Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Program bezpłatnych studiów podyplomowych, projekt wsparcia dla płockich rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz e-usługi w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy to pierwsze trzy projekty w subregionie płockim, które otrzymają unijne dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020. Dzisiaj umowy z beneficjentami projektów podpisał marszałek Adam Struzik. Łączna wartość wszystkich projektów to ponad 4,8 mln zł, a dofinansowanie z UE wyniesie blisko 4 mln zł.

To ważny dzień dla wszystkich osób ubiegających się o środki unijne w ramach nowej perspektywy finansowej. W końcu przystępujemy do podpisywania pierwszych umów, a co za tym idzie wydatkowania środków unijnych. Takie umowy podpisujemy dziś w Płocku, Warszawie i Radomiu. Pierwsze wsparcie otrzyma w sumie sześć projektów, z czego trzy pochodzą właśnie z Płocka. Świadczy to tylko o jednym, że projekty zostały świetnie przygotowane. Gratuluję dzisiejszym beneficjentom – podsumował marszałek Adam Struzik.

Wsparcie dla płockich rodzin

Kursy zawodowe, warsztaty i spotkania z psychologiem dla rodziców, wyjścia do kina, teatru i treningi sportowe dla dzieci – tak rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym będzie wspierać miasto Płock. Koordynacją pomocy zajmować się będzie specjalnie utworzone w tym celu Centrum Wsparcia Rodzin (CWR). Wsparcie będzie kompleksowe i indywidualnie dopasowane do potrzeb każdej rodziny – uwzględniona zostanie jej bieżąca sytuacja, możliwe zagrożenia, a także potrzeby i predyspozycje każdego z jej członków.

Pomocą objętych zostanie 50 rodzin z Płocka korzystających obecnie ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku. Program skierowany jest do rodzin z dwójką lub większą liczbą dzieci. W sumie obejmie ponad 200 osób. Kwalifikacje rodzin do programu rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu, a sam program potrwa do końca kwietnia 2018 r.

Rodzice będą mogli korzystać m.in. z warsztatów kompetencji rodzicielskich „Akademia Rodziców” i „Rodzic wie”, a także wsparcia prawnego, psychologicznego czy pedagogicznego. Rodziny mogą zostać także skierowane na terapię rodzinną grupową lub indywidualną metodą Tomatisa. Dla dzieci dostępna będzie również terapia logopedyczna.

Dopełnieniem wsparcia będzie możliwość udziału rodzin w niedostępnych dotąd z uwagi na problem ubóstwa działaniach o charakterze kulturalnym i sportowym. W ramach projektu najmłodsi będą mogli korzystać m.in. z oferty Akademii Sportu i Ruchu, a także zajęć artystycznych czy plastycznych.

Tytuł projektu: Centrum wsparcia rodzin – Płock dla rodziny

Beneficjent: Gmina Miasto Płock

Całkowita wartość projektu: 1 624 658,40 zł

Kwota dofinansowania: 1 299 726,72 zł

Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Bezpłatne studia podyplomowe dla 60 mieszkańców subregionu płockiego

Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej, terapeuta osób z autyzmem, nauczyciel języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym – na takich kierunkach studiów podyplomowych będzie mogło podjąć naukę 60 mieszkańców subregionu płockiego. Studia podyplomowe zorganizuje Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku. Zajęcia będą bezpłatne, a osoby dojeżdżające spoza Płocka otrzymają zwrot kosztów dojazdu.

Rekrutacja ruszy już w lipcu i potrwa do września br. Szansę na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych mają osoby powyżej 18 r.ż. mieszkające na terenie subregionu płockiego – w powiatach gostynińskim, sierpeckim, płockim i w samym Płocku. Mogą to być zarówno osoby bezrobotne, jak i posiadające pracę, ponieważ celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, zmniejszenie ryzyka utraty pracy oraz zwiększenie szans na zatrudnienie. W grupie osób podejmujących naukę musi być 70 proc. kobiet oraz 50 proc. osób zamieszkujących tereny wiejskie.

Planowane jest przyjęcie na każdy kierunek studiów grupy 20 osób, które po zakończonej nauce przejdą egzamin zewnętrzny przed komisją Wyższej Szkoły Humanistycznej (WSH) w Lesznie. Uczestnicy otrzymają świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSH.

Wybrane kierunki studiów odpowiadają na potrzeby podnoszenia kwalifikacji zawodowych na terenie województwa mazowieckiego. Z analizy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Płocku wynika, że aż 80 proc. personelu z subregionu płockiego nie ma wystarczającej wiedzy na temat prawidłowego postępowania z pacjentami w wieku starszym oraz z niepełnosprawnościami, w tym autyzmem. Oferowane im studia i kursy są kosztowe i bardzo często odbywają się poza Mazowszem. Wsparcia w zakresie kształcenia potrzebują również nauczyciele języka angielskiego, którzy zgodnie z ustawą MEN od 2020 r. nie będą mogli kształcić dzieci w zakresie języka angielskiego bez specjalistycznych kwalifikacji, które mogą zdobyć jedynie na studiach podyplomowych.

Tytuł projektu: Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości

Beneficjent: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku

Całkowita wartość projektu: 285 500,00 zł

Kwota dofinansowania: 246 500,00 zł

Działanie: 10.3 Doskonalenie zawodowe

E-usługi w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy

Rejestracja w przychodni bez wychodzenia z domu, szybki dostęp do informacji o usługach realizowanych w przychodni i wolnych terminach wizyt czy zabiegów, a także znaczne skrócenie czasu obsługi pacjentów – takie mają być rezultaty wdrożenia w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Płocku projektu e-usług. Zakłada on kompleksową informatyzację placówki. W tej chwili przychodnia nie ma pełnego i spójnego oprogramowania informatycznego, a dokumentacja medyczna przetrzymywana jest zarówno w formie elektronicznej, jak i w postaci papierowej.

W ramach projektu w placówce wdrożona zostanie platforma e-usług publicznych, obejmująca m.in. e-rejestrację, e-dokumentację, e-ankiety, e-powiadomienia, e-kolejkę oraz e-porady. Dzięki temu pacjenci będą mogli zarejestrować się na wizytę w przychodni bez wychodzenia z domu – przez internet. W ten sam sposób będą mogli także sprawdzić swój status w kolejce oczekujących, zmienić termin wizyty, a także wypełnić ankietę satysfakcji lub złożyć skargę. E-usługi to także duże ułatwienie dla personelu przychodni, który będzie miał szybszy dostęp do danych medycznych pacjentów, co znacznie skróci czas obsługi.

Tytuł projektu: Platforma e-usług MWOMP

Beneficjent: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Całkowita wartość projektu: 2 995 176,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 396 140,80 zł

Działanie: 2.1 E-usługi

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś