Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (BGK) w Warszawie, działający jako Pośrednik Finansowy dla Działania 6.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, w formie preferencyjnej pożyczki na realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji w województwie mazowieckim.

Łączna kwota środków RPO WM 2014–2020 przeznaczona na pożyczki wynosi ok. 103 mln zł, która uzupełniana będzie finansowaniem ze środków własnych BGK.

Nabór wniosków realizowany będzie w trybie otwartym i ciągłym, trwającym co najmniej do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na pożyczki.

Pożyczki udzielane będą przez BGK w oparciu o Zasady Naboru Wniosków określone w dokumentacji, dostępnej na stronie www.bgk.pl/pozyczka-rewitalizacyjna

Wnioski o udzielenie pożyczki, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym przez BGK i dostępnym na stronie www.bgk.pl/pozyczka-rewitalizacyjna należy przesyłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przesyłką kurierską lub dostarczać bezpośrednio na adres:

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Region Mazowiecki

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

tel. 22 522 93 33, fax 22 627 06 33

warszawa@bgk.pl

 

Wnioski można składać od dnia 26 kwietnia 2018 r.

Pytania dotyczące naboru wniosków oraz zasad ubiegania się o pożyczkę prosimy kierować do:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Departament Programów Europejskich

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

tel. 22 522 94 10; fax 22 522 91 94

jessica2@bgk.pl

 

więcej na stronie: https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/pozyczka-rewitalizacyjna/mazowieckie/

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych