Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Integracja dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne to cel projektu, który zostanie zrealizowany w gminie Brwinów. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzymał ponad 360 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wsparcie obejmie 52 dzieci oraz 12 rodziców. Umowę w tej sprawie podpisali Zastępca Dyrektora ds. EFS Elżbieta Szymanik, Zastępca Burmistrza Gminy Brwinów Jerzy Wysocki oraz Skarbnik Elżbieta Dolota.

Fundusze europejskie pomagają realizować działania skierowane do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także wspierają osoby z niepełnosprawnościami. Dofinansowany projekt zapewni kompleksowe wsparcie potrzebującym dzieciom i rodzinom. Realizacją zajmie się Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Razem dla rodziny

We wsi Moszna powstanie filia placówki wsparcia dziennego wraz z wyposażeniem dla dzieci mieszkających w Domaniewie, Domaniewku, Koszajcu, Krosnach i Mosznie. Będzie to Świetlica podwórkowa, w której dzieci zostaną objęte opieką i wychowaniem, otrzymają także posiłek. Na terenie Brwinowa funkcjonuje już placówka wsparcia dziennego, a teraz dzięki środkom z UE, pojawią się nowe zajęcia i terapie. Wnioskodawca na początku przeprowadzi diagnozę potrzeb dzieci i rodzin, dzięki temu zaproponuje specjalistyczną pomoc.

 

– Niestety, na Mazowszu mamy do czynienia ze zjawiskiem biedy i tysiące dzieci jest zagrożonych ubóstwem, a w konsekwencji wykluczeniem społecznym. Samorządy lokalne świetnie orientują się w sytuacji. Aplikując o środki europejskie, mogą reagować oferując kompleksowe wsparcie potrzebującym dzieciom i ich rodzinom – podkreśla Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

 

Plan zajęć będzie wszechstronny, np. animacje, gry i zabawy podwórkowe, zajęcia artystyczne – decoupage, zajęcia muzyczne, malowanie kredą, taniec uliczny. Nie zabraknie również zajęć terapeutycznych. W projekcie zaplanowano terapię logopedyczną, konsultacje z psychologiem i pedagogiem czy  treningi umiejętności społecznych (TUS). W Świetlicy prowadzone będą zajęcia edukacyjne i wyrównawcze z j. polskiego i matematyki, a także zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, np. umiejętność uczenia się – kurs pt. „Obudź w sobie geniusza”. Wnioskodawca zapewni zajęcia terapeutyczne i niwelujące zaburzone zachowania, wdroży innowacyjną terapię „Terapia w piaskownicy”. Uczestnicy projektu wezmą również udział w kursie języka angielskiego.

Dzieci skorzystają także z wyjazdów rozwijających ich zainteresowania. Będą brały udział w zajęciach z robotyki, odwiedzą teatr Lalka, pojadą do edukacyjnej Sala Zabaw KLOCKOWNIA. Te inicjatywy wpłyną na rozwój u dzieci kompetencji społecznych, kreatywnego myślenia, wyobraźni przestrzennej, koncentracji uwagi na wykonywanej czynności. Udział w warsztatach radiowo-aktorskich wzmocni u dzieci poczucie własnej wartości, a także pomoże rozwijać umiejętności. Będzie to także zabawa poprzez ćwiczenia z dykcji i emisji głosu. Aby poprawić relacje rodziców z dziećmi, kształtować właściwe postawy oraz budować pozytywne więzi, część zajęć zostanie zrealizowanych wspólnie z rodzicami.

 

Tytuł projektu: RAZEM DLA RODZINY – Rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne

Beneficjent: Gmina Brwinów

Całkowita wartość projektu: 392 450,00 zł

Kwota dofinansowania: 362 950,00 zł

Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 600 mln zł.

Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś