Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Kolejne miliony z UE na inwestycje w poprawę efektywności energetycznej. Prawie 6 mln zł trafi do gminy Nadarzyn na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w indywidualnych budynkach mieszkalnych. Gmina Mszczonów ponad 2,8 mln zł z funduszy zainwestuje w termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Na ten sam cel Zielonka przeznaczy ze środków unijnych blisko 1,2 mln zł, gmina Pokrzywnica ponad 400 tys. zł, a do gminy Kołbiel trafi ponad 280 tys. zł wsparcia. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty otrzymają łącznie dofinansowanie w wysokości ponad 10,6 mln zł w ramach RPO WM 2014-2020. Dziś umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i beneficjenci.

OZE w gminie Nadarzyn

Dobre wieści dla mieszkańców gminy Nadarzyn. Dzięki blisko 6 mln zł wsparcia ze środków unijnych do końca tego roku w indywidualnych budynkach mieszkalnych zamontowane zostaną instalacje: powietrznych pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych. Zakres inwestycji obejmie: wykonanie dokumentacji projektowej dla każdego budynku, zakup i dostawę urządzeń oraz wykonanie kompletnych instalacji. Realizacja inwestycji zmniejszy koszty ponoszone w związku z zakupem energii pochodzącej z konwencjonalnych źródeł energii takich jak węgiel kamienny czy drewno oraz zmniejszy emisję szkodliwych substancji do środowiska. Partnerami w projekcie są: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Młochowie, Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Kostowcu oraz Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Kostowcu.

 

Tytuł projektu: OZE W GMINIE NADARZYN

Beneficjent: Gmina Nadarzyn

Całkowita wartość projektu: 7 494 650,00 zł

Kwota dofinansowania: 5 995 720,00 zł

Działanie:.4.1 Odnawialne źródła energii (OZE)

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków w gminie Mszczonów

Już w drugiej połowie 2018 r. poprawi się efektywność energetyczna trzech budynków na terenie gminy Mszczonów: Szkoły Podstawowej w Piekarach, Zespołu Szkół Publicznych w Osuchowie oraz Filii Gminnego Centrum Informacji w Osuchowie. W każdym z nich zostanie wykonana przebudowa systemu grzewczego, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien, modernizacja oświetlenia, a także montaż ogniw fotowoltaicznych. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie kosztów ogrzewania budynków i energii elektrycznej. Zmniejszy się też ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Mszczonów

Beneficjent: Gmina Mszczonów

Całkowita wartość projektu: 3 951 595,80 zł

Kwota dofinansowania: 2 812 524,37 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zielonce

W Zielonce dzięki ponad 1,1 mln zł wsparcia z funduszy UE przeprowadzona zostanie termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka. Inwestycja obejmie: ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów, wymianę okien i drzwi, instalacji centralnego ogrzewania oraz oświetlenia na energooszczędne. Poza tym przebudowane zostaną systemy – grzewczy i wentylacji wraz z rekuperacją. Zamontowane zostaną też panele fotowoltaiczne. Inwestycja przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej budynku oraz zmniejszy emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

 

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Zielonce

Beneficjent: Miasto Zielonka

Całkowita wartość projektu: 2 791 232,57 zł

Kwota dofinansowania: 1 171 480,30 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Termomodernizacja i instalacje OZE w budynku Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy

Gmina Pokrzywnica otrzyma ponad 400 tys. zł. wsparcia unijnego na wykonanie termomodernizacji z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy. Realizacja projektu obejmie: wymianę okien, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu, a także wymianę instalacji kotłowej, modernizacje – komina, pomieszczenia kotłowni oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania. W ramach projektu zastaną zainstalowane odnawialne źródła energii m.in. kocioł na biomasę oraz instalacje fotowoltaiczne na potrzeby c.o. i energii elektrycznej. Oświetlenie zostanie wymienione na energooszczędne. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii i paliw, a tym samym do redukcji emisji zanieczyszczeń i ograniczenia degradacji środowiska.

 

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

Beneficjent: Gmina Pokrzywnica

Całkowita wartość projektu: 521 824,00 zł

Kwota dofinansowania: 409 587,20 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej w Rudzienku

Do Gminy Kołbiel trafi ponad 280 tys. zł wsparcia ze środków unijnych na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzienku. Inwestycja obejmie ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu, wymianę drzwi zewnętrznych oraz instalacji centralnego ogrzewania w części szkolnej budynku. Poza tym w ramach projektu zostanie wykonany montaż instalacji fotowoltaicznych. Realizacja tej inwestycji pozwoli nie tylko zmniejszyć koszty wynikające ze zużycia energii na ogrzanie budynku, ale też poprawi  jakość powietrza w gminie.

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzienku wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej

Beneficjent: Gmina Kołbiel

Całkowita wartość projektu: 458 840,00 zł

Kwota dofinansowania: 281 945,04 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś