Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Znamy już wyniki konkursu skierowanego do bibliotek na wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do obsługi działań prowadzonych przez te biblioteki. Wsparciem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zostały objęte projekty na których realizację przeznaczono ponad 5,9 mln zł. Zdalne świadczenie usług drogą elektroniczną poprawi efektywność pracy bibliotek poprzez łatwiejszy, szybszy i tańszy dostęp do informacji.

 

Ponad 4,2 mln zł wsparcia z UE na informatyzację bibliotek pedagogicznych na Mazowszu

Dzięki środkom unijnym w bibliotekach pedagogicznych województwa mazowieckiego utworzony zostanie m.in.: zaufany ePUAP, mechanizm wymagający rejestracji w serwisie internetowym oraz systemy np.: Facebook, Twitter, Google+. W ramach projektu wykonane zostaną także: projekt i budowa „Portalu Mazowieckich Bibliotek Pedagogicznych”, modernizacja i budowa systemu back-office, opracowanie 10 e-usług, dostosowanie lub budowa stron www dla bibliotek i ich filii. Poza tym portale zostaną zasilone treścią, zakupiony będzie sprzęt komputerowy i wykonane sieci WAN i Data Center.

Projekt realizowany będzie przez Województwo Mazowieckie wraz z 6 bibliotekami pedagogicznymi województwa  mazowieckiego (Warszawa, Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom i Siedlce) i ich 25 filiami. Skierowany głównie do czytelników – użytkowników bibliotek, ale także do podmiotów instytucjonalnych (np. szkoła, uczelnia), pracowników bibliotek pedagogicznych i ich filii. Korzystanie z usług będzie możliwe różnymi kanałami dostępu, niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii.

Realizacja projektu usprawni kontakty czytelnik-biblioteka pedagogiczna. Poprawi efektywność pracy bibliotek przez łatwiejszy, szybszy i tańszy dostęp do informacji korzystając m.in. z chmury obliczeniowej.

 

Środki unijne na e-usługi w 13 publicznych bibliotekach województwa mazowieckiego

Ponad 1,7 mln zł dotacji unijnej przeznaczone będzie na wdrożenie e-usług bibliotecznych w 13 wybranych  bibliotekach województwa mazowieckiego. Wsparcie obejmie: Bibliotekę Publiczną Gminy Grodzisk Mazowiecki, Miejską Bibliotekę Publiczną w Milanówku, Gminną Bibliotekę Publiczną w Jaktorowie, Gminną Bibliotekę Publiczną w Żabiej Woli, Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piastowie, Bibliotekę Publiczną Gminy Nadarzyn, Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Piaseczno, Gminną Bibliotekę Publiczną w Górze Kalwarii, Miejską Bibliotekę Publiczną w Mszczonowie, Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu, Książnicę Płocką im. Władysława Broniewskiego, Bibliotekę Publiczną w Łomiankach oraz Bibliotekę Publiczną Gminy Leszno.

Liderem przedsięwzięcia jest Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki. W ramach projektu wdrożonych będzie 13 e-usług, zakupiony zostanie sprzęt komputerowy i oprogramowanie, a także przeprowadzona zostanie modernizacja aktualnych stron internetowych bibliotek. Przygotowana będzie nowa wspólna strona internetowa z aplikacją mobilną, obejmująca m.in.: wspólny kalendarz wydarzeń.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania e-usług bibliotecznych wśród czytelników i bibliotekarzy na obszarach oddziaływania powyższych bibliotek.

 

Efekty

Głównym celem realizowanych projektów będzie budowa zintegrowanych systemów informacji w postaci regionalnych platform informacyjnych poprzez

  • adaptację pomieszczeń i infrastruktury technicznej (np. pomieszczenia na serwery, instalacja elektryczna, okablowanie światłowodowe, wentylacja, klimatyzacja)
  • stworzenie lub zakup oprogramowania oraz rozszerzenie i aktualizacja licencji.
  • utworzeniem domen (platform) i portali
  • dofinansowanie usług zapewniających dostęp do Internetu oraz usług hostingu i budowy lub rozbudowy portali do świadczenia e-usług.

Lista rankingowa dofinansowanych projektów w ramach Działania 2.1 E-usługi Podziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów: Informatyzacja bibliotek dostępna jest na:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/2-1-e-uslugi-poddzialanie-2-1-1-e-uslugi-dla-mazowsza-typ-projektow-informatyzacja-bibliotek-rpma-02-01-01-ip-01-14-071-17/

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 600 mln zł.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych