Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W tym tygodniu odbyły się trzy konferencje regionalne poświęcone efektom wdrażania funduszy europejskich na Mazowszu. Pokazaliśmy, ile projektów w subregionie ciechanowskim, żyrardowskim i radomskim zostało zrealizowanych, a także ile pieniędzy z programu regionalnego trafiło do beneficjentów. Uczestnicy spotkań mieli okazję  poznać założenia nowej pespektywy Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 oraz  przyjrzeć się aktualizacji dokumentu „Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze.

Jesteśmy w szczególnym momencie, kończymy rozliczanie funduszy europejskich z lat 2014-2020, mieliśmy do wydania na Mazowszu ponad 2 mld euro i 93% z tych pieniędzy jest już zakontraktowane. To znaczący zastrzyk finansowy dla naszych inwestycji i naszego rozwoju. Polska uzyskała od roku 2004, po zapłaceniu składki członkowskiej, 140 mld euro. Znaczące kwoty przypadły naszemu województwu – mówił obecny na konferencjach marszałek Adam Struzik.

Do tej pory na Mazowszu podpisano już 5,5 tys. umów na realizację projektów w ramach RPO WM 2014-2020. Wkład UE wynosi już niemal 8 mld zł. – Dobre tempo wydatkowania środków unijnych pozwala nam je efektywnie wykorzystać. Fundusze pozwoliły Mazowszu nie tylko na ogromny rozwój, ale są także kluczowe w walce z pandemią koronawirusa – mówi marszałek Adam Struzik.

 

Unia Europejska finansuje w Polsce ok. 50 % inwestycji publicznych. Bez wsparcia funduszy europejskich nie byłoby połowy inwestycji realizowanych w Polsce. To skala, która pokazuje zakres interwencji – podkreślał dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Marcin Wajda.

 

Jak fundusze europejskie wspierają rozwój subregionu ciechanowskiego?

 

Samorządy, ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa, a także organizacje pozarządowe aktywnie korzystają z pomocy z Unii Europejskiej. Część projektów jest już zakończona, natomiast w wielu przypadkach wciąż trwają inwestycje i działania społeczno-edukacyjne, których odbiorcami są mieszkańcy subregionu – powiedziała Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

 

W ciechanowskim podpisanych zostało w sumie 319 umów. Wartość projektów to 765 mln zł, z czego wsparcie europejskie wyniosło ponad 496 mln zł. Najwięcej dofinansowanych działań dotyczy edukacji, przedsiębiorczości, wykluczenia społecznego czy gospodarki niskoemisyjnej.

 

Jak fundusze europejskie wspierają rozwój subregionu żyrardowskiego?

 

W subregionie żyrardowskim podpisanych zostało ponad 160 umów. Wartość projektów to 364,7 mln zł, a wsparcie z UE wyniosło ponad 233 mln zł.

 

Nasze konferencje regionalne służą podsumowaniu tego okresu programowania, mówmy też o przyszłej perspektywie, o wsparciu covidowym, a także, jak ważna jest Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego – przywitał gości w Sochaczewie Dyrektor  Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski – Najmniejszy subregion Mazowsza aktywnie korzysta z pomocy z Unii Europejskiej. Dzięki temu możliwa jest realizacja inwestycji, które w innym przypadku być może zostałyby odroczone w czasie z uwagi na brak finansowania, zwłaszcza w obliczu skutków pandemii COVID-19.

 

W subregionie żyrardowskim samorządy lokalne pozyskały z funduszy europejskich 197,8 mln zł i realizują w sumie 96 projektów, a przedsiębiorcy otrzymali dofinansowanie w kwocie 25,8 mln zł na realizację 69 projektów.

 

Jak fundusze europejskie wspierają rozwój subregionu radomskiego?

 

Region pozyskał prawie 640 mln zł, które wsparły inwestycje proekologiczne, edukacyjne czy rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości. Przed nami kolejne rozdanie, w ramach którego Mazowsze regionalne może liczyć nie tylko na wsparcie w ramach programów regionalnych, ale także po raz pierwszy w ramach programu Polska Wschodnia – podkreślał wicemarszałek Rafał Rajkowski.

 

W subregionie radomskim podpisanych zostało blisko 458 umów. Wartość projektów to ponad 1 mld zł, z czego wsparcie europejskie wyniosło prawie 640 mln zł.

 

Fundusze europejskie wspierają rozwój subregionu radomskiego. To efekt aktywności samorządów, instytucji naukowych, przedsiębiorców, ale też przedstawicieli sektora pozarządowego, którzy aktywnie ubiegają się o dofinansowanie z programu regionalnego  – powiedziała Monika Tchórznicka Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

Przykłady projektów zrealizowanych dzięki wsparciu z UE w latach 2014-2020

  • Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – beneficjent: miasto Płońsk, wartość dofinansowania UE – 50 mln zł;
  • Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo–kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów – beneficjent: miasto Ciechanów, wartość dofinansowania UE – 33,3 mln zł;
  • Zakup specjalistycznej aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń – beneficjent: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, wartość dofinansowania UE – 11,9 mln zł;
  • Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”.– 14,6 mln zł;
  • Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – etap II – 12,5 mln zł;
  • Termomodernizacja budynków Klasztoru Niepokalanów – 8,3 mln zł;
  • Sochaczewski Eko-bus – 6,9 mln zł;
  • Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych (Mazowiecki Szpital Specjalistyczny) – 34 mln zł;
  • Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka1 wraz z zagospodarowaniem placu Rynku – etap 1 (Gmina Miasta Radomia ) – 16,2 mln zł;
  • Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu – 3,8 mln zł.

 

2,5 mld zł z UE dla Mazowsza

Samorząd województwa mazowieckiego uzyskał ponad 2 mld euro na realizację Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Ponadto, region Mazowiecki regionalny po raz pierwszy będzie mógł skorzystać z Programu Polska Wschodnia+, którego całkowita alokacja wynosi 2,5 mld euro, do podziału na sześć regionów.

 

Priorytety rozwojowe do 2030+

Trwają konsultacje najważniejszego dokumentu samorządu województwa określającego kierunki rozwoju regionu – Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze.

 

Stan danych przedstawionych w tekście na 1 września 2021 r.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś