Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Znamy listę projektów, które dofinansują kształcenie oraz doskonalenie zawodowe przeszło 5 tys. osób dorosłych. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził do dofinansowania 24 projekty na kwotę ponad 21,7 mln zł.  Konkurs przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, a dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Kształcenie zawodowe nabiera nowego znaczenia na współczesnym rynku pracy. Wykwalifikowani pracownicy, otwarci na naukę przez całe życie są stale poszukiwani, i mają większą szansę na dobrą pracę.

Podnoszenie swoich kwalifikacji oraz kompetencji, dokształcanie się w różnych dziedzinach powinno stać się normą. To pozwoli umiejętnie odpowiadać na potrzeby rynku pracy.

Wsparcie unijne

Realizowane projekty skierowane są do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy chcą się dokształcać. Uczestnicy tych przedsięwzięć będą mieli okazję podnosić swoje kwalifikacje zawodowe np.: w obszarze zarządzania poprzez udział w kursie Prince2 lub MSP, udział w kursach w zakresie obróbki metali, obsługi urządzeń transportu bliskiego (taśmociągi, dźwigi, wózki, przenośniki), transportu ciężarowego, elektroenergetyki, fryzjerstwa, kosmetyki, gastronomii i florystyki. Kolejne pozaszkolne formy kształcenia będą realizowane w dziedzinie: opiekun medyczny, spawanie metodą MAG, spawanie metodą TIG, kierowca wózków jezdniowych, elektryk SEP czy technologie informacyjno-komunikacyjne ICT. Na zdobywanie nowych kwalifikacji będzie czas do 31 marca 2019 r. Rekrutacje do projektów już niebawem pojawią się na stronach beneficjentów.

Realizowane projekty będą odpowiadały na potrzeby mazowieckiego rynku pracy. W ramach rozstrzygniętego naboru ponad 5 tys. osób będzie mogło skorzystać z różnych form dokształcania. Nabycie nowych umiejętności i zdobycie wiedzy sprawią, że pracownicy  staną się bardziej konkurencyjni, mobilni, pewni siebie – podkreśla  Elżbieta Szymanik zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową dofinansowanych projektów w ramach Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/10-3-doskonalenie-zawodowe-10-3-4-ksztalcenie-oraz-doskonalenie-zawodowe-osob-doroslych-II.html

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś