Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już niebawem ponad 25 mln zł trafi do 16 mazowieckich przedsiębiorców. Fundusze pozwolą na zapewnienie zaplecza badawczego niezbędnego do realizacji prac w najbardziej rozwojowych obszarach gospodarki. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Zwiększanie innowacyjności gospodarki jest jednym z głównych obszarów wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Szczególny nacisk położony jest na opracowywanie i wdrażanie nowych produktów i usług zgodnych z obszarami inteligentnej specjalizacji województwa. Należą do nich wysoka jakość życia, bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania i nowoczesne usługi dla biznesu. Właśnie rozstrzygnięto konkurs o unijne dofinansowanie tworzenia firmowego zaplecza badawczo-rozwojowego.

Fundusze unijne z RPO WM 2014-2020 stanowią kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorstw. Możliwe jest zarówno opracowywanie i wdrażanie innowacji, jak i korzystanie ze specjalistycznego doradztwa. Środki dostępne są również na zapewnienie zaplecza umożliwiającego realizację prac badawczo-rozwojowych. Zgodnie z wynikami pierwszego konkursu ponad 25 mln zł trafi do 16 przedsiębiorstw. Firmy otrzymają od 94 tys. do nawet 5,5 mln zł wsparcia. Kolejny nabór z tego zakresu wystartuje już we wrześniu – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Z dofinansowania skorzystają firmy z branży energetycznej, kosmetycznej, czy też produkcyjnej. Fundusze ułatwią prowadzenie prac m.in. w obszarze cyberbezpieczeństwa, wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych, ale też rozwiązań wspierających rozwój inteligentnych miast. Finansowanie obejmie inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i infrastrukturę niezbędną do realizacji działań badawczo-rozwojowych zgodnych z priorytetowymi kierunkami badań określonymi dla obszarów inteligentnej specjalizacji. Co istotne, już na etapie składania wniosku przedsiębiorcy musieli przedstawić agendę badawczą w zakresie planowanych innowacji produktowych lub procesowych. Na realizację inwestycji mają czas do końca czerwca 2020 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową projektów dofinansowanych w ramach konkursu 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów – Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.

Fundusze unijne w zasięgu przedsiębiorców!

Do 31 sierpnia mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne mogą ubiegać się o unijne dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych nad opracowaniem innowacji, maksymalnie do etapu pierwszej produkcji. Prace można zrealizować samodzielnie lub we współpracy z naukowcami. Do mikro, małych i średnich firm skierowany jest konkurs o bony na specjalistyczne doradztwo, aby zwiększyć ich konkurencyjność na rynku. Przedsiębiorcy mogą również wnioskować o fundusze na instalację odnawialnych źródeł energii (do 2 sierpnia). Pod koniec czerwca rozpocznie się konkurs dotyczący wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług powstałych w wyniku prac badawczo-rozwojowych (do 17 lipca).

Gdzie szukać informacji?

Konkursy prowadzi Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy do kontaktu z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich zlokalizowanym w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednym z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce. Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś