Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W unijnym budżecie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 znalazły się m.in. pieniądze na wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych na Mazowszu. Do podziału będzie ponad 1,4 mln euro czyli więcej niż 6 mln zł. W terminie od 29 lutego do 30 maja br., Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie przyjmować wnioski na dofinansowania w zakresie działań na rzecz OSP w ramach konkursu z Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu.

Unijne wsparcie będzie dedykowane na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Wnioskodawcy będą mogli, w ramach dotacji zakupić wozy strażackie wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof, specjalistyczny sprzęt – pompy pożarnicze, zestawy do ratownictwa technicznego i medycznego oraz agregaty prądotwórcze. Dofinansowanie zostanie przeznaczone również na zakup wyposażenia z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, ratownictwa wodnego i chemiczno-ekologicznego, wysokościowego i poszukiwawczo-ratowniczego.

Udział w konkursie będą mogły wziąć jednostki OSP, które należą do KSRG (krajowy system ratowniczo-gaśniczy) lub też te jednostki, które wykażą, że poprzez realizacje projektu spełnione zostaną warunki włączenia do KSRG. Szczegóły w Regulaminie konkursowym na www.funduszedlamazowsza.eu. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na drugą połowę 2016 roku.

Kto może realizować projekt?

O dofinansowanie mogą występować wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz Ochotnicze Straże Pożarne z województwa mazowieckiego.

Ważne

W ramach naboru wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Należy pamiętać, że wymagany jest minimalny wkład własny, który wynosi 50% poziomu kosztów kwalifikowalnych. Maksymalny poziom dofinansowania to również 50% kosztów kwalifikowalnych. Minimalna wartość dofinansowania to 50 tysięcy zł. Zgodnie z Regulaminem konkursowym projekt musi być zrealizowany do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Mniej biurokracji w nowej perspektywie

Jest łatwiej i szybciej. Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w okresie trwania naboru w systemie informatycznym MEWA 2.0. dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. To duże udogodnienie dla wnioskodawców, bowiem wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami składany jest tylko w formie elektronicznej.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin i wzór wniosku oraz inne wymagane dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie przez system elektroniczny można znaleźć na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Można również skontaktować się z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Warszawie oraz z Lokalnymi Punktami Informacyjnymi w Ciechanowie, Płocku, Radomiu, Ostrołęce i Siedlcach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych