Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Warsztaty z kreatywnego myślenia, indywidualne poradnictwo psychologiczne, porady prawne czy możliwość rozwoju ścieżki zawodowej – to główne założenia projektu pt. ,,Mama – nie sama’’. Realizacja projektu będzie możliwa dzięki wsparciu unijnemu, które pokryje aż 95 proc. jego wartości. Dziś umowę w tej sprawie podpisali Rafał Rajkowski – członek zarządu województwa mazowieckiego oraz Joanna Niczyporuk – właścicielka firmy UNLIMITED Centrum Szkoleń w Radomiu. Dla subregionu radomskiego jest to pierwsza umowa podpisana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Cieszę się, że w końcu przystępujemy do realizacji pierwszych projektów w ramach nowej perspektywy finansowej UE. Ta umowa to dopiero początek góry lodowej. Na lata 2014-2020 mamy bowiem do rozdysponowania aż 2,08 mld  euro. Część z konkursów już się zakończyła, czego efektem jest podpisanie dzisiejszej umowy. Gratuluję firmie UNLIMITED, że może jako pierwsza sięgnąć po unijne dofinansowanie. Świadczy to tylko o tym, że projekt był świetnie przygotowany – podkreślił Rafał Rajkowski, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Pomoc przez aktywizacje społeczno-zawodową

Na realizację projektu „Mama – nie sama”, firma UNLIMITED Centrum Szkoleń w Radomiu otrzyma ponad 679 tys. zł wsparcia z UE. Środki te zostaną przeznaczone na organizację różnego rodzaju kursów, staży, szkoleń czy warsztatów. Pomoc otrzyma 60 kobiet samotnie wychowujących dzieci, które korzystają bądź też kwalifikują się do korzystania z usług pomocy społecznej.  Chodzi o to, by każda z uczestniczek objęta projektem zdiagnozowała swój potencjał zawodowy zgodnie z realiami rynku pracy, a tym samym zaplanowała swoją karierę zawodową. W ramach projektu uczestniczki będą mogły skorzystać m.in. z  indywidualnego poradnictwa psychologicznego i prawnego, warsztatów kreatywnego myślenia i rozwoju osobistego czy też zaplanować swój rozwój zawodowy. Dowiedzą się także jak przygotować profesjonalne CV oraz w jaki sposób poruszać się na panującym rynku pracy.

fot. Pixabay

Chcemy stworzyć nowe możliwości zawodowe dla tych mam, które samotnie wychowują dzieci, są często w złej i niestabilnej sytuacji rodzinnej i od dłuższego czasu pozostają poza rynkiem pracy z powodu obowiązków rodzicielskich. Jestem przekonana, że każda z kobiet uczestnicząca w projekcie będzie miała czas pomyśleć o sobie, zrobić coś dla siebie w sferze powrotu do pracy, a to na pewno da im satysfakcję i nam również jako projektodawcy. A przecież zadowolona mama to szczęśliwe dziecko – zaznacza Joanna Niczyporuk, właścicielka firmy UNLIMITED Centrum Szkoleń w Radomiu.

Szeroki wachlarz…

Możliwości skorzystania z projektu jest naprawdę wiele. Uczestniczki przy pomocy doradcy zawodowego i psychologa wypracują Indywidualną Ścieżkę Reintegracji. Będą mogły również korzystać z indywidualnego poradnictwa prawnego, warsztatów kreatywnego myślenia i rozwoju osobistego oraz z grup wsparcia. Ale nie tylko. Prowadzone szkolenia obejmą także takie zagadnienia jak: techniki komputerowe, administracja, rachunkowość czy stylizacja paznokci. W projekcie przewidziane są też indywidualne spotkania z lifecoachem ukierunkowane na wzmacnianie mocnych stron charakteru. Organizowane będą również staże zawodowe. Po ukończeniu wybranych form aktywizacji społeczno-zawodowej każda z uczestniczek otrzyma certyfikaty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji i nabycie nowych kompetencji.

Rekrutacja do udziału w projekcie rozpoczęła się w maju. Wszystkie informacje dostępne są na stronie interetowej. Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2017 r.

Tytuł projektu: Mama – nie sama

Beneficjent: Joanna Niczyporuk UNLIMITED

Całkowita wartość projektu: 715 268,80 tys. zł

Kwota dofinansowania: 679 505,36 tys. zł

Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś