Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Jak dbać o jakość życia mieszkańców? O tym podczas 8. Forum Rozwoju Mazowsza rozmawiali Jarosław Głowacki Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce, Edyta Markiewicz-Brzozowska Dyrektor Konstancińskiego Domu Kultury, Artur Pozorek Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Anna Karaś Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie i Grażyna Zalewska Wiceprezes Zarządu w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Debatę poprowadziła Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. 

Na jakość życia mieszkańców wpływa wiele czynników – zadowolenie z pracy, miejsca zamieszkania, stanu zdrowia, relacji społecznych, ale też dostępna oferta kulturalna, edukacyjna lub rekreacyjna. A to tylko niektóre z nich. Dlatego tak ważne są działania podejmowane we współpracy różnych podmiotów, zwłaszcza samorządów, instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, placówek kulturalnych i edukacyjnych. Tak jest na przykład w Siedlcach – W naszym mieście od wielu lat działa Rada Organizacji Pozarządowych, która dyskutuje jak podzielić środki w budżecie, ale także jak racjonalnie je wydatkować. Efektem tej współpracy jest także to, że nasze miasto jako jedno z pierwszych realizowało program karty dużej rodziny. Zanim jeszcze weszła wersja ogólnopolska u nas przez kilka lat testowaliśmy taką siedlecką kartę dużej rodziny – powiedział Jarosław Głowacki Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce – Od pewnego czasu realizujemy także program karty seniora 65 plus. To wiązało się z pracą wieloletnią Uniwersytetu III Wieku. Współpraca pozwala na tworzenie kompleksowej oferty wsparcia jak w przypadku działań aktywizujących mieszkańców powiatu ciechanowskiego…

 Zapraszamy do przeczytania całego podsumowania i obejrzenia nagrania z rozmowy na stronie www.forumrozwojumazowsza.pl .

 

 

Od lewej: Grażyna Zalewska Wiceprezes Zarządu w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Edyta Markiewicz-Brzozowska Dyrektor Konstancińskiego Domu Kultury, Anna Karaś Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, Jarosław Głowacki Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce, Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Jak fundusze unijne wspierają integrację społeczną mieszkańców?

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Część tych środków zainwestujemy w integrację społeczną. Już teraz można starać się o dofinansowanie rozwoju usług dla osób niesamodzielnych oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w konkursach z Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej. Konkursy skierowane są do m.in. samorządów, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, organizacji pozarządowych, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej. Szczegóły dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

O Forum Rozwoju Mazowsza

Forum Rozwoju Mazowsza stanowi miejsce debat o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed regionem w kontekście zwiększania jego konkurencyjności w kraju i Europie. Formuła wydarzenia to unikalna okazja do  dialogu pomiędzy  wszystkimi uczestnikami procesu podziału i wdrażania funduszy unijnych. Ósma edycja wydarzenia odbyła się w dniach 25-26 października 2017 r. na Stadionie Legii w Warszawie. W wydarzeniu organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych uczestniczyło 2 tys. osób na miejscu oraz w ramach transmisji na żywo. Forum współtworzyło ponad 80 prelegentów i przeszło 60 wystawców reprezentujących samorządy, biznes, sektor naukowy i pozarządowy. Były to dwa dni pełne wymiany wiedzy, doświadczeń i inspiracji do realizacji projektów miejskich, biznesowych i edukacyjno-społecznych. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji. Więcej informacji o Forum dostępne jest na www.forumrozwojumazowsza.eu.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych