Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dzięki Funduszom Europejskim kolejne szkoły podstawowe z obszaru warszawskiego otrzymają wsparcie na rozwój edukacji. Zarząd Województwa Mazowieckiego skierował do dofinansowania 11 projektów. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 wnioskodawcy otrzymają ponad 3,8 mln zł i ponad 230 tys. zł z budżetu państwa. Za wdrażanie środków z programu regionalnego odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Celem przeprowadzonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkursu było wsparcie uczniów szkół podstawowych w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych,  cyfrowych oraz nauki opartej na metodzie eksperymentu. W ramach konkursu szkoły mogły także ubiegać się o doposażenie pracowni przedmiotowych.

W ramach konkursu nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT dofinansowanie otrzyma 11 projektów. Ze wsparcia skorzystają uczniowie: sześciu warszawskich szkół podstawowych – SP nr 112, 231, 314, 342, 344 i 368, trzech szkół podstawowych w Ząbkach – SP nr 1, 2 i 3 oraz czterech szkół z gminy Wiązowna – SP w Gliniance, Malcanowie, Wiązownie i Zakręcie.

– Cieszymy się, że kolejne szkoły otrzymają wsparcie na rozwój kształcenia dzieci. W obecnych czasach jakość edukacji jest bardzo ważna. Wymagania stawiane szkole przez społeczeństwo stale rosną. Dlatego fundusze europejskie także wspierają placówki oświatowe w ich działaniach i pomagają modernizować system edukacji – powiedziała Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

W ramach realizowanych projektów w szkołach wdrażane będą programy edukacyjne rozwijające u uczniów kompetencje kluczowe np. znajomość języków obcych, umiejętności matematyczno-przyrodnicze czy znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli rozwijać tzw. umiejętności uniwersalne m.in. kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość oraz umiejętność rozumienia.  Prowadzone będą dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz różne formy rozwijające uzdolnienia. Poza tym organizowane będą koła zainteresowań, warsztaty i laboratoria dla uczniów.

Szkoły zainwestują fundusze unijne w wyposażenie szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne i technologie informacyjno-komunikacyjne. Zakupiony zostanie sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Pracownie będą dostosowane do potrzeb uczniów, także do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową dofinansowanych projektów: Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Gdzie szukać informacji?

  • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne tymczasowo zawieszone zostały usługi bezpośrednie. Osoby zainteresowane zdobyciem informacji o aktualnych i planowanych konkursach zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
  • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
  • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś