Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Warsztaty z kreatywnego myślenia, indywidualne poradnictwo psychologiczne, porady prawne czy możliwość rozwoju ścieżki zawodowej – to główne założenia projektu pt. ,,Mama – nie sama’’. Realizacja projektu będzie możliwa dzięki wsparciu unijnemu, które pokryje aż 95 proc. jego wartości. Dziś umowę w tej sprawie podpisali Rafał Rajkowski – członek zarządu województwa mazowieckiego oraz Joanna Niczyporuk – właścicielka firmy UNLIMITED Centrum Szkoleń w Radomiu. Dla subregionu radomskiego jest to pierwsza umowa podpisana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Cieszę się, że w końcu przystępujemy do realizacji pierwszych projektów w ramach nowej perspektywy finansowej UE. Ta umowa to dopiero początek góry lodowej. Na lata 2014-2020 mamy bowiem do rozdysponowania aż 2,08 mld  euro. Część z konkursów już się zakończyła, czego efektem jest podpisanie dzisiejszej umowy. Gratuluję firmie UNLIMITED, że może jako pierwsza sięgnąć po unijne dofinansowanie. Świadczy to tylko o tym, że projekt był świetnie przygotowany – podkreślił Rafał Rajkowski, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Pomoc przez aktywizacje społeczno-zawodową

Na realizację projektu „Mama – nie sama”, firma UNLIMITED Centrum Szkoleń w Radomiu otrzyma ponad 679 tys. zł wsparcia z UE. Środki te zostaną przeznaczone na organizację różnego rodzaju kursów, staży, szkoleń czy warsztatów. Pomoc otrzyma 60 kobiet samotnie wychowujących dzieci, które korzystają bądź też kwalifikują się do korzystania z usług pomocy społecznej.  Chodzi o to, by każda z uczestniczek objęta projektem zdiagnozowała swój potencjał zawodowy zgodnie z realiami rynku pracy, a tym samym zaplanowała swoją karierę zawodową. W ramach projektu uczestniczki będą mogły skorzystać m.in. z  indywidualnego poradnictwa psychologicznego i prawnego, warsztatów kreatywnego myślenia i rozwoju osobistego czy też zaplanować swój rozwój zawodowy. Dowiedzą się także jak przygotować profesjonalne CV oraz w jaki sposób poruszać się na panującym rynku pracy.

fot. Pixabay

Chcemy stworzyć nowe możliwości zawodowe dla tych mam, które samotnie wychowują dzieci, są często w złej i niestabilnej sytuacji rodzinnej i od dłuższego czasu pozostają poza rynkiem pracy z powodu obowiązków rodzicielskich. Jestem przekonana, że każda z kobiet uczestnicząca w projekcie będzie miała czas pomyśleć o sobie, zrobić coś dla siebie w sferze powrotu do pracy, a to na pewno da im satysfakcję i nam również jako projektodawcy. A przecież zadowolona mama to szczęśliwe dziecko – zaznacza Joanna Niczyporuk, właścicielka firmy UNLIMITED Centrum Szkoleń w Radomiu.

Szeroki wachlarz…

Możliwości skorzystania z projektu jest naprawdę wiele. Uczestniczki przy pomocy doradcy zawodowego i psychologa wypracują Indywidualną Ścieżkę Reintegracji. Będą mogły również korzystać z indywidualnego poradnictwa prawnego, warsztatów kreatywnego myślenia i rozwoju osobistego oraz z grup wsparcia. Ale nie tylko. Prowadzone szkolenia obejmą także takie zagadnienia jak: techniki komputerowe, administracja, rachunkowość czy stylizacja paznokci. W projekcie przewidziane są też indywidualne spotkania z lifecoachem ukierunkowane na wzmacnianie mocnych stron charakteru. Organizowane będą również staże zawodowe. Po ukończeniu wybranych form aktywizacji społeczno-zawodowej każda z uczestniczek otrzyma certyfikaty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji i nabycie nowych kompetencji.

Rekrutacja do udziału w projekcie rozpoczęła się w maju. Wszystkie informacje dostępne są na stronie interetowej. Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2017 r.

Tytuł projektu: Mama – nie sama

Beneficjent: Joanna Niczyporuk UNLIMITED

Całkowita wartość projektu: 715 268,80 tys. zł

Kwota dofinansowania: 679 505,36 tys. zł

Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych