Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już we wrześniu ruszą pierwsze konkursy. Zarząd województwa przyjął właśnie harmonogram konkursów na ten rok. To kluczowa informacja dla beneficjentów, którzy mogą rozpocząć przygotowania do wyścigu o unijne dotacje. Jest o co walczyć. W tym roku rozdysponowanych zostanie 215,9 mln euro, czyli ok. 870 mln zł. Pojawi się też kilka nowości. Wnioski będzie można składać tylko elektronicznie, a do dyspozycji beneficjentów będzie więcej niż dotychczas doradców, którzy pomogą przygotować dokumentację. Właśnie rusza akcja informacyjna.

Najważniejszą informacją dla Mazowszan jest ustalony wczoraj harmonogram konkursów. Do rozdysponowania w tym roku będzie 215,9 mln euro, czyli ok. 870 mln zł (z 2 mld euro na całe RPO). Już teraz można konsultować się z doradcami w punktach informacyjnych, by przygotować się do ubiegania się o środki unijne. Uruchomiona została również nowa strona https://www.funduszedlamazowsza.eu/. Będzie ona miała taki sam wygląd jak portale dotyczące programów krajowych oraz inne portale regionalne. To pozwoli osobom ubiegającym się o dotacje szybciej znajdować informacje.

– Trzeba pamiętać, że nowy program regionalny łączy w sobie inwestycje, które do tej pory były w dwóch programach – RPO i POKL – przypomniał marszałek Adam Struzik. – Ustaliliśmy wstępny harmonogram konkursów na ten rok. Może on jeszcze ulegać modyfikacjom, bo najważniejsze jest, żeby ruszyć z naborem na takie przedsięwzięcia, które w tej chwili nie mają żadnych formalnych przeszkód.

Na zdjęciu: Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego

Nacisk w RPO WM 2014-20 położony jest na działania związane z pobudzaniem gospodarki, zastosowaniem efektów badań w biznesie i wspieraniem przedsiębiorców. Ważne będzie też upowszechnianie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Najbliższe lata to również dobry czas dla rozwoju ekonomii społecznej, bo duża część dotacji przeznaczona jest na walkę z ubóstwem i zmniejszenie bezrobocia.

– Wśród wielu nowości w tej agendzie są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, zwane potocznie ZIT-em. To mechanizm stworzony dla Warszawy i obszaru funkcjonalnego wokół stolicy – mówił członek zarządu województwa Wiesław Raboszuk. – Na wspólne projekty realizowane w ramach ZIT przeznaczonych jest w sumie 165 mln euro. W tym roku uruchomimy m.in. nabór na stworzenie dróg rowerowych na terenie tzw. warszawskiego obszaru funkcjonalnego. Jest 43,8 mln euro na dofinansowanie ścieżek, które nie są trasami turystycznymi, ale mogą np. stanowić alternatywny sposób dojazdu do pracy.

Najszybciej zaczną być realizowane projekty pozakonkursowe. Już niedługo (przełom maja i czerwca) ruszy wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 30 r.ż. Na ten rok przeznaczonych jest ok. 12,3 mln euro ze 104 mln euro całej alokacji na pozakonkursowe projekty. Wsparcie otrzymają osoby zarejestrowane jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy, szczególnie te, które najsłabiej radzą sobie na rynku pracy, czyli powyżej 50. roku życia, niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni, o niskich kwalifikacjach oraz kobiety.

– Środki, które kierowane są do powiatowych urzędów pracy w ramach RPO WM, to tylko jeden z elementów tworzących cały system wsparcia w obszarze rynku pracy. Będzie to szansa dla osób powyżej 30. roku życia na wyjście z impasu. Do osób poniżej 30 roku życia skierowane zostaną działania finansowane z POWER – wyjaśnia dyrektor WUP Tomasz Sieradz. – Poza standardowymi formami wsparcia w postaci szkoleń czy staży będzie można również pozyskać środki na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Dzięki temu ich opiekunowie będą mieli szansę podjąć pracę. Pierwsze konkursy w tym zakresie planowane są w połowie przyszłego roku.

W III kwartale uruchomione zostanie wsparcie (1,13 mln euro) dotyczące koordynowania rozwoju sektora ekonomii społecznej (za ten projekt odpowiedzialne będzie Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej). Również w tym czasie ruszą dwa projekty samorządu województwa związane z edukacją – dwa programy stypendialne. Oba będą dotyczyły uczniów z wysokimi wynikami i osiągnięciami – 570 tys. euro na projekt w szkolnictwie ogólnym i 286 tys. euro – dotyczące szkolnictwa zawodowego.

Wśród projektów pozakonkursowych jest też inicjatywa samorządu województwa – projekt integrujący istniejące instytucje otoczenia biznesu, zwłaszcza sektor małych i średnich przedsiębiorstw (prawie 7,83 mln euro na stworzenie dla MŚP kompleksowej oferty wspierającej ich w rozwoju).

Nowością będzie składanie wniosków jedynie elektronicznie. Posłuży do tego Lokalny System Informatyczny (LSI) stworzony specjalnie dla nowej perspektywy. O bieżących konkursach będzie można się dowiadywać przede wszystkim ze strony www.funduszedlamazowsza.eu. Rusza więc kampania informacyjna, podczas której mieszkańcy Mazowsza będą mogli dowiedzieć się, na co będzie można pozyskać środki nie tylko w ramach RPO WM, ale też innych programów unijnych zarządzanych przez poszczególne ministerstwa.

PIFE – czyli punkty informacyjne

Mazowiecka Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich obejmuje w regionie sześć lokalizacji – w Warszawie, Siedlcach, Ostrołęce, Płocku, Ciechanowie i Radomiu, dzięki czemu mieszkańcy całego województwa mają w swojej okolicy dostęp do bieżących informacji na temat środków z UE. Wszystkie punkty są tak stworzone, by były dostępne dla osób niepełnosprawnych – nie mają barier architektonicznych, a np. osoby niedosłyszące mogą skorzystać z pętli indukcyjnych. Punkty są również przyjazne dla osób z małymi dziećmi – na najmłodszych czekają kąciki zabaw.

– Sieć punktów została stworzone tak, żeby każdy – i przedstawiciel instytucji, i samorządu, ale też osoba fizyczna, mógł uzyskać dokładną diagnozę indywidualnych możliwości pozyskania środków na swój projekt. To duże ułatwienie dla potencjalnych beneficjentów – mówił p.o. dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski. – W punktach informacyjnych będzie więcej doradców niż było dotychczas. Będzie więc można liczyć na kompleksowe wsparcie – od pomysłu, przez pomoc podczas przygotowania wniosku aplikacyjnego, w trakcie realizacji inwestycji, a także przy rozliczaniu projektu.

Na zdjęciu: Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Z myślą o mieszkańcach mniejszych miejscowości, w których nie ma stacjonarnych PIFE, pomyślane są dyżury ekspertów organizowane według potrzeb w urzędach samorządów lokalnych (Mobilne Punkty Informacyjne).

LSI – nowy system składania wniosków

Podczas trwania RPO WM 2014-2020 na beneficjentów czeka udogodnienie – będą składać wnioski tylko elektronicznie. Cała korespondencja (zarówno wniosek, załączniki, jak i wyniki ocen, poprawianie wniosku) będzie odbywać się w obiegu elektronicznym. Wnioskodawca po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu otrzyma login i hasło do SL 2014 (czyli prowadzonego przez ministerstwo infrastruktury i rozwoju Centralnego Systemu Teleinformatycznego). Dzięki temu będzie mógł prowadzić bieżące rozliczenie projektu. Również wnioski o płatność będą składane elektronicznie.

Czas dla RIT-ów i ZIT-u – IV kwartał 2015 r.

W ostatniej części roku odbędzie się konkurs na e-usługi dotyczące informatyzacji placówek służby zdrowia z terenów objętych obszarami strategicznej interwencji, inaczej OSI problemowymi (tzw. RIT-y) – Działanie 2.1.1. Do wykorzystania będzie ogólnie 5,5 mln euro.

W końcowej części roku ruszą konkursy dotyczące rozwoju MŚP, ale przeznaczone dla samorządów zrzeszonych w ramach porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (objętych tzw. ZIT) – 5 mln euro (Poddziałanie 3.1.1), oraz dla samorządów, ich związków i stowarzyszeń z subregionów objętych RIT-ami – 21,3 mln euro (Poddziałanie 3.1.2.).

W IV kwartale wejdzie też Działanie 4.3.2 dotyczące rozwoju mobilności miejskiej w ramach ZIT. Na projekty dotyczące budowy lub przebudowy węzłów przesiadkowych, systemów Parkuj i Jedź w obrębie warszawskiego obszaru funkcjonalnego przeznaczonych jest teraz 15 mln euro. Na inwestycje związane z budową, przebudową lub wytyczeniem ścieżek rowerowych do pozyskania będzie w sumie 43,8 mln euro. Nie mają to być ścieżki rekreacyjne czy turystyczne, a takie, które przede wszystkim pozwolą osobom dojeżdżającym samochodem do pracy przesiąść się na rower.

Będzie to również dla samorządów z RIT czas ubiegania się o dotacje dotyczące budowy i przebudowy dróg wojewódzkichpowiatowych i gminnych (w sumie 34,8 mln euro).

Z konkursów dotyczących działań rozwijających społeczeństwo do wykorzystania będzie 2,8 mln euro dla samorządów z ZIT na projekty wspierające kształcenie ogólne.

Harmonogram konkursów

III kwartał

To moment ogłoszenia naboru na e-usługi dla Mazowsza (Poddziałanie 2.1.1) – na początku projekty związane z informatyzacją służby zdrowia oraz elektroniczną administracją (w sumie 28 mln euro do wykorzystania). Po dotacje na inwestycje określane jako e-zdrowie będą mogły sięgać różnego typu placówki ochrony zdrowia mające kontrakt z NFZ.

W tym czasie do wykorzystania będzie również 2,95 mln euro na wzmocnienie potencjału OSP – zakup pojazdów, specjalistycznego sprzętu. Ubiegać się o to będą mogły zarówno same OSP, jak i samorządy lokalne.

W III kwartale ruszą konkursy dotyczące aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych. O dotację (w sumie do wykorzystania – 3,2 mln euro) różnego typu beneficjenci będą mogli się ubiegać, by prowadzić działania wspierające w świadomym rodzicielstwie, doradcze, edukacyjne i aktywizacyjne dotyczące rodzin wielodzietnych, rodzin z osobami starszymi, z osobami z niepełnosprawnościami, rodziców samotnie wychowujących dzieci czy ubogich rodzin z dziećmi.

Kolejnym ważnym społecznie konkursem będzie nabór w ramach działania 9.3 – Rozwój ekonomii społecznej – ponad 3,71 mln euro m.in. na przedsięwzięcia, dzięki którym stworzone zostaną miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem. Dofinansowanie będzie można uzyskać m.in. na stworzenie nowych przedsiębiorstw ekonomii społecznej (PES), podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników oraz wspieranie rozwoju PES tak, by zwiększyć zakres ich działań i zwiększyć w nich zatrudnienie. O wsparcie będą mogły ubiegać się akredytowane podmioty świadczące usługi na rzecz PES.

Prowadzony będzie nabór na projekty zwiększające dostępność do edukacji przedszkolnej (Poddziałanie 10.1.4). Będzie to 2,2 mln euro na inwestycje, dzięki którym powstaną miejsca przedszkolne – nowe ośrodki lub zwiększenie miejsca w obecnie istniejących. Dotacje będzie można uzyskać też na prowadzenie zajęć dodatkowych oraz na wsparcie nauczycieli.

To również czas kształcenia dorosłych – 1,8 mln euro przeznaczonych jest na dotacje projektów wspierających kształcenie i szkolenia zawodowe osób dorosłych – w tym również zdobywanie wykształcenia przez nie w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, a także policealnych (Poddziałanie 10.3.4).

IV kwartał

Na ostatnią część roku planowane są konkursy w większości działań. Wówczas o dotację na inwestycje dotyczące B+R będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy (ok. 5 mln euro na Działanie 1.2). Będą to bony na projekty badawczo-rozwojowe pozwalające przedsiębiorstwom rozpoczęcie współpracy z jednostkami naukowymi.

IV kwartał to czas pierwszego konkursu dotyczącego efektywności energetycznej (Działanie 4.2). O dotacje w ramach 14 mln euro na termomodernizację budynków starać się będą mogły m.in. samorządy, placówki ochrony zdrowia, instytucje kultury, szkoły wyższe i NGO.

Również projekty dotyczące dostosowania do zmian klimatu (Działanie 5.1) będą mogły brać udział w konkursie ogłoszonym w ostatniej części 2015 r. Na budowę systemu złożonego z zestawu syren alarmowych z odpowiednim wyposażeniem (system wczesnego ostrzegania o katastrofach) przeznaczonych będzie 5 mln euro. W tym konkursie startować będą mogły np. samorządy, PGL Lasy Państwowe i administracja publiczna.

Kolejne konkursy ogłaszane w tym czasie będą dotyczyć ochrony bioróżnorodności (Działanie 5.4). W sumie 200 tys. euro samorządy i ich jednostki organizacyjne, a także zarządzający rezerwatami będą mogli pozyskać na opracowanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo. Druga pula środków – 1,6 mln euro – będzie to wykorzystania na budowę i modernizację niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną siedlisk przyrodniczych, ale też ochroną zagrożonych gatunków oraz na projekty ograniczające negatywne oddziaływanie ruchu turystycznego. Tu również beneficjentami będą samorządy, ale też PGL Lasy Państwowe oraz podmioty wybrane w trybie zamówień publicznych.

To również czas konkursów związanych z aktywizacją zawodową osób poszukujących pracy. Dotyczyć będą one głównie osób znajdujących się w tzw. grupach defaworyzowanych – czyli osób powyżej 50. roku życia, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach. Dotacja na wszystkie projekty wyniesie 4,16 mln euro. Środki te będzie można wykorzystać na diagnozę indywidualnej sytuacji osób objętych projektami, prowadzeniu szkoleń dopasowanych do potrzeb rynku pracy oraz organizowaniu staży.

Rozpoczną się w IV kwartale także konkursy dotyczące zwiększenia dostępności usług społecznych – w ramach Poddziałania 9.2.1 obejmującego pomoc dla dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją (np. tworzenie i rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, klubów, ognisk wychowawczych i placówek specjalistycznych). Zaplanowana kwota wynosi 1,5 mln euro. O dotacje w obrębie tych środków ubiegać się będą mogli różnego typu beneficjenci poza osobami fizycznymi.

Będzie to także czas starania się o środki na edukację ogólną (konkretnie Poddziałanie 10.1.1) – 7,26 mln euro na dotacje dla różnego typu beneficjentów, którzy będą prowadzić projekty edukacyjne w szkołach, zajęcia rozwijające dodatkowe zainteresowania, ale też na wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli. Uruchomione zostaną również nabory na projekty podnoszące kompetencje kluczowe osób dorosłych (w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych) – 1,3 mln euro w ramach Działania 10.2.

Wsparciem objęci zostaną również uczniowie szkół zawodowych – Poddziałanie 10.3.1. Odbędą się trzy nabory – na projekty dotyczące modernizacji oferty kształcenia zawodowego, czyli doradztwo zawodowe, współpraca z rynkiem pracy (do pozyskania w sumie 650 tys. euro), na projekty wspierające rozwój nauczycieli zawodu (360 tys. euro) i na projekty zwiększające współpracę szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym – staże, praktyki, dodatkowe zajęcia prowadzone np. w firmach czy laboratoriach szkół wyższych; ale też na doposażenie szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne (4,8 mln euro).

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem naborów w 2015 roku podanym w załączniku poniżej.

Edyta Al-Tawil
Zespół Prasowy
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
tel. 22 542 25 62
e-mail: media@mazowia.eu
 
Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa
Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego w Warszawie
tel. 22 59 79 602, kom. 510 591 974
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Pliki do pobrania

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś