Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Kolejne wsparcie unijne dla subregionu radomskiego. Gmina Przyłęk zainwestuje ponad 5,1 mln zł w  odnawialne źródła energii, a Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu przeznaczy blisko 3,5 mln zł na termomodernizację. Z kolei szpital w Iłży otrzyma ponad 1,7 mln zł na doposażenie, modernizację i rozbudowę placówki. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty te otrzymają łącznie ponad 10,3 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowy w tej sprawie podpisali Rafał Rajkowski członek zarządu województwa mazowieckiego oraz beneficjenci.

OZE w gminie Przyłęk

W ramach projektu na budynkach mieszkalnych w gminie Przyłęk zostaną zamontowane w sumie 33 jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE i 571 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE. Będą to 4 rodzaje instalacji: instalacje fotowoltaiczne (33), pompy ciepła (35), piece na biomasę (113) i kolektory słoneczne (423). Ponadto w ramach utworzonej platformy internetowej prowadzone będą działania edukacyjne i promocyjne dotyczące ochrony środowiska i dostępnych technologii OZE. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na poprawę jakości powietrza i wód powierzchniowych oraz stan zdrowia mieszkańców regionu.

Tytuł projektu: Odnawialne Źródła Energii szansą poprawy środowiska naturalnego na terenie gminy Przyłęk

Beneficjent: Gmina Przyłęk

Całkowita wartość projektu: 6 923 918,43 zł

Kwota dofinansowania: 5 111 952,80 zł

Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE)

Termomodernizacja Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu

Duże zmiany czekają też Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu. Dzięki wsparciu z UE budynek główny szpitala przejdzie termomodernizację. W ramach projektu ocieplone zostaną ściany zewnętrzne oraz stropodachy. Modernizację przejdą także instalacje c.o. i c.w.u. Ponadto w całym budynku wymienione zostaną okna i drzwi zewnętrzne. Pojawi się również energooszczędne oświetlenie, a na dachu zostaną zamontowane instalacje fotowoltaiczne. Realizacja inwestycji nie tylko wpłynie pozytywnie na poprawę środowiska naturalnego, ale przyniesie też oszczędności finansowe.

Tytuł projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej Budynku Głównego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu

Beneficjent: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny

Całkowita wartość projektu: 23 148 676,49 zł

Kwota dofinansowania: 3 499 806,91 zł

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna

Doposażenie szpitala w Iłży

Już niebawem szpital w Iłży zainwestuje fundusze unijne w specjalistyczny sprzęt medyczny. Nowa aparatura trafi do oddziałów: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Chorób Wewnętrznych, Pediatrii, Ginekologii i Położnictwa z Opieką nad Noworodkiem oraz Izby Przyjęć, pracowni Endoskopowej i pracowni RTG. W ramach projektu zostaną zakupione m.in.: tomograf komputerowy, pulsoksymetry, aparat EKG na wózku jezdnym, defibrylator (Life Pack), pompy infuzyjne dwustrzykawkowe ze statywem, respirator noworodkowy, respirator dla dorosłych, kardiomonitory, gastroskop, stół zabiegowy, lampa zabiegowa na wózku jezdnym, kolposkop, amnioskop z osprzętem, diatermia, stół ginekologiczny z napędem elektrycznym i osprzętem, fotel ginekologiczny, aparaty KTG z głowicami, ssak elektryczny ze statywem, rejestratory EKG Holter, rejestratory ciśnieniowe Holter, Holter EKG, system długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi, system do zestawu do prób wysiłkowych z bieżnią, kardiomonitory, waga najazdowa dla osób otyłych, łóżka kardiologiczne, wózki ratunkowe, wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej z regulacją wysokości oraz wózki do transportu leków oraz sprzętu medycznego.

Tytuł projektu: Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ Szpital w Iłży (sprzęt medyczny)

Beneficjent: SPZZOZ Szpital w Iłży

Całkowita wartość projektu: 2 179 578,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 723 982,40 zł

Działanie: 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia 

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 600 mln zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś