Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Pacjenci z północnego Mazowsza wkrótce będą korzystać z nowoutworzonego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej, który powstał przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu funduszy europejskich. To kwota ponad 7,4 mln zł pochodząca z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W uroczystym otwarciu placówki udział wzięła Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. EFRR w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Pacjenci mający problemy kardiologiczne, np. po zawałach serca czy zabiegach operacyjnych już w styczniu 2020 roku będą mogli kontynuować leczenie i korzystać ze specjalistycznej opieki kardiologicznej w nowoczesnym Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej.

Przyznane dofinansowanie pomogło zakupić nowoczesną aparaturę medyczną, np. kardiomonitory, system do monitorowania telemetrycznego, aparaty EKG, defibrylatory, echokardiografy, stację diagnostyczną oraz system wysiłkowy. Sale rehabilitacyjne zostały wyposażone w niezbędny sprzęt, a Pracownia Elektrofizjologii przeszła modernizację. Dla wygody i komfortu pacjentów, w Ośrodku powstał pokój odpoczynku, muzykoterapii i edukacji.

W placówce będzie funkcjonował oddział stacjonarny, oddział dzienny oraz wprowadzona zostanie telerehabilitacja, dzięki której pacjenci wyposażeni w urządzenia do teletransmisji będą mogli wracać do zdrowia w domu. To trzeci taki ośrodek na Mazowszu, dający szansę na kompleksowe leczenie pacjentów po zawałach.

 

Tytuł projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Beneficjent: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Całkowita wartość projektu: 9 957 853,89 zł

Kwota dofinansowania: 7 417 546,59 zł

Działanie: 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

 

Fundusze europejskie dla zdrowia

 

Środki unijne wspierają zmiany w sektorze zdrowia. To pieniądze zarówno na specjalistyczny sprzęt
do diagnostyki i leczenia pacjentów, jak i wsparcie programów zdrowotnych i informatyzacji placówek medycznych. W ramach Działania 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia dofinansowanie uzyskały do tej pory 32 projekty, a wartość unijnego wsparcia przekroczyła 258,4 mln zł. Środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu do podstawowej i ambulatoryjnej opieki medycznej, a także do leczenia chorób kardiologicznych, czy onkologicznych. Są to m.in. projekty Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Siedlcach (budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii, zakup wyposażenia Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej), Szpitala w Wyszkowie (sprzęt do diagnozy i leczenia chorób kardiologicznych i onkologicznych), Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce (sprzęt do rehabilitacji kardiologicznej), Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku (sprzęt POZ i AOS), a także inwestycje Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu (kardiologia i onkologia).

Sektor zdrowia korzysta również z pomocy finansowej na informatyzację procesów i wprowadzanie e-usług dla pacjentów (w ramach Działania 2.1 E-usługi).

Dodatkowo, wsparcie ochrony zdrowia realizowane jest także ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. Do tej pory w tym zakresie podpisanych zostało 217 umów, których dofinansowanie przekracza 186 mln zł. Są to na przykład projekty Mazowieckiego Centrum  Neuropsychiatrii w Zagórzu (nowoczesne technologie diagnostyczne i zrobotyzowane systemy rehabilitacji w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym) i Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu (program badań przesiewowych u uczniów klas pierwszych realizowany we wszystkich powiatach Mazowsza). Ponadto, wspierane są działania mające na celu profilaktykę i rehabilitację wad kręgosłupa, przeciwdziałanie cukrzycy czy otyłości.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś