrynologicznej: aparat USG z głowicą do tarczycy, zestaw do biopsji cienkoigłowej i kozetka z obciążeniem do 200 kg. Natomiast POZ przy ul. Mickiewicza zyska: tablicę do badania ostrości wzroku, aparaty do fizykoterapii (fala uderzeniowa, ultradźwięki, magnetoterapia, laseroterapia), próżniowy system do pobierania krwi, skaner żył, USG podstawowe, otoskop cyfrowy, fotel do pobierania krwi, wagi medyczne dla dorosłych i dla dzieci, defibrylator przenośny, aparat EKG, 2 aparaty laboratoryjny, 5 kozetek z obciążeniem do 200 kg oraz 2 lodówki medyczne. W trosce o dobro pacjentów z niepełnosprawnościami zaplanowano zakup aparatu RTG z mobilną przystawką umożliwiającą wykonywanie badań w różnych pozycjach np. pacjentom na wózkach inwalidzkich.

 

Tytuł projektu: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o w Otwocku poprzez modernizację i doposażenie poradni chirurgicznej, poradni dermatologicznej, poradni endokrynologicznej oraz Przychodni Rejonowej w Otwocku przy ul. Mickiewicza 8 z zapleczem laboratoryjnym oraz RTG w zakresie POZ

Beneficjent: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Całkowita wartość projektu: 2 593 155,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 289 867,64 zł (2 058 307,99 zł EFRR + 231 559,65 zł BP)

Działanie: 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

 

Realizacja projektów poprawi jakość i efektywność usług zdrowotnych świadczonych przez placówki objęte projektami, w szczególności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). Wyposażenie poradni w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną umożliwi pacjentom dostęp do nowoczesnych świadczeń specjalistycznych, diagnostycznych oraz  leczniczych. W bezpośredniej odległości od swojego domu będą mogli skorzystać z szybkiej diagnostyki na poziomie opieki ambulatoryjnej bez konieczności diagnostyki w warunkach szpitalnych. Ponadto zakup nowoczesnego sprzętu umożliwi prowadzenie, przy współpracy z innymi podmiotami leczniczymi, opieki koordynowanej zapewniającej kompleksowość i ciągłość opieki.

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowanych głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 603 mln zł.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś