Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Podmioty realizujące projekty w ramach RPO WM muszą się komunikować! Na potrzeby współpracy z beneficjentami realizującymi wsparcie w ramach włączenia społecznego publikujemy Informację o podmiotach realizujących projekty w ramach Osi VIII RPO WM. Zestawienie zainteresuje zarówno realizujących projekty, jak i potencjalnych uczestników projektów.

 

Zatrudnienie jest najskuteczniejszą formą walki z ubóstwem i wykluczeniem, dlatego działania zwiększające szansę uzyskania zatrudnienia i włączenia społecznego są głównym kierunkiem interwencji w ramach Osi VIII oraz Osi IX RPO WM na lata 2014- 2020.

Po co współpraca

Nowy dokument z listą podmiotów realizujących projekty w ramach Osi VIII zawiera dane kontaktowe, z których skorzystać mogą zarówno instytucje (m.in.OPS, PCPR) jak i potencjalni uczestnicy projektów (osoby wykluczone i ich rodziny) w ramach Osi IX RPO WM. Oprócz podstawowych informacji znajdują się tam szczegóły dotyczące grup docelowych w projektach powiatowych i miejskich urzędów pracy tj. osób powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych jako bezrobotne. Schemat uwzględnia tez formy wsparcia oraz terminy realizacji staży, czy szkoleń. Informacje mogą być przydatne dla instytucji, które do swoich projektów będą chciały zrekrutować byłych uczestników projektów w ramach Osi VIII, którzy nadal potrzebują wsparcia i monitoringu w zakresie utrzymania zatrudnienia.

Skąd pomysł

Analiza  towarzysząca planowaniu interwencji w ramach obydwu Osi wykazała jednoznacznie, że brak zatrudnienia ma wpływ nie tylko na osoby bezrobotne, ale i ich rodziny. Nieuniknionym stało się więc zaplanowanie wsparcia zarówno w obszarze na rynku pracy jak i eliminacji ryzyk sprzyjających wykluczeniu całych rodzin. Założono, że tylko szeroko zaplanowane wsparcie sprzyjać będzie wprowadzaniu i propagowaniu wzorców, które ograniczą zjawisko dezintegracji społecznej na Mazowszu. Stąd pomysł na zapewnienie kompleksowej pomocy w ramach obydwu Osi programowych, które mają być komplementarne wobec siebie, zapewniając wsparcie w ujęciu zawodowym i społecznym. Narzędzie w postaci tabeli informacyjnej jest najprostszym i najskuteczniejszym elementem wymiany informacji pomiędzy instytucjami i uczestnikami, która w efekcie zapewni możliwość udziału w projektach osobom najbardziej potrzebującym wsparcia.

Do pobrania: Informacja o podmiotach realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej VIII RPO WM na potrzeby podmiotów realizujących wsparcie w ramach Osi Priorytetowej IX RPO WM 2014-2020: informacja o podmiotach- tabela

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś