Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dzięki Funduszom Europejskim kolejne szkoły podstawowe z obszaru warszawskiego otrzymają wsparcie na rozwój edukacji. Zarząd Województwa Mazowieckiego skierował do dofinansowania 11 projektów. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 wnioskodawcy otrzymają ponad 3,8 mln zł i ponad 230 tys. zł z budżetu państwa. Za wdrażanie środków z programu regionalnego odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Celem przeprowadzonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkursu było wsparcie uczniów szkół podstawowych w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych,  cyfrowych oraz nauki opartej na metodzie eksperymentu. W ramach konkursu szkoły mogły także ubiegać się o doposażenie pracowni przedmiotowych.

W ramach konkursu nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT dofinansowanie otrzyma 11 projektów. Ze wsparcia skorzystają uczniowie: sześciu warszawskich szkół podstawowych – SP nr 112, 231, 314, 342, 344 i 368, trzech szkół podstawowych w Ząbkach – SP nr 1, 2 i 3 oraz czterech szkół z gminy Wiązowna – SP w Gliniance, Malcanowie, Wiązownie i Zakręcie.

– Cieszymy się, że kolejne szkoły otrzymają wsparcie na rozwój kształcenia dzieci. W obecnych czasach jakość edukacji jest bardzo ważna. Wymagania stawiane szkole przez społeczeństwo stale rosną. Dlatego fundusze europejskie także wspierają placówki oświatowe w ich działaniach i pomagają modernizować system edukacji – powiedziała Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

W ramach realizowanych projektów w szkołach wdrażane będą programy edukacyjne rozwijające u uczniów kompetencje kluczowe np. znajomość języków obcych, umiejętności matematyczno-przyrodnicze czy znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli rozwijać tzw. umiejętności uniwersalne m.in. kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość oraz umiejętność rozumienia.  Prowadzone będą dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz różne formy rozwijające uzdolnienia. Poza tym organizowane będą koła zainteresowań, warsztaty i laboratoria dla uczniów.

Szkoły zainwestują fundusze unijne w wyposażenie szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne i technologie informacyjno-komunikacyjne. Zakupiony zostanie sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Pracownie będą dostosowane do potrzeb uczniów, także do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową dofinansowanych projektów: Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Gdzie szukać informacji?

  • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne tymczasowo zawieszone zostały usługi bezpośrednie. Osoby zainteresowane zdobyciem informacji o aktualnych i planowanych konkursach zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
  • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
  • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych