Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Wsparcie osób starszych, osób z niepełnosprawnościami w zakresie alternatywnych form opieki – to założenia projektu, który decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego otrzymał ponad 1,1 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Dziś, podczas konferencji prasowej, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski uroczyście przekazał umowę na ręce Prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego.

Udzielanie pomocy osobom niesamodzielnym, a także z niepełnosprawnościami to szansa dla tych osób na lepsze życie, na funkcjonowanie w społeczeństwie. Czy można usprawnić działania, które realnie wpłyną na poprawę jakości życia tych osób?

Unijne dofinansowanie przeznaczone na rodzinne systemy opieki, świadczone na poziomie lokalnych społeczności przynoszą lepsze rezultaty dla korzystających z nich osób – podkreśla Mariusz Frankowski, Dyrektor MJWPU – Potencjał deinstytucjonalizacji nadal jest niewykorzystany dlatego wciąż ogłaszamy konkursy lokując środki z RPO WM właśnie na wsparcie osób starszych i niesamodzielnych.

Projekt pn. „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK” realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie oraz przez Stowarzyszenie Sensowni.

W ramach projektu wsparcie otrzymają:

  • osoby niesamodzielne z powodu wieku lub zdrowia,
  • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystające z pomocy społecznej,
  • osoby z zaburzeniami psychicznymi,
  • osoby z niepełnosprawnością,
  • opiekunowie faktyczni.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na organizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Dzięki temu uda się zapobiec odizolowaniu od własnego środowiska – rodziny, sąsiadów, lokalnej społeczności. Kolejny zakres wsparcia to usługi medyczne i rehabilitacyjne. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać np. z usług fizjoterapeuty, porad psychologa i psychiatry, dogoterapii lub terapii społecznej.  Celem projektu jest również zwiększanie szans na rynku pracy. Osoby, które obecnie przebywają w Domu Pomocy Społecznej, będą miały szansę na usamodzielnienie. Otrzymają pomoc asystenta osobistego.

 

Teleopieka

Wnioskodawca stawia na nowoczesne technologie, dlatego zaoferuje wsparcie poprzez Centrum Teleopieki. Uczestnicy otrzymają urządzenia mobilne  z osobistym nadajnikiem. W sytuacji kryzysowej, za pomocą jednego przycisku, będzie możliwość połączenia się z całodobowym Centrum Teleopieki. Powiadomienie odpowiednich służb, rodziny czy pracownika pomocy społecznej to poczucie bezpieczeństwa dla osób objętych wsparciem.

Pomocą objęci zostaną także opiekunowie faktyczni poprzez udział w warsztatach podwyższających ich kwalifikacje. Będzie to np. szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, spotkania prowadzone przez psychologa, lekarza, pielęgniarkę, rehabilitanta. Ich celem będzie praktyczne wsparcie opiekunów w zakresie niesionej pomocy.

W ramach projektu uruchomiona zostanie wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób niesamodzielnych, mieszkających na terenie Płocka. W ofercie znajdą się m.in. wózki inwalidzkie, chodziki, balkoniki, kule, łóżka rehabilitacyjne oraz koncentratory  tlenu.

 

Tytuł projektu: SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK

Beneficjent: Gmina Miasto Płock

Całkowita wartość projektu: 1 413 264,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 130 611,20 zł

Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 600 mln zł.

Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych