Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Na Mazowszu powstaną nowe kilometry ścieżek wraz z rozbudowaną infrastrukturą rowerową. Tego typu działania możliwe są do zrealizowana ze środków UE zarezerwowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Od 29 lutego br. do 29 lipca br. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyjmuje wnioski o dofinansowanie w zakresie rozwoju infrastruktury rowerowej. Projekty będą realizowane na terenie Warszawy i 39 gminach z obszaru ZIT. Do rozdysponowania jest prawie 186 mln zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W minionej perspektywie finansowej blisko 636 km ścieżek rowerowych zostało wytyczonych i oznakowanych na Mazowszu. Są to projekty bardzo potrzebne w naszym regionie, wzbogacają bowiem mapę kulturalną i turystyczną Mazowsza zmieniając jego krajobraz. W nowej perspektywie skupimy się na kompleksowych projektach, pozwalających na usprawnienie połączeń komunikacyjnych – podkreśla Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych z obszarów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). W skład ZIT wchodzi m.st.Warszawa wraz z 39 powiązanymi gminami z Mazowsza.

W ramach trwającego naboru chcemy zaangażować te regiony Mazowsza, które położone są na terenach charakteryzujących się niekorzystnymi warunkami pod względem jakości powietrza i występujących tam zanieczyszczeń. Na trzeci kwartał roku natomiast zaplanowano konkurs dla pozostałej części województwa – dodaje Mariusz Frankowski, dyrektor MJWPU.

Główną ideą konkursu jest szukanie proekologicznych rozwiązań w codziennym transporcie miejskim. Na wsparcie będą mogły liczyć projekty dotyczące budowy lub też przebudowy infrastruktury rowerowej, tak by ułatwić mieszkańcom korzystanie z niezmotoryzowanego transportu. Chodzi również o odpowiednie oznakowanie tras, pasów i miejsc parkingowych dla rowerzystów. Będą to również dotacje na modernizację oświetlenia ulicznego wpisującego się w poprawę funkcjonalności ruchu drogowego. Ważne jest, by zaprojektowane ścieżki pełniły tzw. funkcję korytarzy transportowych. Wnioskodawcy muszą jednak pamiętać, że projekty mające wyłącznie na celu stworzenie bazy rekreacyjno-turystycznej nie wpisują się w wytyczne naboru.

Maksymalne dofinansowanie projektu wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych natomiast 20% stanowi wkład własny. Zgodnie z przyjętymi założeniami, okres realizacji projektu nie może przekroczyć dnia 30 czerwca 2018 roku. Planowo konkurs zostanie rozstrzygnięty w listopadzie 2016 roku.

Czas trwania naboru: od 29 lutego br. do 29 lipca br.

Konkurs ogłoszony w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w okresie trwania naboru w systemie informatycznym MEWA 2.0. dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 wniosek o dofinansowanie składany jest tylko w formie elektronicznej.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o konkursie, instrukcja wypełnienia wniosku oraz inne wymagane dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie zamieszczone są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Można również skontaktować się z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Warszawie oraz z Lokalnymi Punktami Informacyjnymi w Ciechanowie, Płocku, Radomiu, Ostrołęce i Siedlcach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych