Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W unijnym budżecie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 znalazły się m.in. pieniądze na wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych na Mazowszu. Do podziału będzie ponad 1,4 mln euro czyli więcej niż 6 mln zł. W terminie od 29 lutego do 30 maja br., Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie przyjmować wnioski na dofinansowania w zakresie działań na rzecz OSP w ramach konkursu z Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu.

Unijne wsparcie będzie dedykowane na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Wnioskodawcy będą mogli, w ramach dotacji zakupić wozy strażackie wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof, specjalistyczny sprzęt – pompy pożarnicze, zestawy do ratownictwa technicznego i medycznego oraz agregaty prądotwórcze. Dofinansowanie zostanie przeznaczone również na zakup wyposażenia z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, ratownictwa wodnego i chemiczno-ekologicznego, wysokościowego i poszukiwawczo-ratowniczego.

Udział w konkursie będą mogły wziąć jednostki OSP, które należą do KSRG (krajowy system ratowniczo-gaśniczy) lub też te jednostki, które wykażą, że poprzez realizacje projektu spełnione zostaną warunki włączenia do KSRG. Szczegóły w Regulaminie konkursowym na www.funduszedlamazowsza.eu. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na drugą połowę 2016 roku.

Kto może realizować projekt?

O dofinansowanie mogą występować wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz Ochotnicze Straże Pożarne z województwa mazowieckiego.

Ważne

W ramach naboru wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Należy pamiętać, że wymagany jest minimalny wkład własny, który wynosi 50% poziomu kosztów kwalifikowalnych. Maksymalny poziom dofinansowania to również 50% kosztów kwalifikowalnych. Minimalna wartość dofinansowania to 50 tysięcy zł. Zgodnie z Regulaminem konkursowym projekt musi być zrealizowany do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Mniej biurokracji w nowej perspektywie

Jest łatwiej i szybciej. Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w okresie trwania naboru w systemie informatycznym MEWA 2.0. dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. To duże udogodnienie dla wnioskodawców, bowiem wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami składany jest tylko w formie elektronicznej.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin i wzór wniosku oraz inne wymagane dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie przez system elektroniczny można znaleźć na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Można również skontaktować się z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Warszawie oraz z Lokalnymi Punktami Informacyjnymi w Ciechanowie, Płocku, Radomiu, Ostrołęce i Siedlcach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych