Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (BGK) w Warszawie, działający jako Pośrednik Finansowy dla Działania 6.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, w formie preferencyjnej pożyczki na realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji w województwie mazowieckim.

Łączna kwota środków RPO WM 2014–2020 przeznaczona na pożyczki wynosi ok. 103 mln zł, która uzupełniana będzie finansowaniem ze środków własnych BGK.

Nabór wniosków realizowany będzie w trybie otwartym i ciągłym, trwającym co najmniej do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na pożyczki.

Pożyczki udzielane będą przez BGK w oparciu o Zasady Naboru Wniosków określone w dokumentacji, dostępnej na stronie www.bgk.pl/pozyczka-rewitalizacyjna

Wnioski o udzielenie pożyczki, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym przez BGK i dostępnym na stronie www.bgk.pl/pozyczka-rewitalizacyjna należy przesyłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przesyłką kurierską lub dostarczać bezpośrednio na adres:

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Region Mazowiecki

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

tel. 22 522 93 33, fax 22 627 06 33

warszawa@bgk.pl

 

Wnioski można składać od dnia 26 kwietnia 2018 r.

Pytania dotyczące naboru wniosków oraz zasad ubiegania się o pożyczkę prosimy kierować do:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Departament Programów Europejskich

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

tel. 22 522 94 10; fax 22 522 91 94

jessica2@bgk.pl

 

więcej na stronie: https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/pozyczka-rewitalizacyjna/mazowieckie/

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś