Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Jak dbać o jakość życia mieszkańców? O tym podczas 8. Forum Rozwoju Mazowsza rozmawiali Jarosław Głowacki Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce, Edyta Markiewicz-Brzozowska Dyrektor Konstancińskiego Domu Kultury, Artur Pozorek Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Anna Karaś Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie i Grażyna Zalewska Wiceprezes Zarządu w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Debatę poprowadziła Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. 

Na jakość życia mieszkańców wpływa wiele czynników – zadowolenie z pracy, miejsca zamieszkania, stanu zdrowia, relacji społecznych, ale też dostępna oferta kulturalna, edukacyjna lub rekreacyjna. A to tylko niektóre z nich. Dlatego tak ważne są działania podejmowane we współpracy różnych podmiotów, zwłaszcza samorządów, instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, placówek kulturalnych i edukacyjnych. Tak jest na przykład w Siedlcach – W naszym mieście od wielu lat działa Rada Organizacji Pozarządowych, która dyskutuje jak podzielić środki w budżecie, ale także jak racjonalnie je wydatkować. Efektem tej współpracy jest także to, że nasze miasto jako jedno z pierwszych realizowało program karty dużej rodziny. Zanim jeszcze weszła wersja ogólnopolska u nas przez kilka lat testowaliśmy taką siedlecką kartę dużej rodziny – powiedział Jarosław Głowacki Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce – Od pewnego czasu realizujemy także program karty seniora 65 plus. To wiązało się z pracą wieloletnią Uniwersytetu III Wieku. Współpraca pozwala na tworzenie kompleksowej oferty wsparcia jak w przypadku działań aktywizujących mieszkańców powiatu ciechanowskiego…

 Zapraszamy do przeczytania całego podsumowania i obejrzenia nagrania z rozmowy na stronie www.forumrozwojumazowsza.pl .

 

 

Od lewej: Grażyna Zalewska Wiceprezes Zarządu w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Edyta Markiewicz-Brzozowska Dyrektor Konstancińskiego Domu Kultury, Anna Karaś Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, Jarosław Głowacki Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce, Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Jak fundusze unijne wspierają integrację społeczną mieszkańców?

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Część tych środków zainwestujemy w integrację społeczną. Już teraz można starać się o dofinansowanie rozwoju usług dla osób niesamodzielnych oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w konkursach z Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej. Konkursy skierowane są do m.in. samorządów, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, organizacji pozarządowych, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej. Szczegóły dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

O Forum Rozwoju Mazowsza

Forum Rozwoju Mazowsza stanowi miejsce debat o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed regionem w kontekście zwiększania jego konkurencyjności w kraju i Europie. Formuła wydarzenia to unikalna okazja do  dialogu pomiędzy  wszystkimi uczestnikami procesu podziału i wdrażania funduszy unijnych. Ósma edycja wydarzenia odbyła się w dniach 25-26 października 2017 r. na Stadionie Legii w Warszawie. W wydarzeniu organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych uczestniczyło 2 tys. osób na miejscu oraz w ramach transmisji na żywo. Forum współtworzyło ponad 80 prelegentów i przeszło 60 wystawców reprezentujących samorządy, biznes, sektor naukowy i pozarządowy. Były to dwa dni pełne wymiany wiedzy, doświadczeń i inspiracji do realizacji projektów miejskich, biznesowych i edukacyjno-społecznych. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji. Więcej informacji o Forum dostępne jest na www.forumrozwojumazowsza.eu.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś