Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Znamy już wyniki konkursu skierowanego do bibliotek na wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do obsługi działań prowadzonych przez te biblioteki. Wsparciem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zostały objęte projekty na których realizację przeznaczono ponad 5,9 mln zł. Zdalne świadczenie usług drogą elektroniczną poprawi efektywność pracy bibliotek poprzez łatwiejszy, szybszy i tańszy dostęp do informacji.

 

Ponad 4,2 mln zł wsparcia z UE na informatyzację bibliotek pedagogicznych na Mazowszu

Dzięki środkom unijnym w bibliotekach pedagogicznych województwa mazowieckiego utworzony zostanie m.in.: zaufany ePUAP, mechanizm wymagający rejestracji w serwisie internetowym oraz systemy np.: Facebook, Twitter, Google+. W ramach projektu wykonane zostaną także: projekt i budowa „Portalu Mazowieckich Bibliotek Pedagogicznych”, modernizacja i budowa systemu back-office, opracowanie 10 e-usług, dostosowanie lub budowa stron www dla bibliotek i ich filii. Poza tym portale zostaną zasilone treścią, zakupiony będzie sprzęt komputerowy i wykonane sieci WAN i Data Center.

Projekt realizowany będzie przez Województwo Mazowieckie wraz z 6 bibliotekami pedagogicznymi województwa  mazowieckiego (Warszawa, Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom i Siedlce) i ich 25 filiami. Skierowany głównie do czytelników – użytkowników bibliotek, ale także do podmiotów instytucjonalnych (np. szkoła, uczelnia), pracowników bibliotek pedagogicznych i ich filii. Korzystanie z usług będzie możliwe różnymi kanałami dostępu, niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii.

Realizacja projektu usprawni kontakty czytelnik-biblioteka pedagogiczna. Poprawi efektywność pracy bibliotek przez łatwiejszy, szybszy i tańszy dostęp do informacji korzystając m.in. z chmury obliczeniowej.

 

Środki unijne na e-usługi w 13 publicznych bibliotekach województwa mazowieckiego

Ponad 1,7 mln zł dotacji unijnej przeznaczone będzie na wdrożenie e-usług bibliotecznych w 13 wybranych  bibliotekach województwa mazowieckiego. Wsparcie obejmie: Bibliotekę Publiczną Gminy Grodzisk Mazowiecki, Miejską Bibliotekę Publiczną w Milanówku, Gminną Bibliotekę Publiczną w Jaktorowie, Gminną Bibliotekę Publiczną w Żabiej Woli, Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piastowie, Bibliotekę Publiczną Gminy Nadarzyn, Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Piaseczno, Gminną Bibliotekę Publiczną w Górze Kalwarii, Miejską Bibliotekę Publiczną w Mszczonowie, Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu, Książnicę Płocką im. Władysława Broniewskiego, Bibliotekę Publiczną w Łomiankach oraz Bibliotekę Publiczną Gminy Leszno.

Liderem przedsięwzięcia jest Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki. W ramach projektu wdrożonych będzie 13 e-usług, zakupiony zostanie sprzęt komputerowy i oprogramowanie, a także przeprowadzona zostanie modernizacja aktualnych stron internetowych bibliotek. Przygotowana będzie nowa wspólna strona internetowa z aplikacją mobilną, obejmująca m.in.: wspólny kalendarz wydarzeń.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania e-usług bibliotecznych wśród czytelników i bibliotekarzy na obszarach oddziaływania powyższych bibliotek.

 

Efekty

Głównym celem realizowanych projektów będzie budowa zintegrowanych systemów informacji w postaci regionalnych platform informacyjnych poprzez

  • adaptację pomieszczeń i infrastruktury technicznej (np. pomieszczenia na serwery, instalacja elektryczna, okablowanie światłowodowe, wentylacja, klimatyzacja)
  • stworzenie lub zakup oprogramowania oraz rozszerzenie i aktualizacja licencji.
  • utworzeniem domen (platform) i portali
  • dofinansowanie usług zapewniających dostęp do Internetu oraz usług hostingu i budowy lub rozbudowy portali do świadczenia e-usług.

Lista rankingowa dofinansowanych projektów w ramach Działania 2.1 E-usługi Podziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów: Informatyzacja bibliotek dostępna jest na:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/2-1-e-uslugi-poddzialanie-2-1-1-e-uslugi-dla-mazowsza-typ-projektow-informatyzacja-bibliotek-rpma-02-01-01-ip-01-14-071-17/

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 600 mln zł.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś