Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Wsparcie osób starszych, osób z niepełnosprawnościami w zakresie alternatywnych form opieki – to założenia projektu, który decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego otrzymał ponad 1,1 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Dziś, podczas konferencji prasowej, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski uroczyście przekazał umowę na ręce Prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego.

Udzielanie pomocy osobom niesamodzielnym, a także z niepełnosprawnościami to szansa dla tych osób na lepsze życie, na funkcjonowanie w społeczeństwie. Czy można usprawnić działania, które realnie wpłyną na poprawę jakości życia tych osób?

Unijne dofinansowanie przeznaczone na rodzinne systemy opieki, świadczone na poziomie lokalnych społeczności przynoszą lepsze rezultaty dla korzystających z nich osób – podkreśla Mariusz Frankowski, Dyrektor MJWPU – Potencjał deinstytucjonalizacji nadal jest niewykorzystany dlatego wciąż ogłaszamy konkursy lokując środki z RPO WM właśnie na wsparcie osób starszych i niesamodzielnych.

Projekt pn. „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK” realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie oraz przez Stowarzyszenie Sensowni.

W ramach projektu wsparcie otrzymają:

  • osoby niesamodzielne z powodu wieku lub zdrowia,
  • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystające z pomocy społecznej,
  • osoby z zaburzeniami psychicznymi,
  • osoby z niepełnosprawnością,
  • opiekunowie faktyczni.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na organizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Dzięki temu uda się zapobiec odizolowaniu od własnego środowiska – rodziny, sąsiadów, lokalnej społeczności. Kolejny zakres wsparcia to usługi medyczne i rehabilitacyjne. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać np. z usług fizjoterapeuty, porad psychologa i psychiatry, dogoterapii lub terapii społecznej.  Celem projektu jest również zwiększanie szans na rynku pracy. Osoby, które obecnie przebywają w Domu Pomocy Społecznej, będą miały szansę na usamodzielnienie. Otrzymają pomoc asystenta osobistego.

 

Teleopieka

Wnioskodawca stawia na nowoczesne technologie, dlatego zaoferuje wsparcie poprzez Centrum Teleopieki. Uczestnicy otrzymają urządzenia mobilne  z osobistym nadajnikiem. W sytuacji kryzysowej, za pomocą jednego przycisku, będzie możliwość połączenia się z całodobowym Centrum Teleopieki. Powiadomienie odpowiednich służb, rodziny czy pracownika pomocy społecznej to poczucie bezpieczeństwa dla osób objętych wsparciem.

Pomocą objęci zostaną także opiekunowie faktyczni poprzez udział w warsztatach podwyższających ich kwalifikacje. Będzie to np. szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, spotkania prowadzone przez psychologa, lekarza, pielęgniarkę, rehabilitanta. Ich celem będzie praktyczne wsparcie opiekunów w zakresie niesionej pomocy.

W ramach projektu uruchomiona zostanie wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób niesamodzielnych, mieszkających na terenie Płocka. W ofercie znajdą się m.in. wózki inwalidzkie, chodziki, balkoniki, kule, łóżka rehabilitacyjne oraz koncentratory  tlenu.

 

Tytuł projektu: SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK

Beneficjent: Gmina Miasto Płock

Całkowita wartość projektu: 1 413 264,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 130 611,20 zł

Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 600 mln zł.

Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś