Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Podczas 111 posiedzenia plenarnego członków Komitetu Regionów głównym tematem dyskusji była opinia KR dotycząca planu inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych.

Potrzebna współpraca

Do dokumentu zgłoszono ponad 140 poprawek. Przedstawiciele Europejskiej Partii Ludowej podkreślali potencjał realizacji współpracy międzyregionalnej, wskazali na konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na sytuację MŚP i wezwali do podjęcia bliższej współpracy pomiędzy władzami regionalnymi i lokalnymi a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. „Planem Junckera”, bo tak roboczo jest nazywany, opiera się na trzech filarach: funduszu inwestycyjnym, który pozwoli na uruchomienie inwestycji prywatnych, części doradczej, pozwalającej na ukierunkowanie inwestycji zgodnie z celami oraz schemacie przyjmowania projektów gospodarczych, zmniejszającym pozafinansowe bariery inwestycyjne.

Ważne opinie

Sporo dyskusji podczas obrad wywołała również opinia KR pt. „Ulepszanie wdrażania Agendy Terytorialnej UE 2020”, przygotowanej przez polskiego członka do KR, marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka. Pełne poparcie dla niej wyraził marszałek Adam Struzik, który na forum wskazał, że wybrane wskaźniki stosowane do oceny poziomu rozwoju poszczególnych obszarów europejskich nie odzwierciedlają faktycznie występujących różnic. Regiony kwalifikowane do tej samej grupy często są realnie na znacząco odmiennym poziomie rozwoju regionalnego. Przykładowo, w skrajnych przypadkach, różnice PKB przypadającego średnio na głowę mieszkańca w województwie mazowieckim, są dziesięciokrotne w gminach o najwyższym i najniższym poziomie dochodów. Opinia popiera również policentryczny, równomierny rozwój terytorialny we wszystkich krajach UE, co odpowiada przyjętej  na Mazowszu strategii.

Co z kwotami mlecznymi?

Zebrani członkowie obradowali też nad przyszłością sektora mleczarskiego w Europie, który od marca 2014 r. poddawany jest niekorzystnym wpływomintensywnej produkcji światowejglobalnego spadku popytu oraz embarga rosyjskiego. W efekcie oddziaływania tych elementów dochodzi do znacznych spadków cen mleka oraz generowania znacznych nadwyżek produkcyjnych. Uważa się, że popyt na przetwory mleczne oraz możliwości eksportowe będą zależały od skutków negocjowanych obecnie umów o wolnym handlu i regionalnych umów handlowych. Na obecnym etapie jest zbyt wcześnie, by ocenić wpływy zniesienia kwot mlecznych, jednak w perspektywie krótkoterminowej można spodziewać się jeszcze większej koncentracji produkcji mleka w dużych gospodarstwach.

Integracja rynków

Posiedzenie polskiej delegacji KR było natomiast poświęcone omówieniu szczegółowych postulatów Unii Energetycznej, w szczególności w odniesieniu do bezpieczeństwa dostaw i integracji wewnętrznego rynku energii. W spotkaniu wzięli udział Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek oraz Pierwszy Sekretarz w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE Szymon Polak, który jest odpowiedzialny za zewnętrzne aspekty polityki energetycznej.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś