Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Znamy listę 71 projektów edukacyjnych, które Zarząd Województwa Mazowieckiego skierował do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Realizacja tych projektów podniesie jakość kształcenia, wzmocni kompetencje kluczowe uczniów, a także wpłynie na rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Do wnioskodawców trafi przeszło 62,2 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Konkurs przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

Szkoła aktywna, kreatywna, cyfrowa i nowoczesna – to główny cel wszystkich projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu z Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna.  Nabór cieszył się dużym powodzeniem, wnioskodawcy złożyli blisko 300 wniosków o dofinansowanie. To pokazuje, że szkoły chcą wprowadzać nowe oferty edukacyjne. Udział w projekcie da szansę młodzieży zdobyć niezbędne na rynku pracy kompetencje kluczowe, np.  zdolność samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów czy umiejętności cyfrowe. Wsparcie skierowane będzie zarówno do uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniów z niepełnosprawnościami oraz uczniów młodszych. Wspomagany będzie rozwój poprzez terapie, a nauczyciele zostaną przeszkoleni jak prowadzić indywidualne lekcje, jak rozpoznawać potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży oraz jak skutecznie wykorzystywać ich możliwości psychofizyczne.

Dynamicznie rozwijający się rynek pracy wymaga zmian w edukacji. Dzięki funduszom europejskim szkoły otrzymują dodatkowe środki na realizację nowoczesnej oferty edukacyjnej np. rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, nauka języków obcych, organizacja dodatkowych zajęć wyrównawczych czy lekcje rozwijające zdolności uczniów podkreśla Elżbieta Szymanik zastępca Dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.  Po ilości złożonych wniosków widzimy, że mazowieckie szkoły chcą się zmieniać i chcą indywidualnie podchodzić do ucznia, zarówno tego uzdolnionego, jak i tego osiągającego słabe wyniki w nauce.

W ramach konkursu z Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży wsparcie otrzyma 71 projektów. Skorzystają uczniowie oraz nauczyciele m.in. z gminy Dąbrówka, Ojrzeń, Jednorożec, Wołomin, dodatkowo z Przasnysza, Sochaczewa i Radomia.

 

Przykłady projektów – Lepsze jutro

Uczniowie ze szkół podstawowych w Bakule-Ziomku, w Woli Błędowskiej oraz w Jastrząbce w roku szkolnym 2019/2020 będą zdobywać  kompetencje kluczowe, które w przyszłości ułatwią im znalezienie pracy. Łącznie skorzysta 78 osób. Szkoły wprowadzą nauczanie oparte na metodzie eksperymentu, wnioskodawca zaplanował udział w zajęciach pozalekcyjnych w zakresie przedmiotów przyrodniczo-matematycznych, nauki języka obcego oraz kompetencji cyfrowych. Przyznane dofinansowanie pomoże właściwie wyposażyć szkolne pracownie, tak aby uczniowie w ciekawy sposób pogłębiali swoją wiedzę. Wartość dofinansowania projektu to 327 tys. zł.

Akademia wiedzy w Gminie Szydłowiec

Kolejny projekt zrealizowany zostanie w szkołach podstawowych w Szydłowcu, w Majdowie, w Sadku i Wysokiej. Wyrównanie szans edukacyjnych, podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych to główne założenia projektu. Ze wsparcia skorzysta 591 uczniów. W szkołach wdrożone zostaną projekty edukacyjne oparte o zainteresowania uczniów i rozwijające kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość oraz pracę w zespole i rozwiązywanie problemów. Uczniowie będą chodzić na dodatkowe lekcje z matematyki i przyrody, a także dowiedzą się, jak unikać zagrożeń  w cyberprzestrzeni i bezpiecznie korzystać z Internetu. Wszystkie szkoły otrzymają doposażenie pracowni przedmiotowych, w tym sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. 160 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie z niepełnosprawnością oprócz udziału w zajęciach wyrównawczych zostaną objęci zajęciami specjalistycznymi, logopedycznymi i terapeutycznymi. W ramach projektu 104 nauczycieli podniesie swoje kompetencje dydaktyczne i wychowawcze. Kwota wsparcia z RPO WM to prawie 1,7 mln zł.

Umiem, mogę i chcę więcej

Gmina Magnuszew przez dwa lata będzie realizować projekt  w szkołach podstawowych w Magnuszewie, w Rozniszewie, w Przydworzycach, w Mniszewie oraz w Chmielewie. Uczniowie z tych szkół na dodatkowych zajęciach będą rozwijać swoje kompetencje kluczowe, które wykorzystają na rynku pracy. Założeniem projektu jest również wprowadzenie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. W sumie w projekcie udział weźmie 361 uczniów. Wnioskodawca wyposaży szkoły w nowoczesne narzędzia i pomoce komputerowo-cyfrowe. Dzięki temu nauka przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki będzie ciekawsza, nauczyciele wprowadzą także metodę eksperymentu. Wsparcie skierowane będzie także do 41 nauczycieli w zakresie  doskonalenia umiejętności i kompetencji. Wartość dofinansowania projektu to przeszło 1,4 mln zł.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową dofinansowanych projektów w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/10-1-ksztalcenie-i-rozwoj-dzieci-i-mlodziezy-edukacja-ogolna-nr-rpma-10-01-01-ip-01-14-076-18/

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych