Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Znamy listę 71 projektów edukacyjnych, które Zarząd Województwa Mazowieckiego skierował do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Realizacja tych projektów podniesie jakość kształcenia, wzmocni kompetencje kluczowe uczniów, a także wpłynie na rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Do wnioskodawców trafi przeszło 62,2 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Konkurs przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

Szkoła aktywna, kreatywna, cyfrowa i nowoczesna – to główny cel wszystkich projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu z Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna.  Nabór cieszył się dużym powodzeniem, wnioskodawcy złożyli blisko 300 wniosków o dofinansowanie. To pokazuje, że szkoły chcą wprowadzać nowe oferty edukacyjne. Udział w projekcie da szansę młodzieży zdobyć niezbędne na rynku pracy kompetencje kluczowe, np.  zdolność samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów czy umiejętności cyfrowe. Wsparcie skierowane będzie zarówno do uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniów z niepełnosprawnościami oraz uczniów młodszych. Wspomagany będzie rozwój poprzez terapie, a nauczyciele zostaną przeszkoleni jak prowadzić indywidualne lekcje, jak rozpoznawać potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży oraz jak skutecznie wykorzystywać ich możliwości psychofizyczne.

Dynamicznie rozwijający się rynek pracy wymaga zmian w edukacji. Dzięki funduszom europejskim szkoły otrzymują dodatkowe środki na realizację nowoczesnej oferty edukacyjnej np. rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, nauka języków obcych, organizacja dodatkowych zajęć wyrównawczych czy lekcje rozwijające zdolności uczniów podkreśla Elżbieta Szymanik zastępca Dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.  Po ilości złożonych wniosków widzimy, że mazowieckie szkoły chcą się zmieniać i chcą indywidualnie podchodzić do ucznia, zarówno tego uzdolnionego, jak i tego osiągającego słabe wyniki w nauce.

W ramach konkursu z Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży wsparcie otrzyma 71 projektów. Skorzystają uczniowie oraz nauczyciele m.in. z gminy Dąbrówka, Ojrzeń, Jednorożec, Wołomin, dodatkowo z Przasnysza, Sochaczewa i Radomia.

 

Przykłady projektów – Lepsze jutro

Uczniowie ze szkół podstawowych w Bakule-Ziomku, w Woli Błędowskiej oraz w Jastrząbce w roku szkolnym 2019/2020 będą zdobywać  kompetencje kluczowe, które w przyszłości ułatwią im znalezienie pracy. Łącznie skorzysta 78 osób. Szkoły wprowadzą nauczanie oparte na metodzie eksperymentu, wnioskodawca zaplanował udział w zajęciach pozalekcyjnych w zakresie przedmiotów przyrodniczo-matematycznych, nauki języka obcego oraz kompetencji cyfrowych. Przyznane dofinansowanie pomoże właściwie wyposażyć szkolne pracownie, tak aby uczniowie w ciekawy sposób pogłębiali swoją wiedzę. Wartość dofinansowania projektu to 327 tys. zł.

Akademia wiedzy w Gminie Szydłowiec

Kolejny projekt zrealizowany zostanie w szkołach podstawowych w Szydłowcu, w Majdowie, w Sadku i Wysokiej. Wyrównanie szans edukacyjnych, podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych to główne założenia projektu. Ze wsparcia skorzysta 591 uczniów. W szkołach wdrożone zostaną projekty edukacyjne oparte o zainteresowania uczniów i rozwijające kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość oraz pracę w zespole i rozwiązywanie problemów. Uczniowie będą chodzić na dodatkowe lekcje z matematyki i przyrody, a także dowiedzą się, jak unikać zagrożeń  w cyberprzestrzeni i bezpiecznie korzystać z Internetu. Wszystkie szkoły otrzymają doposażenie pracowni przedmiotowych, w tym sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. 160 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie z niepełnosprawnością oprócz udziału w zajęciach wyrównawczych zostaną objęci zajęciami specjalistycznymi, logopedycznymi i terapeutycznymi. W ramach projektu 104 nauczycieli podniesie swoje kompetencje dydaktyczne i wychowawcze. Kwota wsparcia z RPO WM to prawie 1,7 mln zł.

Umiem, mogę i chcę więcej

Gmina Magnuszew przez dwa lata będzie realizować projekt  w szkołach podstawowych w Magnuszewie, w Rozniszewie, w Przydworzycach, w Mniszewie oraz w Chmielewie. Uczniowie z tych szkół na dodatkowych zajęciach będą rozwijać swoje kompetencje kluczowe, które wykorzystają na rynku pracy. Założeniem projektu jest również wprowadzenie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. W sumie w projekcie udział weźmie 361 uczniów. Wnioskodawca wyposaży szkoły w nowoczesne narzędzia i pomoce komputerowo-cyfrowe. Dzięki temu nauka przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki będzie ciekawsza, nauczyciele wprowadzą także metodę eksperymentu. Wsparcie skierowane będzie także do 41 nauczycieli w zakresie  doskonalenia umiejętności i kompetencji. Wartość dofinansowania projektu to przeszło 1,4 mln zł.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową dofinansowanych projektów w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/10-1-ksztalcenie-i-rozwoj-dzieci-i-mlodziezy-edukacja-ogolna-nr-rpma-10-01-01-ip-01-14-076-18/

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś