Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Na Mazowszu powstaną nowe kilometry ścieżek wraz z rozbudowaną infrastrukturą rowerową. Tego typu działania możliwe są do zrealizowana ze środków UE zarezerwowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Od 29 lutego br. do 29 lipca br. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyjmuje wnioski o dofinansowanie w zakresie rozwoju infrastruktury rowerowej. Projekty będą realizowane na terenie Warszawy i 39 gminach z obszaru ZIT. Do rozdysponowania jest prawie 186 mln zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W minionej perspektywie finansowej blisko 636 km ścieżek rowerowych zostało wytyczonych i oznakowanych na Mazowszu. Są to projekty bardzo potrzebne w naszym regionie, wzbogacają bowiem mapę kulturalną i turystyczną Mazowsza zmieniając jego krajobraz. W nowej perspektywie skupimy się na kompleksowych projektach, pozwalających na usprawnienie połączeń komunikacyjnych – podkreśla Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych z obszarów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). W skład ZIT wchodzi m.st.Warszawa wraz z 39 powiązanymi gminami z Mazowsza.

W ramach trwającego naboru chcemy zaangażować te regiony Mazowsza, które położone są na terenach charakteryzujących się niekorzystnymi warunkami pod względem jakości powietrza i występujących tam zanieczyszczeń. Na trzeci kwartał roku natomiast zaplanowano konkurs dla pozostałej części województwa – dodaje Mariusz Frankowski, dyrektor MJWPU.

Główną ideą konkursu jest szukanie proekologicznych rozwiązań w codziennym transporcie miejskim. Na wsparcie będą mogły liczyć projekty dotyczące budowy lub też przebudowy infrastruktury rowerowej, tak by ułatwić mieszkańcom korzystanie z niezmotoryzowanego transportu. Chodzi również o odpowiednie oznakowanie tras, pasów i miejsc parkingowych dla rowerzystów. Będą to również dotacje na modernizację oświetlenia ulicznego wpisującego się w poprawę funkcjonalności ruchu drogowego. Ważne jest, by zaprojektowane ścieżki pełniły tzw. funkcję korytarzy transportowych. Wnioskodawcy muszą jednak pamiętać, że projekty mające wyłącznie na celu stworzenie bazy rekreacyjno-turystycznej nie wpisują się w wytyczne naboru.

Maksymalne dofinansowanie projektu wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych natomiast 20% stanowi wkład własny. Zgodnie z przyjętymi założeniami, okres realizacji projektu nie może przekroczyć dnia 30 czerwca 2018 roku. Planowo konkurs zostanie rozstrzygnięty w listopadzie 2016 roku.

Czas trwania naboru: od 29 lutego br. do 29 lipca br.

Konkurs ogłoszony w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w okresie trwania naboru w systemie informatycznym MEWA 2.0. dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 wniosek o dofinansowanie składany jest tylko w formie elektronicznej.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o konkursie, instrukcja wypełnienia wniosku oraz inne wymagane dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie zamieszczone są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Można również skontaktować się z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Warszawie oraz z Lokalnymi Punktami Informacyjnymi w Ciechanowie, Płocku, Radomiu, Ostrołęce i Siedlcach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych