Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Szybki dostęp do dokumentacji medycznej i sprawny przepływ informacji na linii pacjent – lekarz to wszystko już niedługo będzie możliwe dzięki wprowadzanemu w SPZZOZ w Wyszkowie systemowi e-usług. Inwestycja zostanie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Dziś umowę w tej sprawie podpisały wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Cecylia Domżała. Wartość projektu to ponad 3,5 mln zł, z czego 2,8 mln zł stanowić będzie wsparcie z UE.

Podpisujemy dziś umowę na dofinansowanie projektu ważnego dla około 30 tysięcy pacjentów korzystających z usług placówek medycznych w dwóch powiatach. Inwestycja z RPO WM oznacza realne korzyści dla mieszkańców. Już niedługo konieczność osobistego stawienia się w ośrodku zdrowia zostanie ograniczona do niezbędnego minimum – powiedziała wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

Informatyzacja służby zdrowia i wprowadzanie w coraz większym zakresie elektronicznych usług medycznych to działania, które w znaczący sposób polepszą komfort życia pacjentów na Mazowszu. Fundusze unijne z RPO WM 2014-2020 pozwolą na udostępnienie elektronicznej rejestracji wizyt do specjalistów, korzystanie z e-recept lub skierowań na badania. Elektroniczna dokumentacja medyczna ułatwi natomiast monitorowanie postępów w leczeniu. W tym roku rozstrzygnięto pierwszy konkurs o unijne dofinansowanie tego obszaru, a w gronie zwycięskich projektów znalazły się e-usługi w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie.

 

To nie pierwsze unijne środki, które trafiają do szpitala, ale co ważne – pierwsze w perspektywie na lata 2014-2020 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. W poprzednim rozdaniu funduszy z UE w obszarze RPO WM  do szpitala trafiło przeszło 2,6 mln zł, a efekty wdrażania tych środków widoczne są gołym okiem, chociażby przez termomodernizację budynku i nowoczesną aparaturę medyczną. Dzięki funduszom z UE wiele udało się już tutaj zrobić i cieszy mnie fakt, że placówka wciąż chce się rozwijać i co ważne – ma na to dobre pomysły – podkreśliła członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

Partnerstwo z korzyścią dla pacjentów

Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań, zwłaszcza gdy obejmują swym zasięgiem szereg podmiotów, to kierunek bardzo mocno podkreślany w unijnej perspektywie do 2020 roku. I takie właśnie założenia ma projekt SPZZOZ w Wyszkowie, który uzyskał ponad 2,8 mln zł z UE. Środki te pozwolą na wdrożenie zintegrowanego systemu do wspomagania realizacji świadczeń zdrowotnych głównie w powiecie wyszkowskim, ale działania obejmą też pacjentów z powiatu wołomińskiego. Projekt realizowany będzie we współpracy z sześcioma partnerami, w tym pięcioma zlokalizowanymi na terenach wiejskich. Nowoczesne rozwiązania obejmą Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie (powiat wołomiński), a także niezależne zakłady opieki zdrowotnej w czterech gminach powiatu wyszkowskiego (Rząśnik, Zabrodzie, Somianka oraz Brańszczyk).

10 e-usług medycznych

Zaplanowane jest wdrożenie aż dziesięciu usług, które ułatwią pacjentom kontakt ze służbą zdrowia w trakcie leczenia. Mieszkańcy powiatu wyszkowskiego będą mogli skorzystać z e-przychodni, rejestrować się na konsultacje do lekarzy, a następnie monitorować pozostały czas oczekiwania za pomocą e-kolejki. Kolejne usprawnienia to e-diagnostyka, a także możliwość skorzystania z elektronicznej wizyty kontrolnej. Lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego dofinansowaniem objęto usługę e-profilaktyki, dzięki której zwiększy się wiedza mieszkańców z zakresu zdrowia.

Inwestycje wynikają z dążenia do odpowiadania na potrzeby pacjentów, a także obowiązujących standardów i wymogów w ochronie zdrowia. Dlatego fundusze z RPO WM zasilą wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej. Pacjenci będą korzystać z elektronicznych formularzy dotyczących wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej, a także wniosków o wydanie dokumentacji medycznej. Dane pacjentów to kwestia poufna, dlatego konieczne będzie zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń, co również znalazło dofinansowane ze środków unijnych.

Nazwa projektu: E-usługi w SPZZOZ w Wyszkowie

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

Wartość projektu: 3 576 701,51

Wartość unijnego dofinansowania: 2 861 361,20 zł

Działanie: 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze zagwarantowane ma ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego.

Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2016 rok zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 2,5 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś