Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W czwartek odbyło się otwarcie Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej w Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. To wyjątkowy moment nie tylko dla kadry naukowej uczelni, ale dla nas wszystkich. Prowadzone w Ośrodku badania będą miały realny wpływ na rozwój polskiej nauki i jakość życia pacjentów. Fundusze europejskie umożliwiły zakup specjalistycznej aparatury, która umożliwi prowadzenie nowatorskich badań i pozwoli na dynamiczny rozwój nanomedycyny oraz medycyny regeneracyjnej, w tym realizację zaawansowanych prac w obszarze terapii komórkowej.

 

Na grafice znajduje się hasło: Otwarcie Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W tle zdjęcie budynku Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii oraz zdjęcie laborantki podczas pracy.

 

Rozwój innowacyjnych terapii komórkowych przy wsparciu Funduszy Europejskich

W Laboratorium prowadzone będą nowatorskie badania z zakresu medycyny regeneracyjnej. Jej celem jest naprawa uszkodzonych narządów czy tkanek oraz poprawa jakości życia pacjentów. Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej możliwe było zakupienie specjalistycznego sprzętu badawczego, który posłuży do wypracowania nowych metod leczenia.

 

Laboratorium stwarza potężne możliwości dla przyszłości medycyny regeneracyjnej. Ta inwestycja nie byłaby możliwa bez środków Unii Europejskiej – podkreślił Pan prof. dr hab. Piotr Pruszczyk, Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii WUM.

 

Centrum Badan Przedklinicznych i Technologii to unikatowe miejsce na mapie kraju. W Europie funkcjonuje jedynie kilka laboratoriów o tak zaawansowanej technologii. Specjalistyczny sprzęt umożliwia prowadzenie badań w obszarze terapii komórkowej. Badania prowadzone w Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej to ogromna szansa nie tylko na przełomowy  rozwoju nauki, ale także realna szansa dla pacjentów na rewolucję w dotychczasowych sposobach leczenia.

 

Naszym nadrzędnym celem jest tworzenie nowych rozwiązań, opracowywanie nowych, innowacyjnych protokołów w medycynie regeneracyjnej. Udało się stworzyć miejsce, które umożliwia nam prace od A do Z w nauce – zaznacza Pani prof. dr hab. Magdalena Kucia, Kierownik Zakładu Medycyny Regeneracyjnej WUM.

 

Polska nauka ma ogromny potencjał. To jest potężny projekt, który udowadnia, że polityka regionalna jest niezwykle istotna, ponieważ z poziomu władz regionalnych najlepiej widać, jaki jest potencjał, jak go można właściwie wykorzystać – wskazał Pan Sebastian Gojdź, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

 

Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik podkreślił, że Mazowsze jest liderem, jeżeli chodzi o potencjał naukowo-badawczy: Przyjmuje się, że 35% polskiego potencjału naukowo-badawczego stanowią mazowieckie instytuty, uniwersytety, uczelnie wyższe. Poprzez kolejne programy unijne staramy się wspierać strefę naukowo-badawczą, cały obszar innowacji, transfer technologii, a także najnowsze osiągnięcia stosowane następnie w praktyce.

 

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 możliwe będzie dalsze wsparcie sektora naukowego.

 

Jestem przekonany, że wszystko, co tutaj będzie powstawać będzie z korzyścią dla Mazowsza i dla całego kraju. Będziemy otwierać wkrótce nowe nabory, nowe projekty i dalej rozwijać ten potencjał naukowy, który jest na Mazowszu – zaznaczył Pan Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

Wsparcie dla sektora naukowego w perspektywie FEM 2021-2027

 Kontynuacja wsparcia dla sektora naukowego będzie możliwa również w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Beneficjenci będą mogli pozyskać dofinansowanie m.in. na takie działania jak: rozbudowa lub modernizacja infrastruktury B+R, realizacja projektów badawczych, w tym: doradztwo, infrastruktura, prace przedwdrożeniowe, wdrożenie, a także rozwój kompetencji pracowników wykonujących zadania z zakresu B+R. Wspierane będą także projekty jednostek naukowych realizujących badania ukierunkowane na komercjalizację i współpracę z przedsiębiorstwami.

 

 

Tytuł projektu: Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II

Beneficjent: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Całkowita wartość projektu: 44 574 674,33 zł

Kwota dofinansowania: 26 216 076,07 zł

Działanie: 1.1. Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś