Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już niebawem ponad 25 mln zł trafi do 16 mazowieckich przedsiębiorców. Fundusze pozwolą na zapewnienie zaplecza badawczego niezbędnego do realizacji prac w najbardziej rozwojowych obszarach gospodarki. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Zwiększanie innowacyjności gospodarki jest jednym z głównych obszarów wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Szczególny nacisk położony jest na opracowywanie i wdrażanie nowych produktów i usług zgodnych z obszarami inteligentnej specjalizacji województwa. Należą do nich wysoka jakość życia, bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania i nowoczesne usługi dla biznesu. Właśnie rozstrzygnięto konkurs o unijne dofinansowanie tworzenia firmowego zaplecza badawczo-rozwojowego.

Fundusze unijne z RPO WM 2014-2020 stanowią kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorstw. Możliwe jest zarówno opracowywanie i wdrażanie innowacji, jak i korzystanie ze specjalistycznego doradztwa. Środki dostępne są również na zapewnienie zaplecza umożliwiającego realizację prac badawczo-rozwojowych. Zgodnie z wynikami pierwszego konkursu ponad 25 mln zł trafi do 16 przedsiębiorstw. Firmy otrzymają od 94 tys. do nawet 5,5 mln zł wsparcia. Kolejny nabór z tego zakresu wystartuje już we wrześniu – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Z dofinansowania skorzystają firmy z branży energetycznej, kosmetycznej, czy też produkcyjnej. Fundusze ułatwią prowadzenie prac m.in. w obszarze cyberbezpieczeństwa, wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych, ale też rozwiązań wspierających rozwój inteligentnych miast. Finansowanie obejmie inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i infrastrukturę niezbędną do realizacji działań badawczo-rozwojowych zgodnych z priorytetowymi kierunkami badań określonymi dla obszarów inteligentnej specjalizacji. Co istotne, już na etapie składania wniosku przedsiębiorcy musieli przedstawić agendę badawczą w zakresie planowanych innowacji produktowych lub procesowych. Na realizację inwestycji mają czas do końca czerwca 2020 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową projektów dofinansowanych w ramach konkursu 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów – Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.

Fundusze unijne w zasięgu przedsiębiorców!

Do 31 sierpnia mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne mogą ubiegać się o unijne dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych nad opracowaniem innowacji, maksymalnie do etapu pierwszej produkcji. Prace można zrealizować samodzielnie lub we współpracy z naukowcami. Do mikro, małych i średnich firm skierowany jest konkurs o bony na specjalistyczne doradztwo, aby zwiększyć ich konkurencyjność na rynku. Przedsiębiorcy mogą również wnioskować o fundusze na instalację odnawialnych źródeł energii (do 2 sierpnia). Pod koniec czerwca rozpocznie się konkurs dotyczący wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług powstałych w wyniku prac badawczo-rozwojowych (do 17 lipca).

Gdzie szukać informacji?

Konkursy prowadzi Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy do kontaktu z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich zlokalizowanym w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednym z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce. Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych