Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już niebawem wsparcie unijne trafi do Płockiego ZOZ-u na zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt ten otrzyma ponad 1,7 mln zł dofinansowania ze środków RPO WM 2014-2020 i budżetu państwa. Umowę w tej sprawie podpisali Elżbieta Szymanik zastępca dyrektora MJWPU w Warszawie, Ewa Nieścierenko prezes PZOZ Sp. z o.o. w Płocku i Marek Stawicki wiceprezes PZOZ Sp. z o.o. w Płocku.

Problemy z kręgosłupem i otyłość stanowią coraz większy problemem u dzieci i młodzieży. Dlatego ważne jest żeby dobrych nawyków uczyć już od najmłodszych lat. Dzięki funduszom uczniowie szkół z Płocka i okolic będą mieli przeprowadzone badania lekarskie, wezmą udział w zajęciach korekcyjnych, a także w spotkaniach z fizjoterapeutą – powiedziała Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

W ramach projektu wsparcie w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości otrzymają uczniowie klas I – IV szkół podstawowych. Wstępnej kwalifikacji zostanie poddana grupa 2000 dzieci, a docelową  interwencję przejdzie  320 dzieci z Płocka i okolic. Projekt dotyczy wykonania szeregu usług zdrowotnych m.in.: indywidualnych badań lekarsko-fizjoterapeutycznych, zajęć ruchowo-korekcyjnych oraz działań informacyjno-edukacyjnych. Wszystkie te działania wpłyną na poprawę postawy uczestników, zmniejszą nasilenie choroby, a także zatrzymają postępowania zmian chorobowych.

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu wykrywalności otyłości i chorób kręgosłupa oraz do zmniejszenia liczby osób cierpiących z powodu chorób kręgosłupa i otyłości. Wzrośnie także poziom wiedzy dzieci i ich rodziców na temat zachowań prozdrowotnych oraz zdrowego stylu życia

Tytuł projektu: Profilaktyka i leczenie wad kręgosłupa i otyłości u dzieci z klas I-VI szkół podstawowych zachodniego Mazowsza

Beneficjent: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 1 847 280,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 707 120,00 zł (1 477 824,00 zł EFS + 229 296,00 zł BP)

Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki społecznej

 O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowanych głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 603 mln zł.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych